Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 14 април 2016 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Петиции
 4.Постигане на целта за борба с бедността в контекста на увеличаването на разходите на домакинствата (разискване)
 5.Частният сектор и развитието (кратко представяне)
 6.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  6.1.Пакистан, и по-специално нападението в Лахор
  6.2.Хондурас: положението на защитниците на правата на човека
  6.3.Нигерия
 7.Време за гласуване
  7.1.Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни ***II (гласуване)
  7.2.Обработване на лични данни за целите на предотвратяването на престъпления ***II (гласуване)
  7.3.Използване на резервационни данни на пътниците (EC - РДП) ***I (гласуване)
  7.4.Пакистан, и по-специално нападението в Лахор (гласуване)
  7.5.Хондурас: положението на защитниците на правата на човека (гласуване)
  7.6.Нигерия (гласуване)
  7.7.Закрилата на търговски тайни срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване ***I (гласуване)
  7.8.Прогнози за приходите и разходите на Парламента за финансовата 2017 година (гласуване)
  7.9.Доклад за Турция за 2015 г. (гласуване)
  7.10.Доклад за Албания за 2015 г. (гласуване)
  7.11.Доклад за Босна и Херцеговина за 2015 г. (гласуване)
  7.12.Постигане на целта за борба с бедността в контекста на увеличаването на разходите на домакинствата (гласуване)
  7.13.Частният сектор и развитието (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Въздействие на имигрантската криза върху транспортния сектор в ЕС (разискване)
 12.Автономно шофиране (разискване)
 13.Решения относно някои документи
 14.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 15.График на следващите заседания
 16.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол (295 kb) Списък на присъствалите (60 kb)    Поименни гласувания (3523 kb) 
 
Протокол (269 kb) Списък на присъствалите (36 kb) Резултати от различните гласувания (74 kb) Поименни гласувания (147 kb) 
 
Протокол (307 kb) Списък на присъствалите (70 kb) Резултати от различните гласувания (1160 kb) Поименни гласувания (3235 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност