Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 14 april 2016 - Straatsburg

7. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens ***II (stemming)

7.2. Verwerking van persoonsgegevens met het oog op misdaadpreventie ***II (stemming)

7.3. Gebruik van persoonsgegevens van passagiers (EU-PNR) ***I (stemming)

7.4. Pakistan, met name de aanslag in Lahore (stemming)

7.5. Honduras: de situatie van mensenrechtenactivisten (stemming)

7.6. Nigeria (stemming)

7.7. Bescherming van bedrijfsgeheimen tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan ***I (stemming)

7.8. Raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2017 (stemming)

7.9. Verslag 2015 over Turkije (stemming)

7.10. Verslag 2015 over Albanië (stemming)

7.11. Verslag 2015 over Bosnië en Herzegovina (stemming)

7.12. Het armoedebestrijdingsdoel halen in het licht van stijgende huishoudelijke kosten (stemming)

7.13. De particuliere sector en ontwikkeling (stemming)
Juridische mededeling - Privacybeleid