Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0402(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0199/2015

Внесени текстове :

A8-0199/2015

Разисквания :

PV 13/04/2016 - 22
CRE 13/04/2016 - 22

Гласувания :

PV 14/04/2016 - 7.7
CRE 14/04/2016 - 7.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0131

Протокол
Четвъртък, 14 април 2016 г. - Страсбург

7.7. Закрилата на търговски тайни срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване ***I (гласуване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно закрилата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване [COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2016)0131)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2016)0131)

Изказвания

Julia Reda, от името на групата Verts/ALE, за да поиска съгласно член 190 от Правилника за дейността отлагане на гласуването, Sergio Gaetano Cofferati срещу искането и за да поиска Комисията да представи допълнителна директива към гласуваната днес директива, и Philippe Lamberts, за да подкрепи искането.

С електронно гласуване (142 гласа „за“, 492 гласа „против“, 12 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърля искането.

Pervenche Berès, за да поиска Комисията да изрази становището си относно искането на Sergio Gaetano Cofferati, и Marianne Thyssen (член на Комисията).

Правна информация - Политика за поверителност