Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2632(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000004/2016

Předložené texty :

O-000004/2016 (B8-0358/2016)

Rozpravy :

PV 14/04/2016 - 12
CRE 14/04/2016 - 12

Hlasování :

Přijaté texty :


Zápis
Čtvrtek, 14. dubna 2016 - Štrasburk

12. Autonomní řízení (rozprava)
CRE

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000004/2016), kterou pokládají Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Tapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer a Jakob von Weizsäcker Komisi: Autonomní řízení (2016/2632(RSP)) (B8-0358/2016)

Ismail Ertug rozvinul otázku.

Marianne Thyssen (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Stanislav Polčák za skupinu PPE, Inés Ayala Sender za skupinu S&D, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Karima Delli za skupinu Verts/ALE, Dieter-Lebrecht Koch, Andrejs Mamikins, Izaskun Bilbao Barandica, Andor Deli, Jiří Pospíšil a Anne Sander.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Cristian-Silviu Buşoi, Seán Kelly, Angel Dzhambazki a Ivan Jakovčić.

Vystoupila Marianne Thyssen.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí