Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 14. april 2016 - Strasbourg

13. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 52)

ITRE
- Statusrapport om vedvarende energi (2016/2041(INI))
(rådg.udv.: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 10 marts 2016)

REGI
- Den Europæiske Unions Solidaritetsfond: en vurdering (2016/2045(INI))
(rådg.udv.: BUDG, CONT)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 7. april 2016)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 134, stk. 3)

AFET

- Henstilling om FN's Generalforsamlings 71. samling (2016/2020(INI))
(rådg.udv.: DEVE)

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)

ITRE (forretningsordenens artikel 54)
- Statusrapport om vedvarende energi (2016/2041(INI))
(rådg.udv.: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI (forretningsordenens artikel 54))
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 10. marts 2016)

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

INTA

- Forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: Parlamentets input forud for Kommissionens forslag (2015/2353(INI))
henvist til kor. udv. : BUDG
rådg.udv.: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, TRAN, REGI

ENVI

- Gennemførelse af FN's konvention om handicappedes rettigheder, med særligt henblik på de afsluttende bemærkninger fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap (2015/2258(INI))
henvist til kor. udv. : EMPL (forretningsordenens artikel 54)
rådg.udv.: ENVI, FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI (forretningsordenens artikel 54), LIBE (forretningsordenens artikel 54)

AGRI

- En ny fremadskuende og innovativ strategi for handel og investering (2015/2105(INI))
henvist til kor. udv. : INTA
rådg.udv.: DEVE, AFET, AGRI, EMPL, ITRE, IMCO

ENVI

- Civilretlige bestemmelser om robotteknik (2015/2103(INL))
henvist til kor. udv. : JURI
rådg.udv.: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO

JURI (forretningsordenens artikel 39)

- Overførslen til Den Europæiske Unions Ret af kompetencen til som første instans at afgøre tvister mellem Unionen og dens ansatte (N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD))
henvist til kor. udv. : JURI
rådg.udv.: AFCO, JURI (forretningsordenens artikel 39)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik