Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 14. apríla 2016 - Štrasburg

6. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 12.4.2016 .)


6.1. Pakistan, najmä útok v Láhaure

Návrhy uznesenia B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016 a B8-0476/2016 (2016/2644(RSP))

Jean Lambert, Tunne Kelam, Charles Tannock a Josef Weidenholzer uviedli návrhy uznesení B8-0467/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016 a B8-0468/2016.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Marie-Christine Vergiat a Pavel Telička uviedli návrhy uznesení B8-0475/2016 a B8-0476/2016.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Richard Howitt v mene skupiny S&D, Bas Belder, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, György Hölvényi, Afzal Khan, Amjad Bashir, Pavel Svoboda a Sajjad Karim.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Alberto Cirio, Notis Marias, Gianluca Buonanno, Michaela Šojdrová, Marijana Petir a Seán Kelly.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.4 zápisnice zo dňa 14.4.2016.


6.2. Honduras: situácia obhajcov ľudských práv

Návrhy uznesenia B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016 a B8-0482/2016 (2016/2648(RSP))

Ryszard Czarnecki, Ulrike Lunacek, Josef Weidenholzer, Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo a Beatriz Becerra Basterrechea uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Tomáš Zdechovský v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE a Carlos Zorrinho.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy a Gianluca Buonanno.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.5 zápisnice zo dňa 14.4.2016.


6.3. Nigéria

Návrhy uznesenia B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016 a B8-0486/2016 (2016/2649(RSP))

Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Josef Weidenholzer, Davor Ivo Stier, Lola Sánchez Caldentey a Marietje Schaake uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Santiago Fisas Ayxelà v mene skupiny PPE, Cécile Kashetu Kyenge v mene skupiny S&D, Diane James v mene skupiny EFDD, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa a Joachim Zeller.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Marijana Petir, Eduard Kukan a Csaba Sógor.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.6 zápisnice zo dňa 14.4.2016.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.50 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia