Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2016 m. balandžio 14 d. - Strasbūras

13. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)

ITRE komitetas

- Atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo pažangos ataskaita (2016/2041(INI))
(nuomonė: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 10 kovo 2016)

REGI komitetas

- Europos Sąjungos solidarumo fondas: vertinimas (2016/2045(INI))
(nuomonė: BUDG, CONT)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 7 balandžio 2016)

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva Darbo tvarkos taisyklių 134 straipsnio 3 dalis)

AFET komitetas

- Rekomendacija dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 71-osios sesijos (2016/2020(INI))
(nuomonė: DEVE)

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

ITRE komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 10 kovo 2016

- Atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo pažangos ataskaita (2016/2041(INI))
(nuomonė: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 3 10)

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

INTA komitetas

- Pasirengimas porinkiminei 2014–2020 m. DFP peržiūrai. Parlamento indėlis prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą (2015/2353(INI))
perduota atsakingam komitetui: BUDG
nuomonė: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, TRAN, REGI

ENVI komitetas

- Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimas, ypač atsižvelgiant į JT Neįgaliųjų teisių konvencijos komiteto baigiamąsias pastabas (2015/2258(INI))
perduota atsakingam komitetui: EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
nuomonė: ENVI, FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), LIBE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

AGRI komitetas

- Nauja į perspektyvą orientuota ir novatoriška ateities strategija dėl prekybos ir investicijų (2015/2105(INI))
perduota atsakingam komitetui: INTA
nuomonė: DEVE, AFET, AGRI, EMPL, ITRE, IMCO

ENVI komitetas

- Robotikai taikomos civilinės teisės nuostatos (2015/2103(INL))
perduota atsakingam komitetui: : JURI
nuomonė: EMPL, ITRE, IMCO

JURI komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

- Jurisdikcijos perdavimas Europos Sąjungos Bendrajam Teismui kaip pirmajai instancijai spręsti Sąjungos ir jos tarnautojų ginčus (N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD))
perduota atsakingam komitetui: JURI
nuomonė: AFCO, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

Teisinė informacija - Privatumo politika