Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 14. april 2016 - Strasbourg

13. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 52 Poslovnika)

odbor ITRE

- Poročilo o napredku na področju energije iz obnovljivih virov (2016/2041(INI))
(mnenje: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne10. marca 2016)

odbor REGI
- Solidarnostni sklad Evropske unije: ocena (2016/2045(INI))
(mnenje: BUDG, CONT)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 7. aprila 2016)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 134(3) Poslovnika)

odbor AFET

- Priporočilo o 71. zasedanju generalne skupščine Združenih narodov (2016/2020(INI))
(mnenje: DEVE)

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

odbor ITRE (člen 54 Poslovnika)

- Poročilo o napredku na področju energije iz obnovljivih virov (2016/2041(INI))
(mnenje: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 10. marca 2016

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor INTA

- Priprave na povolilni pregled večletnega finančnega okvira 2014-2020: prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije (2015/2353(INI))
posredovano pristojni : BUDG
mnenje: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, TRAN, REGI

odbor ENVI

- Izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov s posebnim poudarkom na sklepnih ugotovitvah odbora Združenih narodov za pravice invalidov (2015/2258(INI))
posredovano pristojni : EMPL (člen 54 Poslovnika)
mnenje: ENVI, FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI (člen 54 Poslovnika), LIBE (člen 54 Poslovnika)

odbor AGRI

- Nova v prihodnost usmerjena in inovativna strategija za trgovino in naložbe (2015/2105(INI))
posredovano pristojni : INTA
mnenje: DEVE, AFET, AGRI, EMPL, ITRE, IMCO

odbor ENVI

- Določbe civilnega prava o robotiki (2015/2103(INL))
posredovano pristojni: JURI
mnenje: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO

odbor JURI (člen 39 Poslovnika)

- Prenos pristojnosti na Splošno sodišče Evropske unije za odločanje o sporih med Unijo in njenimi uslužbenci na prvi stopnji (N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD))
posredovano pristojni: JURI
mnenje: AFCO, JURI (člen 39 Poslovnika)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov