Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0010(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0138/2016

Ingediende teksten :

A8-0138/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 14/04/2016 - 7.2
CRE 14/04/2016 - 7.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0126

Notulen
Donderdag 14 april 2016 - Straatsburg

7.2. Verwerking van persoonsgegevens met het oog op misdaadpreventie ***II (stemming)
Volledige verslagen

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad [05418/1/2016 - C8-0139/2016- 2012/0010(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Marju Lauristin (A8-0138/2016)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2016)0126)

Het woord werd gevoerd door:

Marju Lauristin (rapporteur).

Juridische mededeling - Privacybeleid