Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2632(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000004/2016

Ingediende teksten :

O-000004/2016 (B8-0358/2016)

Debatten :

PV 14/04/2016 - 12
CRE 14/04/2016 - 12

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 14 april 2016 - Straatsburg

12. Zelfrijdende auto's (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000004/2016) van Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Tapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer en Jakob von Weizsäcker, aan de Commissie: Zelfrijdende auto's (2016/2632(RSP)) (B8-0358/2016)

Ismail Ertug licht de vraag toe.

Marianne Thyssen (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Stanislav Polčák, namens de PPE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Dieter-Lebrecht Koch, Andrejs Mamikins, Izaskun Bilbao Barandica, Andor Deli, Jiří Pospíšil en Anne Sander.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Cristian-Silviu Buşoi, Seán Kelly, Angel Dzhambazki en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid