Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2896(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0440/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0440/2016

Συζήτηση :

PV 13/04/2016 - 18
CRE 13/04/2016 - 18

Ψηφοφορία :

PV 14/04/2016 - 7.10
CRE 14/04/2016 - 7.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0134

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο

7.10. Έκθεση του 2015 για την Αλβανία (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκθεση του 2015 για την Αλβανία (2016/2896(RSP))

Πρόταση ψηφίσματος B8-0440/2016

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0134)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου