Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 14. aprill 2016 - Strasbourg

13. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52)

ITRE-komisjon

- Taastuvenergia kasutuselevõttu käsitlev arenguaruanne (2016/2041(INI))

(nõuandvad komisjonid: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI)
(Esimeeste konverentsi 10 märtsi 2016 otsuse alusel)

REGI-komisjon
- Euroopa Liidu Solidaarsusfondile antud hinnang (2016/2045(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG, CONT)

(Esimeeste konverentsi 7 aprilli 2016 otsuse alusel)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikli 134 lõige 3)

AFET-komisjon

- Soovitus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 71. istungjärgu kohta (2016/2020(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE)

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)

ITRE-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- Taastuvenergia kasutuselevõttu käsitlev arenguaruanne (2016/2041(INI))
(nõuandvad komisjonid: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI) (kodukorra artikkel 54)
(Esimeeste konverentsi 10 märtsi 2016 otsuse alusel)

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 53)

INTA-komisjon

- Mitmeaastase finantsraamistiku (2014-2020) valimistejärgse läbivaatamise ettevalmistamine ja Euroopa Parlamendi tähelepanekud enne komisjoni ettepaneku valmimist (2015/2353(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG
nõuandvad komisjonid: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, TRAN, REGI

ENVI-komisjon

- ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamine, pöörates erilist tähelepanu ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni komitee kokkuvõtlikele märkustele (2015/2258(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL (kodukorra artikkel 54)
nõuandvad komisjonid: ENVI, FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI (kodukorra artikkel 54), LIBE (kodukorra artikkel 54)

AGRI-komisjon

- Uus kaugelevaatav ja innovaatiline kaubanduse ja investeeringute tulevikustrateegia (2015/2105(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile : INTA
nõuandvad komisjonid: DEVE, AFET, AGRI, EMPL, ITRE

ENVI-komisjon

- Robootikat käsitlevad tsiviilõigusnormid (2015/2103(INL))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI
nõuandvad komisjonid: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO

JURI-komisjon (kodukorra artikkel 39)

- Liidu ja tema teenistujate vaheliste kohtuvaidluste esimeses kohtuastmes lahendamise pädevuse Euroopa Liidu Üldkohtule üleandmine (N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI
nõuandvad komisjonid: AFCO, JURI (kodukorra artikkel 39)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika