Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Αναφορές
 4.Επίτευξη του στόχου κατά της φτώχειας δεδομένων των αυξανόμενων εξόδων των νοικοκυριών (συζήτηση)
 5.Ιδιωτικός τομέας και ανάπτυξη (σύντομη παρουσίαση)
 6.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  6.1.Το Πακιστάν, και ιδίως η επίθεση στη Λαχόρη
  6.2.Ονδούρα: η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  6.3.Νιγηρία
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ***II (ψηφοφορία)
  7.2.Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό της πρόληψης του εγκλήματος ***II (ψηφοφορία)
  7.3.Χρήση των δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους επιβατών (δεδομένα PNR) ***I (ψηφοφορία)
  7.4.Το Πακιστάν, και ιδίως η επίθεση στη Λαχόρη (ψηφοφορία)
  7.5.Ονδούρα: η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ψηφοφορία)
  7.6.Νιγηρία (ψηφοφορία)
  7.7.Προστασία του εμπορικού απορρήτου από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή του ***I (ψηφοφορία)
  7.8.Προβλέψεις εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017 (ψηφοφορία)
  7.9.Έκθεση του 2015 για την Τουρκία (ψηφοφορία)
  7.10.Έκθεση του 2015 για την Αλβανία (ψηφοφορία)
  7.11.Έκθεση του 2015 για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη (ψηφοφορία)
  7.12.Επίτευξη του στόχου κατά της φτώχειας δεδομένων των αυξανόμενων εξόδων των νοικοκυριών (ψηφοφορία)
  7.13.Ιδιωτικός τομέας και ανάπτυξη (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Επίπτωση της μεταναστευτικής κρίσης στον τομέα των μεταφορών στην ΕΕ (συζήτηση)
 12.Αυτόνομη οδήγηση (συζήτηση)
 13.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 14.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 15.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 16.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (296 kb) Κατάσταση παρόντων (60 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (3523 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (271 kb) Κατάσταση παρόντων (37 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (86 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (147 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (303 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (1160 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (3217 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου