Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0011(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0139/2016

Ingivna texter :

A8-0139/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/04/2016 - 7.1
CRE 14/04/2016 - 7.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0125

Protokoll
Torsdagen den 14 april 2016 - Strasbourg

7.1. Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter ***II (omröstning)
CRE

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän uppgiftsskyddsförordning) [05419/1/2016 - C8-0140/2016- 2012/0011(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P8_TA(2016)0125)

Inlägg:

Jan Philipp Albrecht (föredragande).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy