Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0402(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0199/2015

Indgivne tekster :

A8-0199/2015

Forhandlinger :

PV 13/04/2016 - 22
CRE 13/04/2016 - 22

Afstemninger :

PV 14/04/2016 - 7.7
CRE 14/04/2016 - 7.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0131

Protokol
Torsdag den 14. april 2016 - Strasbourg

7.7. Beskyttelse af forretningshemmeligheder mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse ***I (afstemning)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse [COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2016)0131)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0131)

Indlæg

Julia Reda for Verts/ALE-Gruppen for i henhold til forretningsordenens artikel 190 at anmode om udsættelse af afstemningen, Sergio Gaetano Cofferati, der talte imod anmodningen og anmodede om, at Kommissionen forelagde et supplerende direktive herom, og Philippe Lamberts, der støttede anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (142 for, 492 imod, 12 hverken/eller).

Pervenche Berès, der anmodede Kommissionen om at udtale sig om anmodningen fra Sergio Gaetano Cofferati, og Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik