Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 14. apríla 2016 - Štrasburg

13. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 52 rokovacieho poriadku)

výbor ITRE
– Správa o pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov (2016/2041(INI))
(stanovisko: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 10. marca 2016)

výbor REGI
– Fond solidarity Európskej únie: hodnotenie (2016/2045(INI))
(stanovisko: BUDG, CONT)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 7. apríla 2016)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 134 ods. 3 rokovacieho poriadku)

výbor AFET

– Odporúčanie k 71. zasadnutiu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (2016/2020(INI))
(stanovisko: DEVE)

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

výbor ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku)
– Správa o pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov (2016/2041(INI))
(stanovisko: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku))
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 10. marca 2016)

Zmeny v pridelení výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor INTA

– Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred predložením návrhu Komisie (2015/2353(INI))
predložené gestorskému výboru: BUDG
stanovisko: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, TRAN, REGI

výbor ENVI

– Vykonávanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím s osobitným zreteľom na záverečné pripomienky Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím (2015/2258(INI))
predložené gestorskému výboru: EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: ENVI, FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI (článok 54 rokovacieho poriadku), LIBE (článok 54 rokovacieho poriadku)

výbor AGRI

– Nová inovatívna stratégia pre obchod a investície orientovaná na budúcnosť (2015/2105(INI))
predložené gestorskému výboru: INTA
stanovisko: DEVE, AFET, AGRI, EMPL, ITRE, IMCO

výbor ENVI

– Normy občianskeho práva v oblasti robotiky (2015/2103(INL))
predložené gestorskému výboru: JURI
stanovisko: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO

výbor JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

– Postúpenie právomoci rozhodovať v prvom stupni spory medzi Úniou a jej zamestnancami na Všeobecný súd EÚ (N8-0110/2015 – C8-0367/2015 – 2015/0906(COD))
predložené gestorskému výboru: JURI
stanovisko: AFCO, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia