Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 14 kwietnia 2016 r. - Strasburg

11. Wpływ kryzysu imigracyjnego na sektor transportu w UE (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Wpływ kryzysu imigracyjnego na sektor transportu w UE (2016/2653(RSP))

Marianne Thyssen (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Stanislav Polčák w imieniu grupy PPE, Ismail Ertug w imieniu grupy S&D, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Matthijs van Miltenburg w imieniu grupy ALDE, Tania González Peñas w imieniu grupy GUE/NGL, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Krisztina Morvai niezrzeszona, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stanislava Polčáka, Andor Deli, Inés Ayala Sender, Angel Dzhambazki, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Inés Ayalę Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Christine Vergiat, Jiří Pospíšil, Francisco Assis i Agnes Jongerius.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić i José Inácio Faria.

Głos zabrała Marianne Thyssen.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności