Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0010(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0138/2016

Внесени текстове :

A8-0138/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/04/2016 - 7.2
CRE 14/04/2016 - 7.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0126

Протокол
Четвъртък, 14 април 2016 г. - Страсбург

7.2. Обработване на лични данни за целите на предотвратяването на престъпления ***II (гласуване)
CRE

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета [05418/1/2016 - C8-0139/2016- 2012/0010(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Marju Lauristin (A8-0138/2016)

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено (P8_TA(2016)0126)

Изказвания

Marju Lauristin (докладчик)

Правна информация - Политика за поверителност