Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Četrtek, 14. april 2016 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Peticije
 4.Uresničevanje cilja o zmanjšanju revščine glede na vse večje gospodinjske stroške (razprava)
 5.Zasebni sektor in razvoj (kratka predstavitev)
 6.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  6.1.Pakistan, zlasti napad v Lahoreju
  6.2.Honduras: položaj zagovornikov človekovih pravic
  6.3.Nigerija
 7.Čas glasovanja
  7.1.Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov ***II (glasovanje)
  7.2.Obdelava osebnih podatkov za namene preprečevanja kaznivih dejanj ***II (glasovanje)
  7.3.Uporaba podatkov iz evidence podatkov o potnikih ***I (glasovanje)
  7.4.Pakistan, zlasti napad v Lahoreju (glasovanje)
  7.5.Honduras: položaj zagovornikov človekovih pravic (glasovanje)
  7.6.Nigerija (glasovanje)
  7.7.Varovanje poslovnih skrivnosti pred njihovo neupravičeno pridobitvijo, uporabo in razkritjem ***I (glasovanje)
  7.8.Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 (glasovanje)
  7.9.Poročilo o Turčiji za leto 2015 (glasovanje)
  7.10.Poročilo o Albaniji za leto 2015 (glasovanje)
  7.11.Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2015 (glasovanje)
  7.12.Uresničevanje cilja o zmanjšanju revščine glede na vse večje gospodinjske stroške (glasovanje)
  7.13.Zasebni sektor in razvoj (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanja
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Vpliv krize priseljevanja na prometni sektor v EU (razprava)
 12.Avtonomna vožnja (razprava)
 13.Sklepi o določenih dokumentih
 14.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 15.Datum naslednjih sej
 16.Prekinitev zasedanja
 Seznam navzočih
Zapisnik (266 kb) Seznam navzočih (59 kb)    Poimensko glasovanje (3523 kb) 
 
Zapisnik (255 kb) Seznam navzočih (36 kb) Izidi glasovanja (66 kb) Poimensko glasovanje (147 kb) 
 
Zapisnik (272 kb) Seznam navzočih (63 kb) Izidi glasovanja (1069 kb) Poimensko glasovanje (3204 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov