Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2632(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000004/2016

Predkladané texty :

O-000004/2016 (B8-0358/2016)

Rozpravy :

PV 14/04/2016 - 12
CRE 14/04/2016 - 12

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Štvrtok, 14. apríla 2016 - Štrasburg

12. Autonómna jazda (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000004/2016), ktorú položili Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Tapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer a Jakob von Weizsäcker, pre Komisiu: Autonómna jazda (2016/2632(RSP)) (B8-0358/2016)

Ismail Ertug rozvinul otázku.

Marianne Thyssen (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Stanislav Polčák v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Dieter-Lebrecht Koch, Andrejs Mamikins, Izaskun Bilbao Barandica, Andor Deli, Jiří Pospíšil a Anne Sander.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Cristian-Silviu Buşoi, Seán Kelly, Angel Dzhambazki a Ivan Jakovčić.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia