Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0402(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0199/2015

Predkladané texty :

A8-0199/2015

Rozpravy :

PV 13/04/2016 - 22
CRE 13/04/2016 - 22

Hlasovanie :

PV 14/04/2016 - 7.7
CRE 14/04/2016 - 7.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0131

Zápisnica
Štvrtok, 14. apríla 2016 - Štrasburg

7.7. Ochrana obchodného tajomstva pred jeho neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením ***I (hlasovanie)
CRE

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením [COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0131)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0131)

Vystúpenia:

Julia Reda v mene skupiny Verts/ALE, ktorá v súlade s článkom 190 rokovacieho poriadku požiadala o odloženie hlasovania, Sergio Gaetano Cofferati proti žiadosti a so žiadosťou, aby Komisia predložila doplňujúcu smernicu k smernici, o ktorej sa hlasovalo v tento deň, a Philippe Lamberts na podporu žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 142, proti: 492, zdržali sa hlasovania: 12).

Pervenche Berès so žiadosťou, aby sa Komisia vyjadrila k žiadosti, ktorú vyjadrili Sergio Gaetano Cofferati a Marianne Thyssen (členka Komisie).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia