Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 14 april 2016 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Verzoekschriften
 4.Het armoedebestrijdingsdoel halen in het licht van stijgende huishoudelijke kosten (debat)
 5.De particuliere sector en ontwikkeling (korte presentatie)
 6.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
6.1.Pakistan, met name de aanslag in Lahore
  
6.2.Honduras: de situatie van mensenrechtenactivisten
  
6.3.Nigeria
 7.Stemmingen
  
7.1.Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens ***II (stemming)
  
7.2.Verwerking van persoonsgegevens met het oog op misdaadpreventie ***II (stemming)
  
7.3.Gebruik van persoonsgegevens van passagiers (EU-PNR) ***I (stemming)
  
7.4.Pakistan, met name de aanslag in Lahore (stemming)
  
7.5.Honduras: de situatie van mensenrechtenactivisten (stemming)
  
7.6.Nigeria (stemming)
  
7.7.Bescherming van bedrijfsgeheimen tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan ***I (stemming)
  
7.8.Raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2017 (stemming)
  
7.9.Verslag 2015 over Turkije (stemming)
  
7.10.Verslag 2015 over Albanië (stemming)
  
7.11.Verslag 2015 over Bosnië en Herzegovina (stemming)
  
7.12.Het armoedebestrijdingsdoel halen in het licht van stijgende huishoudelijke kosten (stemming)
  
7.13.De particuliere sector en ontwikkeling (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Gevolgen van de immigratiecrisis voor de vervoersector in de EU (debat)
 12.Zelfrijdende auto's (debat)
 13.Besluiten inzake bepaalde documenten
 14.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 15.Rooster van de volgende vergaderingen
 16.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (269 kb) Presentielijst (59 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3523 kb) 
 
Notulen (264 kb) Presentielijst (36 kb) Stemmingsuitslagen (66 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (146 kb) 
 
Notulen (282 kb) Presentielijst (62 kb) Stemmingsuitslagen (885 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3141 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid