Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2632(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000004/2016

Esitatud tekstid :

O-000004/2016 (B8-0358/2016)

Arutelud :

PV 14/04/2016 - 12
CRE 14/04/2016 - 12

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Neljapäev, 14. aprill 2016 - Strasbourg

12. Isesõitvad autod (arutelu)
CRE

Suuliselt vastatav küsimus (O-000004/2016), mille esitas(id) Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Tapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer ja Jakob von Weizsäcker komisjonile: Isesõitvad autod (2016/2632(RSP)) (B8-0358/2016)

Ismail Ertug esitas küsimuse.

Marianne Thyssen (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Stanislav Polčák fraktsiooni PPE nimel, Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel, Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dieter-Lebrecht Koch, Andrejs Mamikins, Izaskun Bilbao Barandica, Andor Deli, Jiří Pospíšil ja Anne Sander.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Cristian-Silviu Buşoi, Seán Kelly, Angel Dzhambazki ja Ivan Jakovčić.

Sõna võttis Marianne Thyssen.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika