Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0402(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0199/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0199/2015

Keskustelut :

PV 13/04/2016 - 22
CRE 13/04/2016 - 22

Äänestykset :

PV 14/04/2016 - 7.7
CRE 14/04/2016 - 7.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0131

Pöytäkirja
Torstai 14. huhtikuuta 2016 - Strasbourg

7.7. Liikesalaisuuksien suojaaminen laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta ***I (äänestys)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta [COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2016)0131)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0131)

Puheenvuorot:

Julia Reda, joka pyysi Verts/ALE-ryhmän puolesta työjärjestyksen 190 artiklan mukaisesti äänestyksen lykkäämistä, Sergio Gaetano Cofferati, joka vastusti pyyntöä ja pyysi, että komissio tekee ehdotuksen direktiivistä, jolla täydennetään tänään äänestettyä direktiiviä, ja Philippe Lamberts, joka kannatti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (142 puolesta, 492 vastaan, 12 tyhjää).

Pervenche Berès käytti puheenvuoron ja pyysi, että komissio ottaa kantaa Sergio Gaetano Cofferatin pyyntöön, ja Marianne Thyssen (komission jäsen).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö