Seznam 
Zápis
PDF 277kWORD 255k
Čtvrtek, 14. dubna 2016 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Petice
 4.Naplňování cíle snižování chudoby s ohledem na zvyšování nákladů na domácnost (rozprava)
 5.Soukromý sektor a rozvoj (krátké přednesení)
 6.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
6.1.Pákistán, zejména útok ve městě Láhaur
  
6.2.Honduras: situace obránců lidských práv
  
6.3.Nigérie
 7.Hlasování
  
7.1.Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ***II (hlasování)
  
7.2.Zpracování osobních údajů za účelem prevence trestných činů ***II (hlasování)
  
7.3.Používání údajů ze jmenné evidence cestujících (EU PNR) ***I (hlasování)
  
7.4.Pákistán, zejména útok ve městě Láhaur (hlasování)
  
7.5.Honduras: situace obránců lidských práv (hlasování)
  
7.6.Nigérie (hlasování)
  
7.7.Ochrana obchodního tajemství před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním ***I (hlasování)
  
7.8.Odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2017 (hlasování)
  
7.9.Zpráva o Turecku za rok 2015 (hlasování)
  
7.10.Zpráva o Albánii za rok 2015 (hlasování)
  
7.11.Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2015 (hlasování)
  
7.12.Naplňování cíle snižování chudoby s ohledem na zvyšování nákladů na domácnost (hlasování)
  
7.13.Soukromý sektor a rozvoj (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Dopad přistěhovalecké krize na dopravní odvětví v EU (rozprava)
 12.Autonomní řízení (rozprava)
 13.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 14.Předání textů přijatých během zasedání
 15.Termíny příštích zasedání
 16.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Francie – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185 - C8-0136/2016 - 2016/2043(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě prohlášení o rozšíření obchodu s produkty informačních technologií (ITA) jménem Evropské unie (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Částečná obměna členů Účetního dvora –stažení kandidatury MT (07699/2016 - C8-0142/2016 - 2016/0803(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o předpisech týkajících se kybernetického prostoru (B8-0272/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o posílení odvětví dopravy (B8-0273/2016)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o vytvoření evropské ratingové agentury (B8-0274/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o používání antibiotik v průmyslových chovech (B8-0275/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o iráckých křesťanech (B8-0276/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o transparentnosti zájmových skupin nadnárodních společností (B8-0277/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o zrušení většiny sankcí uvalených na Bělorusko (B8-0278/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o poklesu míry kriminality ve Švýcarsku poté, co Francie pozastavila platnost schengenských dohod (B8-0279/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o emisích hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí (B8-0280/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o léčbě diabetu v Evropské unii (B8-0281/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o opatřeních s cílem zastavit příchod nebo návrat džihádistů do členských států Evropské unie (B8-0282/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o pozastavení finanční pomoci Ukrajině (B8-0283/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o diskriminaci žen v Saúdské Arábii (B8-0284/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o úloze technologií při vyučování a ve třídách (B8-0285/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o výzkumu týkajícím se viru Zika (B8-0286/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o nedostatku vody a suchu v Evropské unii (B8-0288/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o zřízení komisí pro cestovní ruch za účelem posílení politiky zaměstnanosti mladých lidí (B8-0289/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

TRAN

- Dominique Bilde a Steeve Briois. Návrh usnesení o ochraně evropské oceli (B8-0290/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

INTA

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o přepracování právních předpisů v oblasti odlesňovacích zásahů a konzervační ochrany horských přírodních prostředí (B8-0291/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh a Marine Le Pen. Návrh usnesení o potřebě omezit dovoz nekonvenčního zemního plynu získávaného prostřednictvím hydraulického štěpení nebo usměrněného vrtání (B8-0292/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

- Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn a Jean-François Jalkh. Návrh usnesení o zákazu nebezpečných látek obsažených v kosmetice pro malé děti (B8-0293/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o posílení opatření v oblasti hospodářské soutěže (B8-0294/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o přepracování právních předpisů v oblasti boje proti závislosti na hazardních hrách (B8-0295/2016)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o přepracování právních předpisů týkajících se přítomnosti pesticidů v zemědělských produktech dovážených do Evropské unie (B8-0296/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

INTA

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o přepracování právních předpisů týkajících se opatření na ochranu zdrojů mezinárodního zemědělsko-potravinářského odvětví (B8-0297/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o ochraně zájmů spotřebitelů (B8-0298/2016)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o přeshraniční trestné činnosti (B8-0299/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o špatném zacházení se ženami (B8-0300/2016)

předáno

příslušný výbor :

FEMM

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o nutnosti zastavit proces vyjednávání o žádosti o přistoupení Kosova (B8-0301/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand a Philippe Loiseau. Návrh usnesení o dohodě o spolupráci mezi Srbskem a NATO (B8-0302/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand a Philippe Loiseau. Návrh usnesení o dohodě o přidružení s Ukrajinou (B8-0303/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o nákladech na migrační krizi (B8-0304/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o boji s dětskou obezitou (B8-0305/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o ochraně drobných místních podnikatelů (B8-0306/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o modernizaci zastaralých strojů a strojního vybavení evropského průmyslu (B8-0307/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Olaf Stuger a Auke Zijlstra. Návrh usnesení o dovozu kůže z Číny (B8-0325/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o přepracování právních předpisů týkajících se boje proti padělání italského a evropského koženého zboží (B8-0326/2016)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

ITRE

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o důkladné reformě zemědělské politiky (B8-0327/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

INTA

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o regulaci velkochovů (B8-0328/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o výsledcích politik úsporných opatření nařízených řeckému lidu (B8-0330/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o hlavních rysech článku 50 Smlouvy o Evropské unii (B8-0331/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o stažení zemědělství z jednání o dohodě o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic – TTIP (B8-0333/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o vztazích mezi velkými maloobchodními řetězci a výrobci (B8-0334/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o strukturálním přebytku úspor v eurozóně (B8-0336/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zavedení „kvantitativního uvolňování pro občany“ (B8-0339/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o vnitrostátních systémech přerozdělování ohrožených migrační krizí a volným pohybem osob (B8-0340/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o nekalé soutěži ze strany čínského ocelářského průmyslu (B8-0341/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o osvětě na téma plýtvání potravinami (B8-0382/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o stanovení nových předpisů v oblasti ochrany evropského hudebního dědictví (B8-0383/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o stanovení nových předpisů týkajících se kurzů občanské výchovy pro mládež, studenty a pracovníky (B8-0384/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o integraci „systému EU–USA na ochranu soukromí“ (B8-0386/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o důležitosti Dne památky obětí holokaustu (B8-0387/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o pomoci a podpoře kvalitní autorské kinematografii (B8-0388/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o podnikání mladých v odvětví obnovitelné energie (B8-0390/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o přepracování právních předpisů v oblasti sociální ochrany (B8-0391/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o přepracování předpisů týkajících se pěstování plodin na znečištěné půdě a její rekultivace (B8-0392/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o zpomalení evropského silničního provozu (B8-0393/2016)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o jaderné bezpečnosti (B8-0394/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o oživení investic do infrastruktury (B8-0395/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o zneužívání digitálních zařízení nezletilými (B8-0396/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o přepracování předpisů týkajících se kontroly skládek odpadu a jejich dopadu na životní prostředí (B8-0397/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o zvýšení kontrol dovážených potravinářských produktů (B8-0398/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o doporučeních Evropské komise a Rady týkajících se reformy pracovního trhu ve Francii (B8-0399/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o označování produktů pocházejících od zvířat krmených GMO (B8-0400/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o střetech zájmů v Evropském úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) (B8-0401/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o špatném zacházení se ženami (B8-0402/2016)

předáno

příslušný výbor :

FEMM

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o rozdílech v odměňování žen a mužů (B8-0403/2016)

předáno

příslušný výbor :

FEMM

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o posílení výzkumu vzácných onemocnění (B8-0404/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Steeve Briois a Edouard Ferrand. Návrh usnesení o dohodách mezi velkoplošnými maloobchodními prodejnami a francouzskými chovateli (B8-0405/2016)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

- Steeve Briois a Edouard Ferrand. Návrh usnesení o referendu v Bolívii týkajícím se změny ústavního článku 168 (B8-0406/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Steeve Briois a Edouard Ferrand. Návrh usnesení o žádosti Bosny a Hercegoviny o členství v Evropské unii (B8-0407/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o ochraně tajemství novinářských zdrojů (B8-0408/2016)

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

CULT

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o přepracování právních předpisů v oblasti veřejných výdajů a jednotných nákupních centrál (B8-0409/2016)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o přijetí nových předpisů týkajících se iniciativ na podporu podnikání v kultuře (B8-0410/2016)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

CULT

- Louis Aliot, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn a Jean-François Jalkh. Návrh usnesení o právních předpisech týkajících se minerálních olejů v potravinách a dalších běžných výrobcích (B8-0411/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o definování a podpoře různých forem „reklamního sponzorování“, pokud jde o restaurování evropského kulturního a uměleckého dědictví menšího významu (B8-0412/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o regulaci stínového bankovnictví (B8-0413/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o elektrických supersítích (B8-0414/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zmrazení vyplácení příspěvků Turecku a pozastavení jednání a o jeho přistoupení k EU (B8-0415/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o zákazu obchodování s kožešinami (B8-0416/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o práci mladých lidí v zemědělství (B8-0417/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI


3. Petice

Následující petice, které byly v níže uvedené dny zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle čl. 215 odst. 6 jednacího řádu.

Dne 13. dubna 2016

(*) (č. 1422/2015); (*) (č. 1423/2015); (*) (č. 1424/2015); (*) (č. 1425/2015); (*) (č. 1426/2015); (*) (č. 1427/2015); (*) (č. 1428/2015); (*) (č. 1429/2015); (*) (č. 1430/2015); (*) (č. 0202/2016); (*) (č. 0203/2016); Francesco Orbitello (č. 0204/2016); (*) (č. 0205/2016); (*) (č. 0206/2016); (*) (č. 0207/2016); (*) (č. 0208/2016); (*) (č. 0209/2016); (*) (č. 0210/2016); (*) (č. 0211/2016); (*) (č. 0212/2016); (*) (č. 0213/2016); (*) (č. 0214/2016); (*) (č. 0215/2016); (*) (č. 0216/2016); (*) (č. 0217/2016); (*) (č. 0218/2016); Margarita García Fernández (č. 0219/2016); (*) (č. 0220/2016); (*) (č. 0221/2016); Ioannis Daras (č. 0222/2016); (*) (č. 0223/2016); (*) (č. 0224/2016); (*) (č. 0225/2016); (*) (č. 0226/2016); (*) (č. 0227/2016); Roberto Santucci (č. 0228/2016); (*) (č. 0229/2016); Annalisa Santucci (č. 0230/2016); Renzo Marinotto (č. 0231/2016); (*) (č. 0232/2016); Fabian Knipper (č. 0233/2016); (*) (č. 0234/2016); (*) (č. 0235/2016); (*) (č. 0236/2016); (*) (č. 0237/2016); (*) (č. 0238/2016); (*) (č. 0239/2016); (*) (č. 0240/2016); Massimo Corradini (č. 0241/2016); (*) (č. 0242/2016); Sztyepan Ljavinyec (č. 0243/2016); (*) (č. 0244/2016); (*) (č. 0245/2016); Alberto Cirio (č. 0246/2016); Mario Cavaliere (č. 0247/2016); Andreas Cichy (č. 0248/2016); (*) (č. 0249/2016); (*) (č. 0250/2016); (*) (č. 0251/2016); (*) (č. 0252/2016); (*) (č. 0253/2016); (*) (č. 0254/2016); (*) (č. 0255/2016); Fabio Donati (č. 0256/2016); (*) (č. 0257/2016); (*) (č. 0258/2016); (*) (č. 0259/2016); (*) (č. 0260/2016); (*) (č. 0261/2016); (*) (č. 0262/2016); (*) (č. 0263/2016); Terenzia Mariotto (č. 0264/2016); (*) (č. 0265/2016); (*) (č. 0266/2016); (*) (č. 0267/2016); (*) (č. 0268/2016); Giulio Troni (č. 0269/2016); Stoyan Kanev (č. 0270/2016); (*) (č. 0271/2016); Luca Troni (č. 0272/2016); (*) (č. 0273/2016); (*) (č. 0274/2016); (*) (č. 0275/2016); Christos Taklis (č. 0276/2016); Guadalupe Gómez (č. 0277/2016); (*) (č. 0278/2016); Alessandro Corazza (č. 0279/2016); Matteo Corazza (č. 0280/2016); Simona Mulazzani (č. 0281/2016); Pierino Edi (č. 0282/2016); (*) (č. 0283/2016); Mateusz Wojtowicz (č. 0284/2016); Mateusz Wojtowicz (č. 0285/2016); (*) (č. 0286/2016); Enrique González Blanco (č. 0287/2016); (*) (č. 0288/2016); (*) (č. 0289/2016); (*) (č. 0290/2016); (*) (č. 0291/2016); Riccardo Magi (č. 0292/2016); Laura Muñoz Pérez (č. 0293/2016); (*) (č. 0294/2016); (*) (č. 0295/2016); (*) (č. 0296/2016); Joachim Kussin (č. 0297/2016); (*) (č. 0298/2016); (*) (č. 0299/2016); (*) (č. 0300/2016); (*) (č. 0301/2016); (*) (č. 0302/2016); (*) (č. 0303/2016); (*) (č. 0304/2016); Cristian Parma (č. 0305/2016); Roberta Delbianco (č. 0306/2016); (*) (č. 0307/2016); Francesco Orbitello (č. 0308/2016); (*) (č. 0309/2016); (*) (č. 0310/2016); Vincenzina Pari (č. 0311/2016); Francesco Delbianco (č. 0312/2016); Oreste Tontini (č. 0313/2016); Alessandro Riccomini (č. 0314/2016); Dianne Patrick (č. 0315/2016); (*) (č. 0316/2016); (*) (č. 0317/2016); Giuseppe Amati (č. 0318/2016); Christian Gielen De Carvalho (č. 0319/2016); (*) (č. 0320/2016); (*) (č. 0321/2016); David Reiling (č. 0322/2016); (*) (č. 0323/2016); Dian Dobrev (č. 0324/2016); (*) (č. 0325/2016); (*) (č. 0326/2016).

(*) jméno autora nebylo zveřejněno

Předseda oznámil, že v souladu s ustanoveními čl. 215 odst. 13 jednacího řádu zaslal dne 13. dubna 2016 příslušnému výboru petice obdržené Evropským parlamentem předložené fyzickými nebo právnickými osobami, které nejsou občany Evropské unie ani nemají bydliště nebo sídlo v členském státě.


4. Naplňování cíle snižování chudoby s ohledem na zvyšování nákladů na domácnost (rozprava)

Zpráva o naplňování cíle snižování chudoby s ohledem na zvyšování nákladů na domácnost [2015/2223(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

Tamás Meszerics uvedl zprávu.

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Vystoupili: Julie Ward (navrhovatelka výboru FEMM), Claude Rolin za skupinu PPE, Miapetra Kumpula-Natri za skupinu S&D, Enrique Calvet Chambon za skupinu ALDE, Lynn Boylan za skupinu GUE/NGL, Benedek Jávor za skupinu Verts/ALE, Petr Mach za skupinu EFDD, Dominique Martin za skupinu ENF, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Casa, Krisztina Morvai – nezařazená poslankyně, David Casa, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Javi López, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Davor Škrlec, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivo Vajgl, Mireille D'Ornano, Elisabeth Morin-Chartier, Maria Arena, Yana Toom, Tania González Peñas, Karima Delli, Georgi Pirinski, Paloma López Bermejo a Arne Gericke za skupinu ECR.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir, Maria Grapini, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Kostas Chrysogonos a Bronis Ropė.

Vystoupili: Marianne Thyssen a Tamás Meszerics.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.12 zápisu ze dne 14.4.2016.


5. Soukromý sektor a rozvoj (krátké přednesení)

Zpráva o soukromém sektoru a rozvoji [2014/2205(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Nirj Deva (A8-0043/2016)

Nirj Deva uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini, Notis Marias, Heidi Hautala a Krisztina Morvai.

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 7.13 zápisu ze dne 14.4.2016.


6. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 12.4.2016.)


6.1. Pákistán, zejména útok ve městě Láhaur

Návrhy usnesení B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016 a B8-0476/2016 (2016/2644(RSP))

Jean Lambert, Tunne Kelam, Charles Tannock a Josef Weidenholzer uvedli návrhy usnesení B8-0467/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016 a B8-0468/2016.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Marie-Christine Vergiat a Pavel Telička uvedli návrhy usnesení B8-0475/2016 a B8-0476/2016.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Richard Howitt za skupinu S&D, Bas Belder, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, György Hölvényi, Afzal Khan, Amjad Bashir, Pavel Svoboda a Sajjad Karim.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Alberto Cirio, Notis Marias, Gianluca Buonanno, Michaela Šojdrová, Marijana Petir a Seán Kelly.

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.4 zápisu ze dne 14.4.2016.


6.2. Honduras: situace obránců lidských práv

Návrhy usnesení B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016 a B8-0482/2016 (2016/2648(RSP))

Ryszard Czarnecki, Ulrike Lunacek, Josef Weidenholzer, Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo a Beatriz Becerra Basterrechea uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Tomáš Zdechovský za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, a Carlos Zorrinho.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy a Gianluca Buonanno.

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.5 zápisu ze dne 14.4.2016.


6.3. Nigérie

Návrhy usnesení B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016 a B8-0486/2016 (2016/2649(RSP))

Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Josef Weidenholzer, Davor Ivo Stier, Lola Sánchez Caldentey a Marietje Schaake uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Santiago Fisas Ayxelà za skupinu PPE, Cécile Kashetu Kyenge za skupinu S&D, Diane James za skupinu EFDD, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, a Joachim Zeller.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Marijana Petir, Eduard Kukan a Csaba Sógor.

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.6 zápisu ze dne 14.4.2016.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:50 před hlasováním a pokračovalo v 12:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně


7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) [05419/1/2016 - C8-0140/2016- 2012/0011(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P8_TA(2016)0125)

Vystoupení

Jan Philipp Albrecht (zpravodaj).


7.2. Zpracování osobních údajů za účelem prevence trestných činů ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV [05418/1/2016 - C8-0139/2016- 2012/0010(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Marju Lauristin (A8-0138/2016)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P8_TA(2016)0126)

Vystoupení

Marju Lauristin (zpravodajka).


7.3. Používání údajů ze jmenné evidence cestujících (EU PNR) ***I (hlasování)

Druhá zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o používání údajů ze jmenné evidence cestujících pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti [COM(2011)0032 - C7-0039/2011- 2011/0023(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0127)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0127)


7.4. Pákistán, zejména útok ve městě Láhaur (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016 (2016/2644(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0466/2016

(nahrazující B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0476/2016 ):

předložen těmito poslanci:

—    Cristian Dan Preda, Elmar Brok, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Hermann Winkler, Thomas Mann, Sven Schulze, László Tőkés, Elisabetta Gardini a Inese Vaidere za skupinu PPE;

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella a Elena Valenciano za skupinu S&D;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Raffaele Fitto, Sajjad Karim, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski, Ian Duncan, Monica Macovei, Arne Gericke, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek a Angel Dzhambazki za skupinu ECR;

—    Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

— Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala a Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE;

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli a Rolandas Paksas za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2016)0128)

(Návrh usnesení B8-0475/2016 se nebere v potaz.)


7.5. Honduras: situace obránců lidských práv (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016 (2016/2648(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0469/2016

(nahrazující B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016):

předložen těmito poslanci:

—    Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Sven Schulze a László Tőkés za skupinu PPE;

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella a Julie Ward za skupinu S&D;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki a Ruža Tomašić za skupinu ECR;

—    Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa a Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL;

—    Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun a Josep-Maria Terricabras za skupinu Verts/ALE;

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD;

—    Barbara Kappel.

přijat (P8_TA(2016)0129)


7.6. Nigérie (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016 (2016/2649(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0478/2016

(nahrazující B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016 ):

předložen těmito poslanci:

—    Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Sven Schulze, László Tőkés a Elisabetta Gardini za skupinu PPE;

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano a Julie Ward za skupinu S&D;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská, Peter van Dalen, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki a Ruža Tomašić za skupinu ECR;

—    Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—    Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli a Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL;

—    Jean Lambert, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes a Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE;

—    Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea a Laura Ferrara za skupinu EFDD;

—    Barbara Kappel.

přijat (P8_TA(2016)0130)


7.7. Ochrana obchodního tajemství před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním [COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0131)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0131)

Vystoupení

Julia Reda za skupinu Verts/ALE, aby v souladu s článkem 190 jednacího řádu požádala o odložení hlasování, Sergio Gaetano Cofferati proti žádosti a s požadavkem, aby Komise předložila směrnici, která by doplňovala směrnici, o které se dnes hlasovalo, a Philippe Lamberts ve prospěch žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (142 pro, 492 proti, 12 zdržení se).

Pervenche Berès s žádostí, aby se Komise vyjádřila k požadavku, který přednesl Sergio Gaetano Cofferati, a Marianne Thyssen (členka Komise).


7.8. Odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2017 (hlasování)

Zpráva o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2017 (2016/2019(BUD)) – Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0132)

Vystoupení

Liadh Ní Riada k pn. 1 a Indrek Tarand (zpravodaj), aby předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 216 návrhu odhadu (předsedající uvedla, že v souladu s jednacím řádem je tato žádost nepřípustná).


7.9. Zpráva o Turecku za rok 2015 (hlasování)

Prohlášení Rady a Komise: Zpráva o Turecku za rok 2015 (2016/2898(RSP))

Návrh usnesení B8-0442/2016

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0133)

Vystoupení

Bodil Valero předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 13, který byl vzat v potaz.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně


7.10. Zpráva o Albánii za rok 2015 (hlasování)

Prohlášení Rady a Komise: Zpráva o Albánii za rok 2015 (2016/2896(RSP))

Návrh usnesení B8-0440/2016

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0134)


7.11. Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2015 (hlasování)

Prohlášení Rady a Komise: Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2015 (2016/2897(RSP))

Návrh usnesení B8-0441/2016

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0135)

Vystoupení

József Szájer s návrhem, aby byly dvě zbývající zprávy odloženy na nadcházející dílčí zasedání, a Marc Tarabella proti této žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (132 pro, 300 proti, 15 zdržení se).


7.12. Naplňování cíle snižování chudoby s ohledem na zvyšování nákladů na domácnost (hlasování)

Zpráva o naplňování cíle snižování chudoby s ohledem na zvyšování nákladů na domácnost [2015/2223(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0136)


7.13. Soukromý sektor a rozvoj (hlasování)

Zpráva o soukromém sektoru a rozvoji [2014/2205(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Nirj Deva (A8-0043/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0137)


8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

doporučení pro druhé čtení Jan Philipp Albrecht - A8-0139/2016
Neena Gill, Andrejs Mamikins, Krisztina Morvai, Peter Jahr, Seán Kelly a Angel Dzhambazki

doporučení pro druhé čtení Marju Lauristin - A8-0138/2016
Neena Gill, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Krisztina Morvai, Peter Jahr, Stanislav Polčák a Angel Dzhambazki

druhá zpráva Timothy Kirkhope - A8-0248/2015
Krisztina Morvai, Neena Gill, Danuta Jazłowiecka s procesní námitkou, Marisa Matias, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová

zpráva Constance Le Grip - A8-0199/2015
Marisa Matias, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Angel Dzhambazki

zpráva Indrek Tarand - A8-0131/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Seán Kelly.


9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:00, pokračovalo v 15:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

10. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


11. Dopad přistěhovalecké krize na dopravní odvětví v EU (rozprava)

Prohlášení Komise: Dopad přistěhovalecké krize na dopravní odvětví v EU (2016/2653(RSP))

Marianne Thyssen (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Stanislav Polčák za skupinu PPE, Ismail Ertug za skupinu S&D, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Matthijs van Miltenburg za skupinu ALDE, Tania González Peñas za skupinu GUE/NGL, Karima Delli za skupinu Verts/ALE, Krisztina Morvai – nezařazená poslankyně, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Stanislav Polčák, Andor Deli, Inés Ayala Sender, Angel Dzhambazki, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Christine Vergiat, Jiří Pospíšil, Francisco Assis a Agnes Jongerius.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić a José Inácio Faria.

Vystoupila Marianne Thyssen.

Rozprava skončila.


12. Autonomní řízení (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000004/2016), kterou pokládají Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Tapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer a Jakob von Weizsäcker Komisi: Autonomní řízení (2016/2632(RSP)) (B8-0358/2016)

Ismail Ertug rozvinul otázku.

Marianne Thyssen (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Stanislav Polčák za skupinu PPE, Inés Ayala Sender za skupinu S&D, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Karima Delli za skupinu Verts/ALE, Dieter-Lebrecht Koch, Andrejs Mamikins, Izaskun Bilbao Barandica, Andor Deli, Jiří Pospíšil a Anne Sander.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Cristian-Silviu Buşoi, Seán Kelly, Angel Dzhambazki a Ivan Jakovčić.

Vystoupila Marianne Thyssen.

Rozprava skončila.


13. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)

výbor ITRE
- Zpráva o pokroku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů (2016/2041(INI))
(stanovisko: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 10. března 2016)

výbor REGI
- Fond solidarity Evropské unie: posouzení (2016/2045(INI))
(stanovisko: BUDG, CONT)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 7. dubna 2016)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (čl. 134 odst. 3 jednacího řádu)

výbor AFET

- Doporučení k 71. zasedání Valného shromáždění OSN (2016/2020(INI))
(stanovisko: DEVE)

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)

výbor ITRE (článek 54 jednacího řádu)
- Zpráva o pokroku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů (2016/2041(INI))
(stanovisko: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 10. března2016)

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor INTA

- Příprava povolební revize víceletého finančního rámce na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející návrhu Komise (2015/2353(INI))
předáno příslušnému výboru: BUDG
stanovisko: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, TRAN, REGI

výbor ENVI

- Provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením se zvláštním zřetelem k závěrečným připomínkám výboru OSN pro tuto úmluvu (2015/2258(INI))
předáno příslušnému výboru: EMPL (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: ENVI, FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI (článek 54 jednacího řádu), LIBE (článek 54 jednacího řádu)

výbor AGRI

- Nová perspektivní a inovativní budoucí strategie pro obchod a investice (2015/2105(INI))
předáno příslušnému výboru: INTA
stanovisko: DEVE, AFET, AGRI, EMPL, ITRE, IMCO

výbor ENVI

- Normy občanského práva o robotice (2015/2103(INL))
předáno příslušnému výboru: JURI
stanovisko: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO

výbor JURI (článek 39 jednacího řádu)

- Přenesení pravomocí pro rozhodování v prvním stupni ve sporech mezi Unií a jejími zaměstnanci na Tribunál EU (N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD))
předáno příslušnému výboru: JURI
stanovisko: AFCO, JURI (článek 39 jednacího řádu)


14. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


15. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat ve dnech 27. a 28. dubna 2016.


16. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo v 16:50.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matera, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Cramer, Crowley, Dalli, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina

Právní upozornění - Ochrana soukromí