Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2019(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0131/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0131/2016

Συζήτηση :

PV 13/04/2016 - 23
CRE 13/04/2016 - 23

Ψηφοφορία :

PV 14/04/2016 - 7.8
CRE 14/04/2016 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0132

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο

7.8. Προβλέψεις εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017 (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με τις προβλέψεις εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017 (2016/2019(BUD)) – Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0132)

Παρεμβάσεις

Οι Liadh Ní Riada όσον αφορά την τροπολογία 1 και Indrek Tarand (εισηγητής) για να προτείνει προφορική τροπολογία στο άρθρο 216 του σχεδίου προβλέψεων εσόδων και δαπανών (η Πρόεδρος επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό, το αίτημα αυτό ήταν μη παραδεκτό).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου