Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 14 aprilie 2016 - Strasbourg

13. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

ITRE
- Raport privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile (2016/2041(INI))
(aviz: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI)

(Ca urmare a deciziei Conferinței președinților din 10 martie 2016)

REGI
- Fondul de solidaritate al Uniunii Europene: evaluare (2016/2045(INI))
(aviz: BUDG, CONT)

(Ca urmare a deciziei Conferinței președinților din 7 aprilie 2016)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 134 alineatul (3) din Regulamentul de procedură)

AFET

- Recomandare privind cea de a 71-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (2016/2020(INI))
(aviz: DEVE)

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
(Ca urmare a deciziei Conferinței președinților din 10 martie 2016

- Raport privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile (2016/2041(INI))
(aviz: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură))
(Ca urmare a deciziei Conferinței președinților din 10 martie 2016)

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

INTA

- Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: contribuția Parlamentului înainte de propunerea Comisiei (2015/2353(INI))
retrimis fond: BUDG
aviz: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, TRAN, REGI

ENVI

- Implementarea Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, îndeosebi a observaţiilor finale ale Comitetului ONU pentru drepturile persoanelor cu handicap (2015/2258(INI))
retrimis fond: EMPL (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
aviz: ENVI, FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI (articolul 54 din Regulamentul de procedură), LIBE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

AGRI

- O strategie progresistă și inovatoare privind comerțul și investițiile (2015/2105(INI))
retrimis fond: INTA
aviz: DEVE, AFET, AGRI, EMPL, ITRE, IMCO

ENVI

- Normele de drept civil privind robotica (2015/2103(INL))
retrimis fond: JURI
aviz: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO

JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

- Transferul către Tribunalul Uniunii Europene al competenței de a se pronunța, în primă instanță, asupra litigiilor dintre Uniune și agenții acesteia (N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD))
retrimis fond: JURI
aviz: AFCO, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate