Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 14. dubna 2016 - Štrasburk

11. Dopad přistěhovalecké krize na dopravní odvětví v EU (rozprava)
CRE

Prohlášení Komise: Dopad přistěhovalecké krize na dopravní odvětví v EU (2016/2653(RSP))

Marianne Thyssen (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Stanislav Polčák za skupinu PPE, Ismail Ertug za skupinu S&D, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Matthijs van Miltenburg za skupinu ALDE, Tania González Peñas za skupinu GUE/NGL, Karima Delli za skupinu Verts/ALE, Krisztina Morvai – nezařazená poslankyně, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Stanislav Polčák, Andor Deli, Inés Ayala Sender, Angel Dzhambazki, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Christine Vergiat, Jiří Pospíšil, Francisco Assis a Agnes Jongerius.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić a José Inácio Faria.

Vystoupila Marianne Thyssen.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí