Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 14 kwietnia 2016 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Petycje
 4.Osiągnięcie celu przeciwdziałania ubóstwu w świetle rosnących kosztów ponoszonych przez gospodarstwa domowe (debata)
 5.Sektor prywatny i rozwój (krótka prezentacja)
 6.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
6.1.Pakistan, w szczególności atak w Lahaur
  
6.2.Honduras: sytuacja obrońców praw człowieka
  
6.3.Nigeria
 7.Głosowanie
  
7.1.Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych ***II (głosowanie)
  
7.2.Przetwarzanie danych osobowych do celów zapobiegania przestępstwom ***II (głosowanie)
  
7.3.Wykorzystanie danych dotyczących przelotu pasażera (UE-PNR) ***I (głosowanie)
  
7.4.Pakistan, w szczególności atak w Lahaur (głosowanie)
  
7.5.Honduras: sytuacja obrońców praw człowieka (głosowanie)
  
7.6.Nigeria (głosowanie)
  
7.7.Ochrona tajemnic handlowych przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem ***I (głosowanie)
  
7.8.Preliminarz dochodów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2017 (głosowanie)
  
7.9.Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji (głosowanie)
  
7.10.Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Albanii (głosowanie)
  
7.11.Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Bośni i Hercegowiny (głosowanie)
  
7.12.Osiągnięcie celu przeciwdziałania ubóstwu w świetle rosnących kosztów ponoszonych przez gospodarstwa domowe (głosowanie)
  
7.13.Sektor prywatny i rozwój (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Wpływ kryzysu imigracyjnego na sektor transportu w UE (debata)
 12.Automatyczne kierowanie pojazdami (debata)
 13.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 14.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 15.Kalendarz następnych posiedzeń
 16.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (268 kb) Lista obecności (59 kb)    Wyniki głosowań imiennych (3523 kb) 
 
Protokół (291 kb) Lista obecności (36 kb) Wyniki głosowania (69 kb) Wyniki głosowań imiennych (151 kb) 
 
Protokół (288 kb) Lista obecności (62 kb) Wyniki głosowania (1099 kb) Wyniki głosowań imiennych (3145 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności