Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 14 april 2016 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Framställningar
 4.Att uppnå målet om fattigdomsbekämpning mot bakgrund av hushållens ökande kostnader (debatt)
 5.Den privata sektorn och utveckling (kortfattad redogörelse)
 6.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  6.1.Pakistan, särskilt attacken i Lahore
  6.2.Situationen för människorättsförsvarare i Honduras
  6.3.Nigeria
 7.Omröstning
  7.1.Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter ***II (omröstning)
  7.2.Behandlingen av personuppgifter i brottsförebyggande syfte ***II (omröstning)
  7.3.Användning av PNR-uppgifter ***I (omröstning)
  7.4.Pakistan, särskilt attacken i Lahore (omröstning)
  7.5.Situationen för människorättsförsvarare i Honduras (omröstning)
  7.6.Nigeria (omröstning)
  7.7.Skydd av företagshemligheter från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas ***I (omröstning)
  7.8.Beräkningen av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 (omröstning)
  7.9.2015 års rapport om Turkiet (omröstning)
  7.10.2015 års rapport om Albanien (omröstning)
  7.11.2015 års rapport om Bosnien och Hercegovina (omröstning)
  7.12.Att uppnå målet om fattigdomsbekämpning mot bakgrund av hushållens ökande kostnader (omröstning)
  7.13.Den privata sektorn och utveckling (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Effekten av migrationskrisen på transportsektorn i EU (debatt)
 12.Självkörande bilar (debatt)
 13.Beslut om vissa dokument
 14.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 15.Datum för nästa sammanträdesperiod
 16.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll (271 kb) Närvarolista (59 kb)    Omröstningar med namnupprop (3523 kb) 
 
Protokoll (262 kb) Närvarolista (36 kb) Omröstningsresultat (69 kb) Omröstningar med namnupprop (148 kb) 
 
Protokoll (277 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (871 kb) Omröstningar med namnupprop (3150 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy