Indeks 
Protokol
PDF 281kWORD 260k
Torsdag den 14. april 2016 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Andragender
 4.Opfyldelse af målet med hensyn til fattigdomsbekæmpelse på baggrund af de stigende udgifter for husholdningerne (forhandling)
 5.Den private sektor og udvikling (kortfattet forelæggelse)
 6.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  6.1.Pakistan, navnlig angrebet i Lahore
  6.2.Honduras: Situationen for menneskerettighedsforkæmpere
  6.3.Nigeria
 7.Afstemningstid
  7.1.Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger ***II (afstemning)
  7.2.Behandling af personoplysninger med henblik på forebyggelse af kriminalitet ***II (afstemning)
  7.3.Anvendelse af passagerlisteoplysninger (EU-PNR) ***I (afstemning)
  7.4.Pakistan, navnlig angrebet i Lahore (afstemning)
  7.5.Honduras: Situationen for menneskerettighedsforkæmpere (afstemning)
  7.6.Nigeria (afstemning)
  7.7.Beskyttelse af forretningshemmeligheder mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse ***I (afstemning)
  7.8.Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 (afstemning)
  7.9.Rapport 2015 om Tyrkiet (afstemning)
  7.10.Rapport 2015 om Albanien (afstemning)
  7.11.Rapport 2015 om Bosnien-Hercegovina (afstemning)
  7.12.Opfyldelse af målet med hensyn til fattigdomsbekæmpelse på baggrund af de stigende udgifter for husholdningerne (afstemning)
  7.13.Den private sektor og udvikling (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Indvandringskrisens indvirkning på transportsektoren i EU (forhandling)
 12.Selvkørende biler (forhandling)
 13.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 14.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 15.Tidspunkt for næste mødeperiode
 16.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Frankrig – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185 - C8-0136/2016 - 2016/2043(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale i form af en erklæring om udvidelse af handelen med informationsteknologiprodukter (ITA) (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten - MT kandidat trukket tilbage (07699/2016 - C8-0142/2016 - 2016/0803(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru om visumfritagelse for kortvarige ophold (12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

2) fra medlemmerne, følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om regulering af cyberspace (B8-0272/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om udbygning af transportsektoren (B8-0273/2016)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om oprettelse af et europæisk kreditvurderingsbureau (B8-0274/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om brug af antibiotika i intensiv husdyravl (B8-0275/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ENVI

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om de kristne i Irak (B8-0276/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om gennemsigtighed i forbindelse med multinationale selskabers pressionsgrupper (B8-0277/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om ophævelsen af hovedparten af sanktionerne mod Hviderusland (B8-0278/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om den faldende kriminalitet i Schweiz som følge af Frankrigs suspension af Schengenaftalerne (B8-0279/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om støjemission i miljøet fra maskiner og apparater til udendørs brug (B8-0280/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om behandling af diabetes i Den Europæiske Union (B8-0281/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser og Mylène Troszczynski. Forslag til beslutning om tiltag, der skal forhindre, at jihadister ankommer eller vender tilbage til Den Europæiske Unions medlemsstater (B8-0282/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om suspendering af den økonomiske bistand til Ukraine (B8-0283/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om forskelsbehandling af kvinder i Saudi-Arabien (B8-0284/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om teknologiens rolle i undervisningen og i skoleklasser (B8-0285/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om forskning i zikavirussen (B8-0286/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om vandmanglen og tørken i Den Europæiske Union (B8-0288/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om oprettelse af turismekomitéer med henblik på at styrke ungdomsbeskæftigelsespolitikken (B8-0289/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

TRAN

- Dominique Bilde og Steeve Briois. Forslag til beslutning om beskyttelse af den europæiske stålindustri (B8-0290/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

INTA

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om redefinering af lovgivningen vedrørende skovrydning og beskyttelse af naturmiljøer i bjergene (B8-0291/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh og Marine Le Pen. Forslag til beslutning om begrænsning af import af ukonventionel gas, der udvindes ved hjælp af hydraulisk frakturering eller afbøjningsboring (B8-0292/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI

- Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn og Jean-François Jalkh. Forslag til beslutning om forbud mod farlige komponenter i babyhudplejeprodukter (B8-0293/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om styrkelse af konkurrenceforanstaltninger (B8-0294/2016)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om redefinering af lovgivningen vedrørende bekæmpelse af ludomani (B8-0295/2016)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om redefinering af lovgivningen vedrørende forekomsten af pesticider i landbrugsprodukter, som importeres til EU (B8-0296/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

INTA

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om redefinering af lovgivningen om foranstaltninger til beskyttelse af den internationale landbrugsfødevaresektors ressourcer (B8-0297/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om beskyttelse af forbrugernes interesser (B8-0298/2016)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om grænseoverskridende kriminalitet (B8-0299/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om kvindemishandling (B8-0300/2016)

henvist til:

kor.udv. :

FEMM

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om nødvendigheden af at sætte en stopper for forhandlingsprocessen om Kosovos kandidatur (B8-0301/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand og Philippe Loiseau. Forslag til beslutning om samarbejdsaftalen mellem Serbien og NATO (B8-0302/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand og Philippe Loiseau. Forslag til beslutning om associeringsaftalen med Ukraine (B8-0303/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om migrationskrisens omkostninger (B8-0304/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om bekæmpelse af fedme hos børn (B8-0305/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om beskyttelse af lokale håndværk (B8-0306/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om tilpasning af europæiske industrivirksomheders forældede bestand af maskiner og udstyr (B8-0307/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Olaf Stuger og Auke Zijlstra. Forslag til beslutning om import af læder fra Kina (B8-0325/2016)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om redefinering af lovgivningen til bekæmpelse af efterligninger af italienske og europæiske lædervarer (B8-0326/2016)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ITRE

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om den tilbundsgående reform af landbrugspolitikken (B8-0327/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

INTA

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om reguleringsrammerne for meget store bedrifter (B8-0328/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om resultaterne af den sparepolitik, som den græske befolkning er underlagt (B8-0330/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om konturerne af artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (B8-0331/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om at trække landbrugssektoren ud af forhandlingerne om den transatlantiske aftale (B8-0333/2016)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om forbindelserne mellem supermarkeder og producenter (B8-0334/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om overskuddet af strukturel opsparing i euroområdet (B8-0336/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om indførelse af kvantitativ lempelse for befolkningen (B8-0339/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om de nationale velfærdssystemer, der trues af migrationskrisen og den fri bevægelighed for personer (B8-0340/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om den illoyale konkurrence, som den kinesiske stålindustri udøver (B8-0341/2016)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om en øget bevidsthed om fødevarespild (B8-0382/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om en omarbejdelse af lovgivningen vedrørende beskyttelse af Europas musikalske kulturarv (B8-0383/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om en omskrivning af reglerne for kurser i lov og ret for unge, studerende og arbejdstagere (B8-0384/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om integration af databeskyttelsesskjoldet mellem EU og USA ("EU-US Privacy Shield") (B8-0386/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om vigtigheden af mindedagen for holocaustofre (B8-0387/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om hjælp og støtte til instruktør- og kvalitetsbiograffilm (B8-0388/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om unge iværksættere i sektoren for vedvarende energi (B8-0390/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om nye bestemmelser om social beskyttelse (B8-0391/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om nye bestemmelser om dyrkning af forurenede marker og jordforbedring (B8-0392/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om forsinkelser for den europæiske vejtrafik (B8-0393/2016)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om nuklear sikkerhed (B8-0394/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om øgede infrastrukturinvesteringer (B8-0395/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om mindreåriges overdrevne brug af digitale apparater (B8-0396/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om behov for nye bestemmelser om kontrol med affaldsdeponeringer og miljøindvirkningen herfra (B8-0397/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om øget kontrol med importerede fødevarer (B8-0398/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om henstillinger fra Kommissionen og Rådet vedrørende reformen af arbejdsmarkedet i Frankrig (B8-0399/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

ECON

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om mærkning af produkter fra dyr, der er fodret med GMO'er (B8-0400/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om interessekonflikter i Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (B8-0401/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om kvindemishandling (B8-0402/2016)

henvist til:

kor.udv. :

FEMM

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om lønforskelle mellem kvinder og mænd (B8-0403/2016)

henvist til:

kor.udv. :

FEMM

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om styrkelse af forskningen i sjældne sygdomme (B8-0404/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Steeve Briois og Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om aftalen mellem store supermarkeder og dyreavlere i Frankrig (B8-0405/2016)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

- Steeve Briois og Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om folkeafstemningen i Bolivia om ændring af forfatningens artikel 168 (B8-0406/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Steeve Briois og Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om Bosnien-Hercegovinas ansøgning om medlemskab af Den Europæiske Union (B8-0407/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om beskyttelse af journalisters kilder (B8-0408/2016)

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

CULT

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om ændring af bestemmelserne om offentlige udgifter og fælles indkøbscentraler (B8-0409/2016)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om vedtagelse af nye bestemmelser indeholdende initiativer til fremme at kulturel iværksættervirksomhed (B8-0410/2016)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

CULT

- Louis Aliot, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn og Jean-François Jalkh. Forslag til beslutning om regelsæt for mineralolier i fødevarer og andre dagligvarer (B8-0411/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om fastlæggelse af og tilskyndelse til "sponsorering" i reklameøjemed i forbindelse med restaureringsprojekter inden for den mindre kendte del af den europæiske kultur- og kunstarv (B8-0412/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om regulering af skyggebankvirksomhed (B8-0413/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om super-elnet (B8-0414/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om fastfrysning af overførsel af midler til Tyrkiet og indstilling af tiltrædelsesforhandlingerne (B8-0415/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om forbud mod fremstilling af pelsvarer (B8-0416/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om beskæftigelse af unge i landbruget (B8-0417/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI


3. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 6, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 13. april 2016

(*) (nr. 1422/2015); (*) (nr. 1423/2015); (*) (nr. 1424/2015); (*) (nr. 1425/2015); (*) (nr. 1426/2015); (*) (nr. 1427/2015); (*) (nr. 1428/2015); (*) (nr. 1429/2015); (*) (nr. 1430/2015); (*) (nr. 0202/2016); (*) (nr. 0203/2016); Francesco Orbitello (nr. 0204/2016); (*) (nr. 0205/2016); (*) (nr. 0206/2016); (*) (nr. 0207/2016); (*) (nr. 0208/2016); (*) (nr. 0209/2016); (*) (nr. 0210/2016); (*) (nr. 0211/2016); (*) (nr. 0212/2016); (*) (nr. 0213/2016); (*) (nr. 0214/2016); (*) (nr. 0215/2016); (*) (nr. 0216/2016); (*) (nr. 0217/2016); (*) (nr. 0218/2016); Margarita García Fernández (nr. 0219/2016); (*) (nr. 0220/2016); (*) (nr. 0221/2016); Ioannis Daras (nr. 0222/2016); (*) (nr. 0223/2016); (*) (nr. 0224/2016); (*) (nr. 0225/2016); (*) (nr. 0226/2016); (*) (nr. 0227/2016); Roberto Santucci (nr. 0228/2016); (*) (nr. 0229/2016); Annalisa Santucci (nr. 0230/2016); Renzo Marinotto (nr. 0231/2016); (*) (nr. 0232/2016); Fabian Knipper (nr. 0233/2016); (*) (nr. 0234/2016); (*) (nr. 0235/2016); (*) (nr. 0236/2016); (*) (nr. 0237/2016); (*) (nr. 0238/2016); (*) (nr. 0239/2016); (*) (nr. 0240/2016); Massimo Corradini (nr. 0241/2016); (*) (nr. 0242/2016); Sztyepan Ljavinyec (nr. 0243/2016); (*) (nr. 0244/2016); (*) (nr. 0245/2016); Alberto Cirio (nr. 0246/2016); Mario Cavaliere (nr. 0247/2016); Andreas Cichy (nr. 0248/2016); (*) (nr. 0249/2016); (*) (nr. 0250/2016); (*) (nr. 0251/2016); (*) (nr. 0252/2016); (*) (nr. 0253/2016); (*) (nr. 0254/2016); (*) (nr. 0255/2016); Fabio Donati (nr. 0256/2016); (*) (nr. 0257/2016); (*) (nr. 0258/2016); (*) (nr. 0259/2016); (*) (nr. 0260/2016); (*) (nr. 0261/2016); (*) (nr. 0262/2016); (*) (nr. 0263/2016); Terenzia Mariotto (nr. 0264/2016); (*) (nr. 0265/2016); (*) (nr. 0266/2016); (*) (nr. 0267/2016); (*) (nr. 0268/2016); Giulio Troni (nr. 0269/2016); Stoyan Kanev (nr. 0270/2016); (*) (nr. 0271/2016); Luca Troni (nr. 0272/2016); (*) (nr. 0273/2016); (*) (nr. 0274/2016); (*) (nr. 0275/2016); Christos Taklis (nr. 0276/2016); Guadalupe Gómez (nr. 0277/2016); (*) (nr. 0278/2016); Alessandro Corazza (nr. 0279/2016); Matteo Corazza (nr. 0280/2016); Simona Mulazzani (nr. 0281/2016); Pierino Edi (nr. 0282/2016); (*) (nr. 0283/2016); Mateusz Wojtowicz (nr. 0284/2016); Mateusz Wojtowicz (nr. 0285/2016); (*) (nr. 0286/2016); Enrique González Blanco (nr. 0287/2016); (*) (nr. 0288/2016); (*) (nr. 0289/2016); (*) (nr. 0290/2016); (*) (nr. 0291/2016); Riccardo Magi (nr. 0292/2016); Laura Muñoz Pérez (nr. 0293/2016); (*) (nr. 0294/2016); (*) (nr. 0295/2016); (*) (nr. 0296/2016); Joachim Kussin (nr. 0297/2016); (*) (nr. 0298/2016); (*) (nr. 0299/2016); (*) (nr. 0300/2016); (*) (nr. 0301/2016); (*) (nr. 0302/2016); (*) (nr. 0303/2016); (*) (nr. 0304/2016); Cristian Parma (nr. 0305/2016); Roberta Delbianco (nr. 0306/2016); (*) (nr. 0307/2016); Francesco Orbitello (nr. 0308/2016); (*) (nr. 0309/2016); (*) (nr. 0310/2016); Vincenzina Pari (nr. 0311/2016); Francesco Delbianco (nr. 0312/2016); Oreste Tontini (nr. 0313/2016); Alessandro Riccomini (nr. 0314/2016); Dianne Patrick (nr. 0315/2016); (*) (nr. 0316/2016); (*) (nr. 0317/2016); Giuseppe Amati (nr. 0318/2016); Christian Gielen De Carvalho (nr. 0319/2016); (*) (nr. 0320/2016); (*) (nr. 0321/2016); David Reiling (nr. 0322/2016); (*) (nr. 0323/2016); Dian Dobrev (nr. 0324/2016); (*) (nr. 0325/2016); (*) (nr. 0326/2016).

(*) Navn fortroligt

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenens artikel 215, stk. 13, den 13. april 2016 til det kompetente udvalg havde fremsendt andragender, som Europa-Parlamentet havde modtaget fra fysiske eller juridiske personer, som hverken er borgere i Den Europæiske Union eller har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat.


4. Opfyldelse af målet med hensyn til fattigdomsbekæmpelse på baggrund af de stigende udgifter for husholdningerne (forhandling)

Betænkning om opfyldelse af målet med hensyn til fattigdomsbekæmpelse på baggrund af de stigende udgifter for husholdningerne [2015/2223(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

Tamás Meszerics forelagde betænkningen.

Indlæg af Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Talere: Julie Ward (ordfører for udtalelse fra FEMM), Claude Rolin for PPE-Gruppen, Miapetra Kumpula-Natri for S&D-Gruppen, Enrique Calvet Chambon for ALDE-Gruppen, Lynn Boylan for GUE/NGL-Gruppen, Benedek Jávor for Verts/ALE-Gruppen, Petr Mach for EFDD-Gruppen, Dominique Martin for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Casa, Krisztina Morvai, løsgænger, David Casa, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Javi López, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Davor Škrlec, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivo Vajgl, Mireille D'Ornano, Elisabeth Morin-Chartier, Maria Arena, Yana Toom, Tania González Peñas, Karima Delli, Georgi Pirinski, Paloma López Bermejo og Arne Gericke for ECR-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir, Maria Grapini, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Kostas Chrysogonos og Bronis Ropė.

Talere: Marianne Thyssen og Tamás Meszerics.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.12 i protokollen af 14.4.2016.


5. Den private sektor og udvikling (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om den private sektor og udvikling [2014/2205(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Nirj Deva (A8-0043/2016)

Nirj Deva foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini, Notis Marias, Heidi Hautala og Krisztina Morvai.

Indlæg af Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.13 i protokollen af 14.4.2016.


6. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 12.4.2016).


6.1. Pakistan, navnlig angrebet i Lahore

Forslag til beslutning B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016 og B8-0476/2016 (2016/2644(RSP))

Jean Lambert, Tunne Kelam, Charles Tannock og Josef Weidenholzer forelagde beslutningsforslag B8-0467/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016 og B8-0468/2016.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Marie-Christine Vergiat og Pavel Telička forelagde beslutningsforslag B8-0475/2016 og B8-0476/2016.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Richard Howitt for S&D-Gruppen, Bas Belder, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, György Hölvényi, Afzal Khan, Amjad Bashir, Pavel Svoboda og Sajjad Karim.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Alberto Cirio, Notis Marias, Gianluca Buonanno, Michaela Šojdrová, Marijana Petir og Seán Kelly.

Indlæg af Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.4 i protokollen af 14.4.2016.


6.2. Honduras: Situationen for menneskerettighedsforkæmpere

Forslag til beslutning B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016 og B8-0482/2016 (2016/2648(RSP))

Ryszard Czarnecki, Ulrike Lunacek, Josef Weidenholzer, Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo og Beatriz Becerra Basterrechea forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Tomáš Zdechovský for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, og Carlos Zorrinho.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy og Gianluca Buonanno.

Indlæg af Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.5 i protokollen af 14.4.2016.


6.3. Nigeria

Forslag til beslutning B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016 og B8-0486/2016 (2016/2649(RSP))

Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Josef Weidenholzer, Davor Ivo Stier, Lola Sánchez Caldentey og Marietje Schaake forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Santiago Fisas Ayxelà for PPE-Gruppen, Cécile Kashetu Kyenge for S&D-Gruppen, Diane James for EFDD-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, og Joachim Zeller.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Marijana Petir, Eduard Kukan og Csaba Sógor.

Indlæg af Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.6 i protokollen af 14.4.2016.

(Mødet udsat kl. 11.50 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.00)

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand


7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) [05419/1/2016 - C8-0140/2016- 2012/0011(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P8_TA(2016)0125)

Indlæg

Jan Philipp Albrecht (ordfører).


7.2. Behandling af personoplysninger med henblik på forebyggelse af kriminalitet ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med de kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA [05418/1/2016 - C8-0139/2016- 2012/0010(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Marju Lauristin (A8-0138/2016)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P8_TA(2016)0126)

Indlæg

Marju Lauristin (ordfører).


7.3. Anvendelse af passagerlisteoplysninger (EU-PNR) ***I (afstemning)

Anden betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet [COM(2011)0032 - C7-0039/2011- 2011/0023(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2016)0127)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0127)


7.4. Pakistan, navnlig angrebet i Lahore (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016 (2016/2644(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0466/2016

(erstatter B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0476/2016 ):

stillet af:

—    Cristian Dan Preda, Elmar Brok, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Hermann Winkler, Thomas Mann, Sven Schulze, László Tőkés, Elisabetta Gardini og Inese Vaidere for PPE-Gruppen

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella og Elena Valenciano for S&D-Gruppen

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Raffaele Fitto, Sajjad Karim, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski, Ian Duncan, Monica Macovei, Arne Gericke, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek og Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen

—    Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic og Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen

— Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala og Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli og Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2016)0128)

(Forslag til beslutning B8-0475/2016 bortfaldt).


7.5. Honduras: Situationen for menneskerettighedsforkæmpere (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016 (2016/2648(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0469/2016

(erstatter B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016):

stillet af:

—    Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Sven Schulze og László Tőkés for PPE-Gruppen

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella og Julie Ward for S&D-Gruppen

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki og Ruža Tomašić for ECR-Gruppen

—    Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic og Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen

—   Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa og Stelios Kouloglou for GUE/NGL-Gruppen

—    Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun og Josep-Maria Terricabras for Verts/ALE-Gruppen

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo og Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen

—    Barbara Kappel.

Vedtaget (P8_TA(2016)0129)


7.6. Nigeria (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016 (2016/2649(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0478/2016

(erstatter B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016 ):

stillet af:

—    Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Sven Schulze, László Tőkés og Elisabetta Gardini for PPE-Gruppen

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano og Julie Ward for S&D-Gruppen

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská, Peter van Dalen, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki og Ruža Tomašić for ECR-Gruppen

—    Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic og Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen

—    Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli og Stelios Kouloglou for GUE/NGL-Gruppen

—    Jean Lambert, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes og Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen

—    Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea og Laura Ferrara for EFDD-Gruppen

—    Barbara Kappel.

Vedtaget (P8_TA(2016)0130)


7.7. Beskyttelse af forretningshemmeligheder mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse [COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2016)0131)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0131)

Indlæg

Julia Reda for Verts/ALE-Gruppen for i henhold til forretningsordenens artikel 190 at anmode om udsættelse af afstemningen, Sergio Gaetano Cofferati, der talte imod anmodningen og anmodede om, at Kommissionen forelagde et supplerende direktive herom, og Philippe Lamberts, der støttede anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (142 for, 492 imod, 12 hverken/eller).

Pervenche Berès, der anmodede Kommissionen om at udtale sig om anmodningen fra Sergio Gaetano Cofferati, og Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).


7.8. Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 (afstemning)

Betænkning om overslag over Europa-Parlamentets indtægter for udgifter for regnskabsåret 2017 (2016/2019(BUD)) - BUDG. Ordfører: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0132)

Indlæg

Liadh Ní Riada om ændringsforslag 1 og Indrek Tarand (ordfører), der stillede et mundtligt ændringsforslag til artikel 216 i overslaget (formanden meddelte, at dette ændringsforslag i henhold til forretningsordenen ikke kunne behandles).


7.9. Rapport 2015 om Tyrkiet (afstemning)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Rapport 2015 om Tyrkiet (2016/2898(RSP))

Forslag til beslutning B8-0442/2016

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0133)

Indlæg

Bodil Valero havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt __[A110326]__, som var blevet godtaget.

FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand


7.10. Rapport 2015 om Albanien (afstemning)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Rapport 2015 om Albanien (2016/2896(RSP))

Forslag til beslutning B8-0440/2016

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0134)


7.11. Rapport 2015 om Bosnien-Hercegovina (afstemning)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Rapport 2015 om Bosnien-Hercegovina (2016/2897(RSP))

Forslag til beslutning B8-0441/2016

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0135)

Indlæg

József Szájer, der foreslog at udsætte de resterende to afstemninger til den efterfølgende mødeperiode, og Marc Tarabella, der talte imod dette forslag.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (132 for, 300 imod, 15 hverken/eller).


7.12. Opfyldelse af målet med hensyn til fattigdomsbekæmpelse på baggrund af de stigende udgifter for husholdningerne (afstemning)

Betænkning om opfyldelse af målet med hensyn til fattigdomsbekæmpelse på baggrund af de stigende udgifter for husholdningerne [2015/2223(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0136)


7.13. Den private sektor og udvikling (afstemning)

Betænkning om den private sektor og udvikling [2014/2205(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Nirj Deva (A8-0043/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0137)


8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Indstilling ved andenbehandling: Jan Philipp Albrecht - A8-0139/2016
Neena Gill, Andrejs Mamikins, Krisztina Morvai, Peter Jahr, Seán Kelly og Angel Dzhambazki

Indstilling ved andenbehandling: Marju Lauristin - A8-0138/2016Neena Gill, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Krisztina Morvai, Peter Jahr, Stanislav Polčák og Angel Dzhambazki

Anden betænkning: Timothy Kirkhope - A8-0248/2015
Krisztina Morvai, Neena Gill, Danuta Jazłowiecka, med en bemærkning til forretningsordenen, Marisa Matias, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová

Betænkning: Constance Le Grip - A8-0199/2015
Marisa Matias, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Angel Dzhambazki

Betænkning: Indrek Tarand - A8-0131/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Seán Kelly.


9. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 14.00 og genoptaget kl. 15.05)

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

10. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


11. Indvandringskrisens indvirkning på transportsektoren i EU (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Indvandringskrisens indvirkning på transportsektoren i EU (2016/2653(RSP))

Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Stanislav Polčák for PPE-Gruppen, Ismail Ertug for S&D-Gruppen, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Matthijs van Miltenburg for ALDE-Gruppen, Tania González Peñas for GUE/NGL-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Krisztina Morvai, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Stanislav Polčák, Andor Deli, Inés Ayala Sender, Angel Dzhambazki, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Christine Vergiat, Jiří Pospíšil, Francisco Assis og Agnes Jongerius.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić og José Inácio Faria.

Indlæg af Marianne Thyssen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


12. Selvkørende biler (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000004/2016) af Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Tapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer og Jakob von Weizsäcker, til Kommissionen: Selvkørende biler (2016/2632(RSP)) (B8-0358/2016)

Ismail Ertug begrundede spørgsmålet.

Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Stanislav Polčák for PPE-Gruppen, Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Dieter-Lebrecht Koch, Andrejs Mamikins, Izaskun Bilbao Barandica, Andor Deli, Jiří Pospíšil og Anne Sander.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Cristian-Silviu Buşoi, Seán Kelly, Angel Dzhambazki og Ivan Jakovčić.

Indlæg af Marianne Thyssen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


13. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 52)

ITRE
- Statusrapport om vedvarende energi (2016/2041(INI))
(rådg.udv.: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 10 marts 2016)

REGI
- Den Europæiske Unions Solidaritetsfond: en vurdering (2016/2045(INI))
(rådg.udv.: BUDG, CONT)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 7. april 2016)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 134, stk. 3)

AFET

- Henstilling om FN's Generalforsamlings 71. samling (2016/2020(INI))
(rådg.udv.: DEVE)

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)

ITRE (forretningsordenens artikel 54)
- Statusrapport om vedvarende energi (2016/2041(INI))
(rådg.udv.: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI (forretningsordenens artikel 54))
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 10. marts 2016)

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

INTA

- Forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: Parlamentets input forud for Kommissionens forslag (2015/2353(INI))
henvist til kor. udv. : BUDG
rådg.udv.: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, TRAN, REGI

ENVI

- Gennemførelse af FN's konvention om handicappedes rettigheder, med særligt henblik på de afsluttende bemærkninger fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap (2015/2258(INI))
henvist til kor. udv. : EMPL (forretningsordenens artikel 54)
rådg.udv.: ENVI, FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI (forretningsordenens artikel 54), LIBE (forretningsordenens artikel 54)

AGRI

- En ny fremadskuende og innovativ strategi for handel og investering (2015/2105(INI))
henvist til kor. udv. : INTA
rådg.udv.: DEVE, AFET, AGRI, EMPL, ITRE, IMCO

ENVI

- Civilretlige bestemmelser om robotteknik (2015/2103(INL))
henvist til kor. udv. : JURI
rådg.udv.: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO

JURI (forretningsordenens artikel 39)

- Overførslen til Den Europæiske Unions Ret af kompetencen til som første instans at afgøre tvister mellem Unionen og dens ansatte (N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD))
henvist til kor. udv. : JURI
rådg.udv.: AFCO, JURI (forretningsordenens artikel 39)


14. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


15. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 27. april 2016 - 28. april 2016.


16. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 16.50.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matera, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Cramer, Crowley, Dalli, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik