Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2632(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000004/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000004/2016 (B8-0358/2016)

Keskustelut :

PV 14/04/2016 - 12
CRE 14/04/2016 - 12

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 14. huhtikuuta 2016 - Strasbourg

12. Itseohjautuvat autot (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullisesti vastattava kysymys (O-000004/2016) Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Țapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer ja Jakob von Weizsäcker komissiolle: Itseohjautuva ajaminen (2016/2632(RSP)) (B8-0358/2016)

Ismail Ertug esitteli kysymyksen.

Marianne Thyssen (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Stanislav Polčák PPE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta, Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dieter-Lebrecht Koch, Andrejs Mamikins, Izaskun Bilbao Barandica, Andor Deli, Jiří Pospíšil ja Anne Sander.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Cristian-Silviu Buşoi, Seán Kelly, Angel Dzhambazki ja Ivan Jakovčić.

Marianne Thyssen käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö