Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 14 април 2016 г. - Страсбург

7. Време за гласуване
Пълни стенографски протоколи

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


7.1. Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни ***II (гласуване)

7.2. Обработване на лични данни за целите на предотвратяването на престъпления ***II (гласуване)

7.3. Използване на резервационни данни на пътниците (EC - РДП) ***I (гласуване)

7.4. Пакистан, и по-специално нападението в Лахор (гласуване)

7.5. Хондурас: положението на защитниците на правата на човека (гласуване)

7.6. Нигерия (гласуване)

7.7. Закрилата на търговски тайни срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване ***I (гласуване)

7.8. Прогнози за приходите и разходите на Парламента за финансовата 2017 година (гласуване)

7.9. Доклад за Турция за 2015 г. (гласуване)

7.10. Доклад за Албания за 2015 г. (гласуване)

7.11. Доклад за Босна и Херцеговина за 2015 г. (гласуване)

7.12. Постигане на целта за борба с бедността в контекста на увеличаването на разходите на домакинствата (гласуване)

7.13. Частният сектор и развитието (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност