Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 14. huhtikuuta 2016 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Vetoomukset
 4.Köyhyyden torjuntaa koskevan tavoitteen saavuttaminen kotitalouksien kasvavat menot huomioon ottaen (keskustelu)
 5.Yksityinen sektori ja kehitysyhteistyö (lyhyt esittely)
 6.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  6.1.Pakistan ja erityisesti Lahoressa tehty isku
  6.2.Ihmisoikeuksien puolustajien tilanne Hondurasissa
  6.3.Nigeria
 7.Äänestykset
  7.1.Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä ***II (äänestys)
  7.2.Henkilötietojen käsittely rikosten torjumista varten ***II (äänestys)
  7.3.Matkustajarekisteritietojen (EU-PNR) käyttö ***I (äänestys)
  7.4.Pakistan ja erityisesti Lahoressa tehty isku (äänestys)
  7.5.Ihmisoikeuksien puolustajien tilanne Hondurasissa (äänestys)
  7.6.Nigeria (äänestys)
  7.7.Liikesalaisuuksien suojaaminen laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta ***I (äänestys)
  7.8.Euroopan parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 (äänestys)
  7.9.Turkkia koskeva vuoden 2015 kertomus (äänestys)
  7.10.Albaniaa koskeva vuoden 2015 kertomus (äänestys)
  7.11.Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2015 kertomus (äänestys)
  7.12.Köyhyyden torjuntaa koskevan tavoitteen saavuttaminen kotitalouksien kasvavat menot huomioon ottaen (äänestys)
  7.13.Yksityinen sektori ja kehitysyhteistyö (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Muuttoliikekriisin vaikutus EU:n kuljetusalaan (keskustelu)
 12.Itseohjautuvat autot (keskustelu)
 13.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 14.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 15.Seuraavien istuntojen aikataulu
 16.Istuntokauden keskeyttäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (272 kb)  Läsnäololista (59 kb)
 
Pöytäkirja (258 kb)  Läsnäololista (36 kb)  Äänestysten tulokset (71 kb)  Nimenhuutoäänestykset (161 kb)
 
Pöytäkirja (277 kb)  Läsnäololista (62 kb)  Äänestysten tulokset (888 kb)  Nimenhuutoäänestykset (3157 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö