Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0402(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0199/2015

Předložené texty :

A8-0199/2015

Rozpravy :

PV 13/04/2016 - 22
CRE 13/04/2016 - 22

Hlasování :

PV 14/04/2016 - 7.7
CRE 14/04/2016 - 7.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0131

Zápis
Čtvrtek, 14. dubna 2016 - Štrasburk

7.7. Ochrana obchodního tajemství před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním ***I (hlasování)
CRE

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním [COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0131)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0131)

Vystoupení

Julia Reda za skupinu Verts/ALE, aby v souladu s článkem 190 jednacího řádu požádala o odložení hlasování, Sergio Gaetano Cofferati proti žádosti a s požadavkem, aby Komise předložila směrnici, která by doplňovala směrnici, o které se dnes hlasovalo, a Philippe Lamberts ve prospěch žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (142 pro, 492 proti, 12 zdržení se).

Pervenche Berès s žádostí, aby se Komise vyjádřila k požadavku, který přednesl Sergio Gaetano Cofferati, a Marianne Thyssen (členka Komise).

Právní upozornění - Ochrana soukromí