Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2016. gada 14. aprīlis - Strasbūra

13. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)

ITRE komiteja

- Progresa ziņojums par atjaunojamo enerģiju (2016/2041(INI))
(atzinums: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 10. marta lēmumu)

REGI komiteja
- Eiropas Savienības Solidaritātes fonds - izvērtējums (2016/2045(INI))
(atzinums: BUDG, CONT)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 7. aprīļa lēmumu)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 134. panta 3. punkts)

AFET komiteja

- Ieteikums par Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 71. sesiju (2016/2020(INI))
(atzinums: DEVE)

Komiteju iesaistīšanas procedūra (Reglamenta 54. pants)

ITRE komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Progresa ziņojums par atjaunojamo enerģiju (2016/2041(INI))
(atzinums: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI (Reglamenta 54. pants))
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 10. marta lēmumu)

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

INTA komiteja

- Gatavošanās DFS 2014.–2020. gadam pārskatīšanai pēc vēlēšanām — Parlamenta ieteikumi pirms Komisijas priekšlikuma izstrādes (2015/2353(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG
atzinums: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, TRAN, REGI

ENVI komiteja

- ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD) īstenošana, īpašu uzmanību pievēršot UNCRPD komitejas noslēguma apsvērumiem (2015/2258(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL (Reglamenta 54. pants)
atzinums: ENVI, FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI (Reglamenta 54. pants), LIBE (Reglamenta 54. pants)

AGRI komiteja

- Jauna progresīva un inovatīva stratēģija tirdzniecības un ieguldījumu jomā (2015/2105(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: INTA
atzinums: DEVE, AFET, AGRI, EMPL, ITRE, IMCO

ENVI komiteja

- Civiltiesību noteikumi par robotiku (2015/2103(INL))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI
atzinums: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO

JURI komiteja (Reglamenta 39. pants)

- Kompetences pirmajā instancē izskatīt domstarpības starp Savienību un tās darbiniekiem nodošana ES Vispārējai tiesai (N8-0110/2015 – C8-0367/2015 – 2015/0906(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI
atzinums: AFCO, JURI (Reglamenta 39. pants)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika