Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 14 april 2016 - Straatsburg

13. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement)

Commissie ITRE
- Voortgangsverslag hernieuwbare energie (2016/2041(INI))
(advies: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 10 maart 2016)

Commissie REGI
- Solidariteitsfonds van de Europese Unie: een beoordeling (2016/2045(INI))
(advies: BUDG, CONT)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 7 april 2016)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 134, lid 3, van het Reglement)

Commissie AFET

- Aanbeveling betreffende de 71e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (2016/2020(INI))
(advies: DEVE)

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)

Commissie ITRE (artikel 54 van het Reglement)
- Voortgangsverslag hernieuwbare energie (2016/2041(INI))
(advies: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI (artikel 54 van het Reglement))
(
Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 10 maart 2016)

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie INTA

- Voorbereiding van de post-electorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het Parlement in afwachting van het Commissievoorstel (2015/2353(INI))
verwezen naar ten principale: BUDG
advies: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, TRAN, REGI

Commissie ENVI

- Tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, met speciale aandacht voor de slotopmerkingen van het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap (2015/2258(INI))
verwezen naar ten principale: EMPL (artikel 54 van het Reglement)
advies: ENVI, FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI (artikel 54 van het Reglement), LIBE (artikel 54 van het Reglement)

Commissie AGRI

- Een nieuw op te stellen toekomstgerichte en innovatieve strategie voor handel en investeringen (2015/2105(INI))
verwezen naar ten principale: INTA
advies: DEVE, AFET, AGRI, EMPL, ITRE, IMCO

Commissie ENVI

- Civielrechtelijke bepalingen over robotica (2015/2103(INL))
verwezen naar ten principale: JURI
advies: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO

Commissie JURI (artikel 39 van het Reglement)

- Overdracht aan het Gerecht van de EU van rechtsmacht in eerste aanleg over geschillen tussen de Unie en haar personeelsleden (N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD))
verwezen naar ten principale: : JURI
advies: AFCO, JURI (artikel 39 van het Reglement)

Juridische mededeling - Privacybeleid