Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 14. apríla 2016 - Štrasburg

8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Odporúčanie do druhého čítania Jan Philipp Albrecht A8-0139/2016

Neena Gill, Andrejs Mamikins, Krisztina Morvai, Peter Jahr, Seán Kelly a Angel Dzhambazki

Odporúčanie do druhého čítania Marju Lauristin A8-0138/2016
Neena Gill, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Krisztina Morvai, Peter Jahr, Stanislav Polčák a Angel Dzhambazki

Druhá správa: Timothy Kirkhope A8-0248/2015
Krisztina Morvai, Neena Gill, Danuta Jazłowiecka s procedurálnou námietkou, Marisa Matias, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová

Správa: Constance Le Grip - A8-0199/2015
Marisa Matias, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Angel Dzhambazki

Správa: Indrek Tarand - A8-0131/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Seán Kelly.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia