Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 14 aprilie 2016 - Strasbourg

6. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 12.4.2016.)


6.1. Pakistan, în special atacul de la Lahore

Propuneri de rezoluții B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016 și B8-0476/2016 (2016/2644(RSP))

Jean Lambert, Tunne Kelam, Charles Tannock și Josef Weidenholzer au prezentat propunerile de rezoluție B8-0467/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016 și B8-0468/2016.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Marie-Christine Vergiat și Pavel Telička au prezentat propunerile de rezoluție B8-0475/2016 și B8-0476/2016.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Richard Howitt, în numele Grupului S&D, Bas Belder, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, György Hölvényi, Afzal Khan, Amjad Bashir, Pavel Svoboda și Sajjad Karim.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Alberto Cirio, Notis Marias, Gianluca Buonanno, Michaela Šojdrová, Marijana Petir și Seán Kelly.

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.4 al PV din 14.4.2016.


6.2. Honduras: situația apărătorilor drepturilor omului

Propuneri de rezoluții B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016 și B8-0482/2016 (2016/2648(RSP))

Ryszard Czarnecki, Ulrike Lunacek, Josef Weidenholzer, Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo și Beatriz Becerra Basterrechea au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Tomáš Zdechovský, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, și Carlos Zorrinho.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy și Gianluca Buonanno.

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.5 al PV din 14.4.2016.


6.3. Nigeria

Propuneri de rezoluții B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016 și B8-0486/2016 (2016/2649(RSP))

Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Josef Weidenholzer, Davor Ivo Stier, Lola Sánchez Caldentey și Marietje Schaake au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Santiago Fisas Ayxelà, în numele Grupului PPE, Cécile Kashetu Kyenge, în numele Grupului S&D, Diane James, în numele Grupului EFDD, Diane Dodds, neafiliată, și Joachim Zeller.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Marijana Petir, Eduard Kukan și Csaba Sógor.

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.6 al PV din 14.4.2016.

(Ședința, suspendată la 11.50 în așteptarea votării, a fost reluată la 12.00)

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Aviz juridic - Politica de confidențialitate