Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 14. huhtikuuta 2016 - Strasbourg

13. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla)

ITRE-valiokunta
- Uusiutuvan energian tilannekatsaus (2016/2041(INI))
(lausuntoa varten: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI)
(puheenjohtajakokouksen päätös 10. maaliskuuta 2016)

REGI-valiokunta
- Euroopan unionin solidaarisuusrahaston arviointi (2016/2045(INI))
(lausuntoa varten: BUDG, CONT)
(puheenjohtajakokouksen päätös 7. huhtikuuta 2016)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 134 artiklan 3 kohta)

AFET-valiokunta

- Suositus Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. istunnosta (2016/2020(INI))
(lausuntoa varten: DEVE)

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)

ITRE-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)
- Uusiutuvan energian tilannekatsaus (2016/2041(INI))
(lausuntoa varten: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI (työjärjestyksen 54 artikla))
(puheenjohtajakokouksen päätös 10. maaliskuuta 2016)

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 53 artikla)

INTA-valiokunta

- Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa (2015/2353(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG
lausuntoa varten: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, TRAN, REGI

ENVI-valiokunta

- Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen (CRPD) täytäntöönpano kiinnittäen erityistä huomiota YK:n CRPD-komitean päätelmiin (2015/2258(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL (työjärjestyksen 54 artikla)
lausuntoa varten: ENVI, FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI (työjärjestyksen 54 artikla), LIBE (työjärjestyksen 54 artikla)

AGRI-valiokunta

- Uusi eteenpäin suuntautuva ja innovatiivinen tulevaisuuden kauppa- ja investointistrategia (2015/2105(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA
lausuntoa varten: DEVE, AFET, AGRI, EMPL, ITRE, IMCO

ENVI-valiokunta

- Robotiikkaa koskevat yksityisoikeuden säännökset (2015/2103(INL))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI
lausuntoa varten: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO

JURI-valiokunta (työjärjestyksen 39 artikla)

- Unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtäminen unionin yleiselle tuomioistuimelle (N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI
lausuntoa varten: AFCO, JURI (työjärjestyksen 39 artikla)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö