Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 14 april 2016 - Strasbourg

13. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)

ITRE-utskottet
- Lägesrapport om förnybar energi (2016/2041(INI))
(rådgivande utskott: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 10 mars 2016)

REGI-utskottet
- Europeiska unionens solidaritetsfond: en utvärdering (2016/2045(INI))
(rådgivande utskott: BUDG, CONT)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 7 april 2016)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 134.3 i arbetsordningen)

AFET-utskottet

- Rekommendationen om FN:s generalförsamlings 71:a session (2016/2020(INI))
(rådgivande utskott: DEVE)

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

ITRE-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)
- Lägesrapport om förnybar energi (2016/2041(INI))
(rådgivande utskott: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI
(artikel 54 i arbetsordningen))

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 10 mars 2016)

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

INTA-utskottet

- Förberedelse av eftervalsöversynen av den fleråriga budgetramen 2014–2020: parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag (2015/2353(INI))
Hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG
Rådgivande utskott: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, TRAN, REGI

ENVI-utskottet

- Genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, med särskilt beaktande av de avslutande iakttagelserna från FN:s kommitté för konventionen (2015/2258(INI))
Hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL (artikel 54 i arbetsordningen)
Rådgivande utskott: ENVI, FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI (artikel 54 i arbetsordningen), LIBE (artikel 54 i arbetsordningen)

AGRI-utskottet

- En ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar (2015/2105(INI))
Hänvisat till ansvarigt utskott: : INTA
Rådgivande utskott: DEVE, AFET, AGRI, EMPL, ITRE, IMCO

ENVI-utskottet

- Civilrättsliga bestämmelser om robotteknik (2015/2103(INL))
Hänvisat till ansvarigt utskott: JURI
Rådgivande utskott: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO

JURI-utskottet (artikel 39 i arbetsordningen)

- Överföring till Europeiska unionens tribunal av behörigheten att i första instans avgöra tvister mellan unionen och dess anställda (N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD))
Hänvisat till ansvarigt utskott: JURI
Rådgivande utskott: AFCO, JURI (artikel 39 i arbetsordningen)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy