Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2632(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000004/2016

Texte depuse :

O-000004/2016 (B8-0358/2016)

Dezbateri :

PV 14/04/2016 - 12
CRE 14/04/2016 - 12

Voturi :

Texte adoptate :


Proces-verbal
Joi, 14 aprilie 2016 - Strasbourg

12. Conducerea autonomă (dezbatere)
CRE

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000004/2016) adresată de Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Tapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer și Jakob von Weizsäcker, Comisiei: Conducerea autonomă (2016/2632(RSP)) (B8-0358/2016)

Ismail Ertug a dezvoltat întrebarea.

Marianne Thyssen (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Stanislav Polčák, în numele Grupului PPE, Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Dieter-Lebrecht Koch, Andrejs Mamikins, Izaskun Bilbao Barandica, Andor Deli, Jiří Pospíšil și Anne Sander.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Cristian-Silviu Buşoi, Seán Kelly, Angel Dzhambazki și Ivan Jakovčić.

A intervenit Marianne Thyssen.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate