Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0010(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0138/2016

Ingivna texter :

A8-0138/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/04/2016 - 7.2
CRE 14/04/2016 - 7.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0126

Protokoll
Torsdagen den 14 april 2016 - Strasbourg

7.2. Behandlingen av personuppgifter i brottsförebyggande syfte ***II (omröstning)
CRE

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter, och om ersättande av rådets rambeslut 2008/977/RIF [05418/1/2016 - C8-0139/2016- 2012/0010(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Marju Lauristin (A8-0138/2016)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P8_TA(2016)0126)

Inlägg:

Marju Lauristin (föredragande).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy