Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0402(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0199/2015

Esitatud tekstid :

A8-0199/2015

Arutelud :

PV 13/04/2016 - 22
CRE 13/04/2016 - 22

Hääletused :

PV 14/04/2016 - 7.7
CRE 14/04/2016 - 7.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0131

Protokoll
Neljapäev, 14. aprill 2016 - Strasbourg

7.7. Ärisaladuste ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastane kaitse ***I (hääletus)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse avalikustamata oskusteabe ja äriteabe (ärisaladuste) ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastast kaitset [COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2016)0131)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2016)0131)

Sõnavõtud

Julia Reda fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes taotles kodukorra 190 kohaselt hääletuse edasilükkamist, Sergio Gaetano Cofferati, kes oli selle taotluse vastu ja taotles, et komisjon esitaks neljapäeval hääletatud direktiivi kohta täiendava direktiivi, ja Philippe Lamberts selle taotluse toetuseks.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (142 poolt, 492 vastu, erapooletuid 12).

Pervenche Berès, kes nõudis, et komisjon väljendaks arvamust Sergio Gaetano Cofferati taotluse kohta, ja Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika