Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0402(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0199/2015

Ingivna texter :

A8-0199/2015

Debatter :

PV 13/04/2016 - 22
CRE 13/04/2016 - 22

Omröstningar :

PV 14/04/2016 - 7.7
CRE 14/04/2016 - 7.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0131

Protokoll
Torsdagen den 14 april 2016 - Strasbourg

7.7. Skydd av företagshemligheter från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om att skydda know-how och företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas [COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0131)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0131)

Inlägg:

Julia Reda för Verts/ALE-gruppen yttrade sig för att med åberopande av artikel 190 i arbetsordningen begära att omröstningen skulle skjutas upp; Sergio Gaetano Cofferati motsatte sig denna begäran och begärde att kommissionen skulle lägga fram ett kompletterande direktiv till det som man röstat vid innevarande dags omröstning; Philippe Lamberts uttryckte sitt stöd för begäran från Julia Reda.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (142 röster för, 492 röster emot, 12 nedlagda röster).

Pervenche Berès bad kommissionen uttala sig om begäran från Sergio Gaetano Cofferati; Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy