Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 277kWORD 258k
Torstai 14. huhtikuuta 2016 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Vetoomukset
 4.Köyhyyden torjuntaa koskevan tavoitteen saavuttaminen kotitalouksien kasvavat menot huomioon ottaen (keskustelu)
 5.Yksityinen sektori ja kehitysyhteistyö (lyhyt esittely)
 6.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
6.1.Pakistan ja erityisesti Lahoressa tehty isku
  
6.2.Ihmisoikeuksien puolustajien tilanne Hondurasissa
  
6.3.Nigeria
 7.Äänestykset
  
7.1.Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä ***II (äänestys)
  
7.2.Henkilötietojen käsittely rikosten torjumista varten ***II (äänestys)
  
7.3.Matkustajarekisteritietojen (EU-PNR) käyttö ***I (äänestys)
  
7.4.Pakistan ja erityisesti Lahoressa tehty isku (äänestys)
  
7.5.Ihmisoikeuksien puolustajien tilanne Hondurasissa (äänestys)
  
7.6.Nigeria (äänestys)
  
7.7.Liikesalaisuuksien suojaaminen laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta ***I (äänestys)
  
7.8.Euroopan parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 (äänestys)
  
7.9.Turkkia koskeva vuoden 2015 kertomus (äänestys)
  
7.10.Albaniaa koskeva vuoden 2015 kertomus (äänestys)
  
7.11.Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2015 kertomus (äänestys)
  
7.12.Köyhyyden torjuntaa koskevan tavoitteen saavuttaminen kotitalouksien kasvavat menot huomioon ottaen (äänestys)
  
7.13.Yksityinen sektori ja kehitysyhteistyö (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Muuttoliikekriisin vaikutus EU:n kuljetusalaan (keskustelu)
 12.Itseohjautuvat autot (keskustelu)
 13.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 14.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 15.Seuraavien istuntojen aikataulu
 16.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Ranskan hakemus – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185 - C8-0136/2016 - 2016/2043(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi sopimuksen tekemisestä informaatioteknologiatuotteiden kaupan laajentamista koskevan ilmoituksen muodossa Euroopan unionin puolesta (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen – Maltan ehdokas vedetty pois (07699/2016 - C8-0142/2016 - 2016/0803(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Perun tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

2) jäseniltä päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys kybertoimintaympäristön sääntelystä (B8-0272/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys liikenteen alan parantamisesta (B8-0273/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys eurooppalaisen luottoluokituslaitoksen perustamisesta (B8-0274/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys antibioottien käytöstä maatalousteollisuudessa (B8-0275/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

ENVI

- Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys Irakin kristityistä (B8-0276/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys monikansallisten yritysten painostusryhmien avoimuudesta (B8-0277/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

- Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys Valko-Venäjän vastaisten pakotteiden poistamisesta suurelta osin (B8-0278/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys rikosten määrän vähenemisestä Sveitsissä sen jälkeen, kun Ranska keskeytti Schengenin sopimusten soveltamisen (B8-0279/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä ympäristöön (B8-0280/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys diabeteksen hoidosta Euroopan unionissa (B8-0281/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser ja Mylène Troszczynski. Päätöslauselmaesitys toimista jihadistien saapumisen tai paluun estämiseksi Euroopan unionin jäsenvaltioihin (B8-0282/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys Ukrainalle annettavan taloudellisen tuen lakkauttamisesta (B8-0283/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys naisten syrjinnästä Saudi-Arabiassa (B8-0284/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys teknologian roolista opetuksessa ja luokissa (B8-0285/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys zikavirustutkimuksesta (B8-0286/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys vesipulasta ja kuivuudesta Euroopan unionissa (B8-0288/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys matkailukomiteoiden perustamisesta nuorisotyöllisyyttä koskevan politiikan vahvistamiseksi (B8-0289/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

TRAN

- Dominique Bilde ja Steeve Briois. Päätöslauselmaesitys eurooppalaisen teräksen suojelusta (B8-0290/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

INTA

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys hakkuita ja vuoristoluonnon suojelua koskevien säädösten uudelleen määrittelystä (B8-0291/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh ja Marine Le Pen. Päätöslauselmaesitys hydraulisella murtamisella tai suunnatulla porauksella tuotetun epätavanomaisen maakaasun tuonnin rajoittamisesta (B8-0292/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

ENVI

- Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn ja Jean-François Jalkh. Päätöslauselmaesitys vaarallisten ainesosien kieltämisestä lapsille tarkoitetuissa kosmetiikkatuotteissa (B8-0293/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys kilpailutoimien vahvistamisesta (B8-0294/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

ECON

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys uhkapeliriippuvuuden torjuntaa koskevien säännösten uudelleenmäärittelystä (B8-0295/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys Euroopan unioniin tuotavissa maataloustuotteissa esiintyviä torjunta-aineita säätelevän lainsäädännön tarkistamisesta (B8-0296/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

INTA

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys kansainvälisen maatalouselintarvikealan geenivarojen suojelemista koskevan lainsäädännön tarkistamisesta (B8-0297/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys kuluttajien etujen suojaamisesta (B8-0298/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys rajat ylittävästä rikollisuudesta (B8-0299/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

EMPL

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys naisiin kohdistuvasta väkivallasta (B8-0300/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

FEMM

- Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys tarpeesta lopettaa Kosovon jäsenyysneuvotteluprosessi (B8-0301/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand ja Philippe Loiseau. Päätöslauselmaesitys Serbian ja Naton välisestä yhteistyösopimuksesta (B8-0302/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand ja Philippe Loiseau. Päätöslauselmaesitys Ukrainan kanssa tehdystä assosiaatiosopimuksesta (B8-0303/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys muuttoliikekriisin kustannuksista (B8-0304/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys lasten liikalihavuuden torjunnasta (B8-0305/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys paikallisen käsityöalan suojelemisesta (B8-0306/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys eurooppalaisen teollisuuden vanhentuneen kone- ja laitekannan parantamisesta (B8-0307/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Olaf Stuger ja Auke Zijlstra. Päätöslauselmaesitys kiinalaisten nahkatuotteiden tuonnin kieltämisestä (B8-0325/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys italialaisten ja eurooppalaisten nahkatuotteiden väärentämisen torjuntaa koskevien sääntöjen uudelleenmäärittelystä (B8-0326/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ITRE

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys maatalouspolitiikan perinpohjaisesta uudistamisesta (B8-0327/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

INTA

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys tehomaatilojen toiminnan rajoittamisesta (B8-0328/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Kreikan kansalle määrättyjen julkisen talouden säästötoimien tuloksista (B8-0330/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklasta (B8-0331/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys maatalousalan jättämisestä transatlanttista sopimusta koskevien neuvottelujen ulkopuolelle (B8-0333/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys suurten kauppaketjujen ja tuottajien välisistä suhteista (B8-0334/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys euroalueen rakenteellisesta säästöylijäämästä (B8-0336/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys määrällisestä keventämisestä kansalaisten hyväksi (B8-0339/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys muuttoliikekriisin ja henkilöiden vapaan liikkuvuuden vaarantamista kansallisista tulonjakojärjestelmistä (B8-0340/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Kiinan terästeollisuuden harjoittamasta vilpillisestä kilpailusta (B8-0341/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys elintarvikejätettä koskevan tietoisuuden lisäämisestä (B8-0382/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys Euroopan musiikillisen perinnön suojelemiseen liittyvien säädösten muuttamisesta (B8-0383/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys nuorille, opiskelijoille ja työntekijöille tarkoitettuja yhteiskuntaopin kursseja koskevien sääntöjen uudelleenmäärittelystä (B8-0384/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn täydentämisestä (B8-0386/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys juutalaisten joukkotuhonnan muistopäivän merkityksestä (B8-0387/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys auteur-elokuvan ja laatuelokuvan auttamisesta ja tukemisesta (B8-0388/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys nuorten yrittäjyydestä uusiutuvien energiamuotojen alalla (B8-0390/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys sosiaaliseen suojeluun liittyvän lainsäädännön uudistamisesta (B8-0391/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys saastuneilla pelloilla harjoitettavaa viljelyä ja niiden parannusta koskevan lainsäädännön uudelleenmäärittämisestä (B8-0392/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys tieliikenteen hidastumisesta Euroopan teillä (B8-0393/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys ydinturvallisuudesta (B8-0394/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys infrastruktuuri-investointien elvyttämisestä (B8-0395/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys digitaalisten laitteiden väärinkäytöstä alaikäisten keskuudessa (B8-0396/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys kaatopaikkojen valvontaa ja niiden ympäristövaikutusta koskevan lainsäädännön uudelleenmäärittämisestä (B8-0397/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys tuontielintarvikkeiden valvonnan lisäämisestä (B8-0398/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Ranskan työmarkkinoiden uudistusta koskevista komission ja neuvoston suosituksista (B8-0399/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys muuntogeenisillä organismeilla ruokituista eläimistä peräisin olevien tuotteiden merkitsemisestä (B8-0400/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen sisällä ilmenevistä eturistiriidoista (B8-0401/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys naisiin kohdistuvasta väkivallasta (B8-0402/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

FEMM

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys naisten ja miesten välisestä palkkaerosta (B8-0403/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

FEMM

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys harvinaisia sairauksia koskevan tutkimuksen tehostamisesta (B8-0404/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Steeve Briois ja Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys suurmyymälöiden ja ranskalaisten karjankasvattajien välisistä sopimuksista (B8-0405/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

- Steeve Briois ja Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys Boliviassa pidetystä perustuslain 168 artiklan muuttamista koskevasta kansanäänestyksestä (B8-0406/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Steeve Briois ja Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys Euroopan unioniin liittymistä koskevasta Bosnia ja Hertsegovinan hakemuksesta (B8-0407/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys toimittajien tietolähteiden salassapidosta (B8-0408/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

CULT

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys julkisia menoja ja yhteishankintakeskuksia koskevan lainsäädännön uudelleenmäärittämisestä (B8-0409/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys kulttuuriyrittäjyyden hyväksi käynnistettäviin aloitteisiin liittyvien uusien säännösten hyväksymisestä (B8-0410/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

CULT

- Louis Aliot, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn ja Jean-François Jalkh. Päätöslauselmaesitys elintarvikkeiden ja muiden kulutushyödykkeiden sisältämiä mineraaliöljyjä koskevasta sääntelystä (B8-0411/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys ”mainonnallisen sponsoroinnin” määritelmästä ja sen eri muotojen edistämisestä Euroopan pienimuotoisen kulttuuri- ja taideperinnön entisöinnin yhteydessä (B8-0412/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys varjopankkitoiminnan sääntelystä (B8-0413/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys sähkön superverkoista (B8-0414/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Turkille myönnettävien varojen jäädyttämisestä ja sen liittymisneuvotteluiden päättämisestä (B8-0415/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys turkisteollisuuden kieltämisestä (B8-0416/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

EMPL

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys nuorten työskentelystä maatalousalalla (B8-0417/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI


3. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä työjärjestyksen 215 artiklan 6 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

13. huhtikuuta 2016

(*) (nro 1422/2015); (*) (nro 1423/2015); (*) (nro 1424/2015); (*) (nro 1425/2015); (*) (nro 1426/2015); (*) (nro 1427/2015); (*) (nro 1428/2015); (*) (nro 1429/2015); (*) (nro 1430/2015); (*) (nro 0202/2016); (*) (nro 0203/2016); Francesco Orbitello (nro 0204/2016); (*) (nro 0205/2016); (*) (nro 0206/2016); (*) (nro 0207/2016); (*) (nro 0208/2016); (*) (nro 0209/2016); (*) (nro 0210/2016); (*) (nro 0211/2016); (*) (nro 0212/2016); (*) (nro 0213/2016); (*) (nro 0214/2016); (*) (nro 0215/2016); (*) (nro 0216/2016); (*) (nro 0217/2016); (*) (nro 0218/2016); Margarita García Fernández (nro 0219/2016); (*) (nro 0220/2016); (*) (nro 0221/2016); Ioannis Daras (nro 0222/2016); (*) (nro 0223/2016); (*) (nro 0224/2016); (*) (nro 0225/2016); (*) (nro 0226/2016); (*) (nro 0227/2016); Roberto Santucci (nro 0228/2016); (*) (nro 0229/2016); Annalisa Santucci (nro 0230/2016); Renzo Marinotto (nro 0231/2016); (*) (nro 0232/2016); Fabian Knipper (nro 0233/2016); (*) (nro 0234/2016); (*) (nro 0235/2016); (*) (nro 0236/2016); (*) (nro 0237/2016); (*) (nro 0238/2016); (*) (nro 0239/2016); (*) (nro 0240/2016); Massimo Corradini (nro 0241/2016); (*) (nro 0242/2016); Sztyepan Ljavinyec (nro 0243/2016); (*) (nro 0244/2016); (*) (nro 0245/2016); Alberto Cirio (nro 0246/2016); Mario Cavaliere (nro 0247/2016); Andreas Cichy (nro 0248/2016); (*) (nro 0249/2016); (*) (nro 0250/2016); (*) (nro 0251/2016); (*) (nro 0252/2016); (*) (nro 0253/2016); (*) (nro 0254/2016); (*) (nro 0255/2016); Fabio Donati (nro 0256/2016); (*) (nro 0257/2016); (*) (nro 0258/2016); (*) (nro 0259/2016); (*) (nro 0260/2016); (*) (nro 0261/2016); (*) (nro 0262/2016); (*) (nro 0263/2016); Terenzia Mariotto (nro 0264/2016); (*) (nro 0265/2016); (*) (nro 0266/2016); (*) (nro 0267/2016); (*) (nro 0268/2016); Giulio Troni (nro 0269/2016); Stoyan Kanev (nro 0270/2016); (*) (nro 0271/2016); Luca Troni (nro 0272/2016); (*) (nro 0273/2016); (*) (nro 0274/2016); (*) (nro 0275/2016); Christos Taklis (nro 0276/2016); Guadalupe Gómez (nro 0277/2016); (*) (nro 0278/2016); Alessandro Corazza (nro 0279/2016); Matteo Corazza (nro 0280/2016); Simona Mulazzani (nro 0281/2016); Pierino Edi (nro 0282/2016); (*) (nro 0283/2016); Mateusz Wojtowicz (nro 0284/2016); Mateusz Wojtowicz (nro 0285/2016); (*) (nro 0286/2016); Enrique González Blanco (nro 0287/2016); (*) (nro 0288/2016); (*) (nro 0289/2016); (*) (nro 0290/2016); (*) (nro 0291/2016); Riccardo Magi (nro 0292/2016); Laura Muñoz Pérez (nro 0293/2016); (*) (nro 0294/2016); (*) (nro 0295/2016); (*) (nro 0296/2016); Joachim Kussin (nro 0297/2016); (*) (nro 0298/2016); (*) (nro 0299/2016); (*) (nro 0300/2016); (*) (nro 0301/2016); (*) (nro 0302/2016); (*) (nro 0303/2016); (*) (nro 0304/2016); Cristian Parma (nro 0305/2016); Roberta Delbianco (nro 0306/2016); (*) (nro 0307/2016); Francesco Orbitello (nro 0308/2016); (*) (nro 0309/2016); (*) (nro 0310/2016); Vincenzina Pari (nro 0311/2016); Francesco Delbianco (nro 0312/2016); Oreste Tontini (nro 0313/2016); Alessandro Riccomini (nro 0314/2016); Dianne Patrick (nro 0315/2016); (*) (nro 0316/2016); (*) (nro 0317/2016); Giuseppe Amati (nro 0318/2016); Christian Gielen De Carvalho (nro 0319/2016); (*) (nro 0320/2016); (*) (nro 0321/2016); David Reiling (nro 0322/2016); (*) (nro 0323/2016); Dian Dobrev (nro 0324/2016); (*) (nro 0325/2016); (*) (nro 0326/2016).

(*) Käsitellään luottamuksellisena.

Puhemies ilmoitti lähettäneensä työjärjestyksen 215 artiklan 13 kohdan mukaisesti 13. huhtikuuta 2016 asiasta vastaavaan valiokuntaan sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, jotka eivät ole Euroopan unionin kansalaisia ja joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka ei ole missään jäsenvaltiossa, parlamentille esittämät vetoomukset.


4. Köyhyyden torjuntaa koskevan tavoitteen saavuttaminen kotitalouksien kasvavat menot huomioon ottaen (keskustelu)

Mietintö köyhyyden torjuntaa koskevan tavoitteen saavuttamisesta kotitalouksien kasvavat menot huomioon ottaen [2015/2223(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

Tamás Meszerics esitteli mietinnön.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Julie Ward (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Claude Rolin PPE-ryhmän puolesta, Miapetra Kumpula-Natri S&D-ryhmän puolesta, Enrique Calvet Chambon ALDE-ryhmän puolesta, Lynn Boylan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Benedek Jávor Verts/ALE-ryhmän puolesta, Petr Mach EFDD-ryhmän puolesta, Dominique Martin ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Casa, sitoutumaton Krisztina Morvai, David Casa, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Javi López, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Davor Škrlec, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivo Vajgl, Mireille D'Ornano, Elisabeth Morin-Chartier, Maria Arena, Yana Toom, Tania González Peñas, Karima Delli, Georgi Pirinski, Paloma López Bermejo ja Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Maria Grapini, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Kostas Chrysogonos ja Bronis Ropė.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja Tamás Meszerics.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.4.2016, kohta 7.12.


5. Yksityinen sektori ja kehitysyhteistyö (lyhyt esittely)

Mietintö yksityisestä sektorista ja kehitysyhteistyöstä [2014/2205(INI)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Nirj Deva (A8-0043/2016)

Nirj Deva esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini, Notis Marias, Heidi Hautala ja Krisztina Morvai.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.4.2016, kohta 7.13.


6. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 12.4.2016, kohta 2).


6.1. Pakistan ja erityisesti Lahoressa tehty isku

Päätöslauselmaesitykset B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016 ja B8-0476/2016 (2016/2644(RSP))

Jean Lambert, Tunne Kelam, Charles Tannock ja Josef Weidenholzer esittelivät päätöslauselmaesitykset B8-0467/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016 ja B8-0468/2016.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Marie-Christine Vergiat ja Pavel Telička esittelivät päätöslauselmaesitykset B8-0475/2016 ja B8-0476/2016.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta, Bas Belder, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, György Hölvényi, Afzal Khan, Amjad Bashir, Pavel Svoboda ja Sajjad Karim.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Alberto Cirio, Notis Marias, Gianluca Buonanno, Michaela Šojdrová, Marijana Petir ja Seán Kelly.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.4.2016, kohta 7.4.


6.2. Ihmisoikeuksien puolustajien tilanne Hondurasissa

Päätöslauselmaesitykset B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016 ja B8-0482/2016 (2016/2648(RSP))

Ryszard Czarnecki, Ulrike Lunacek, Josef Weidenholzer, Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo ja Beatriz Becerra Basterrechea esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Tomáš Zdechovský PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Carlos Zorrinho.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy ja Gianluca Buonanno.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.4.2016, kohta 7.5.


6.3. Nigeria

Päätöslauselmaesitykset B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016 ja B8-0486/2016 (2016/2649(RSP))

Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Josef Weidenholzer, Davor Ivo Stier, Lola Sánchez Caldentey ja Marietje Schaake esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Santiago Fisas Ayxelà PPE-ryhmän puolesta, Cécile Kashetu Kyenge S&D-ryhmän puolesta, Diane James EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds ja Joachim Zeller.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Marijana Petir, Eduard Kukan ja Csaba Sógor.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.4.2016, kohta 7.6.

(Istunto keskeytettiin klo 11.50 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME


7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) [05419/1/2016 - C8-0140/2016- 2012/0011(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA(2016)0125)

Puheenvuorot:

Jan Philipp Albrecht (esittelijä).


7.2. Henkilötietojen käsittely rikosten torjumista varten ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta [05418/1/2016 - C8-0139/2016- 2012/0010(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Marju Lauristin (A8-0138/2016)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA(2016)0126)

Puheenvuorot:

Marju Lauristin (esittelijä).


7.3. Matkustajarekisteritietojen (EU-PNR) käyttö ***I (äänestys)

Toinen mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten [COM(2011)0032 - C7-0039/2011- 2011/0023(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2016)0127)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0127)


7.4. Pakistan ja erityisesti Lahoressa tehty isku (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016 (2016/2644(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0466/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0476/2016)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—    Cristian Dan Preda, Elmar Brok, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Hermann Winkler, Thomas Mann, Sven Schulze, László Tőkés, Elisabetta Gardini ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella ja Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Raffaele Fitto, Sajjad Karim, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski, Ian Duncan, Monica Macovei, Arne Gericke, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek ja Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta

—    Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

— Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala ja Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0128)

(Päätöslauselmaesitys B8-0475/2016 raukesi.)


7.5. Ihmisoikeuksien puolustajien tilanne Hondurasissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016 (2016/2648(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0469/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—    Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Sven Schulze ja László Tőkés PPE-ryhmän puolesta

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella ja Julie Ward S&D-ryhmän puolesta

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta

—    Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa ja Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

—    Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun ja Josep-Maria Terricabras Verts/ALE-ryhmän puolesta

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta

—    Barbara Kappel.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0129)


7.6. Nigeria (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016 (2016/2649(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0478/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—    Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Sven Schulze, László Tőkés ja Elisabetta Gardini PPE-ryhmän puolesta

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano ja Julie Ward S&D-ryhmän puolesta

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská, Peter van Dalen, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta

—    Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—    Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli ja Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

—    Jean Lambert, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes ja Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta

—    Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea ja Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta

—    Barbara Kappel.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0130)


7.7. Liikesalaisuuksien suojaaminen laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta [COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2016)0131)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0131)

Puheenvuorot:

Julia Reda, joka pyysi Verts/ALE-ryhmän puolesta työjärjestyksen 190 artiklan mukaisesti äänestyksen lykkäämistä, Sergio Gaetano Cofferati, joka vastusti pyyntöä ja pyysi, että komissio tekee ehdotuksen direktiivistä, jolla täydennetään tänään äänestettyä direktiiviä, ja Philippe Lamberts, joka kannatti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (142 puolesta, 492 vastaan, 12 tyhjää).

Pervenche Berès käytti puheenvuoron ja pyysi, että komissio ottaa kantaa Sergio Gaetano Cofferatin pyyntöön, ja Marianne Thyssen (komission jäsen).


7.8. Euroopan parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 (äänestys)

Mietintö Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 (2016/2019(BUD)) - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0132)

Puheenvuorot:

Liadh Ní Riada tarkistuksesta 1 ja Indrek Tarand (esittelijä), joka esitti ennakkoarvion 216 artiklaan suullisen tarkistuksen (puhemies totesi, että työjärjestyksen mukaan tätä pyyntöä ei voida ottaa käsiteltäväksi).


7.9. Turkkia koskeva vuoden 2015 kertomus (äänestys)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Turkkia koskeva vuoden 2015 kertomus (2016/2898(RSP))

Päätöslauselmaesitys B8-0442/2016

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0133)

Puheenvuorot:

Bodil Valero esitti 13 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI


7.10. Albaniaa koskeva vuoden 2015 kertomus (äänestys)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Albaniaa koskeva vuoden 2015 kertomus (2016/2896(RSP))

Päätöslauselmaesitys B8-0440/2016

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0134)


7.11. Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2015 kertomus (äänestys)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2015 kertomus (2016/2897(RSP))

Päätöslauselmaesitys B8-0441/2016

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0135)

Puheenvuorot:

József Szájer, joka ehdotti kahden jäljellä olevan äänestyksen lykkäämistä seuraavalle istuntojaksolle, ja Marc Tarabella, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (132 puolesta, 300 vastaan, 15 tyhjää).


7.12. Köyhyyden torjuntaa koskevan tavoitteen saavuttaminen kotitalouksien kasvavat menot huomioon ottaen (äänestys)

Mietintö köyhyyden torjuntaa koskevan tavoitteen saavuttamisesta kotitalouksien kasvavat menot huomioon ottaen [2015/2223(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0136)


7.13. Yksityinen sektori ja kehitysyhteistyö (äänestys)

Mietintö yksityisestä sektorista ja kehitysyhteistyöstä [2014/2205(INI)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Nirj Deva (A8-0043/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0137)


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Suositus toiseen käsittelyyn: Jan Philipp Albrecht - A8-0139/2016
Neena Gill, Andrejs Mamikins, Krisztina Morvai, Peter Jahr, Seán Kelly ja Angel Dzhambazki

Suositus toiseen käsittelyyn: Marju Lauristin - A8-0138/2016
Neena Gill, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Krisztina Morvai, Peter Jahr, Stanislav Polčák ja Angel Dzhambazki

Toinen mietintö: Timothy Kirkhope - A8-0248/2015
Krisztina Morvai, Neena Gill, Danuta Jazłowiecka, joka käytti työjärjestyspuheenvuoron, Marisa Matias, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová

Mietintö Constance Le Grip - A8-0199/2015
Marisa Matias, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Angel Dzhambazki

Mietintö Indrek Tarand - A8-0131/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Seán Kelly.


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 14.00 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

10. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


11. Muuttoliikekriisin vaikutus EU:n kuljetusalaan (keskustelu)

Komission julkilausuma: Muuttoliikekriisin vaikutus EU:n kuljetusalaan (2016/2653(RSP))

Marianne Thyssen (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Stanislav Polčák PPE-ryhmän puolesta, Ismail Ertug S&D-ryhmän puolesta, Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta, Matthijs van Miltenburg ALDE-ryhmän puolesta, Tania González Peñas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Krisztina Morvai, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Stanislav Polčák, Andor Deli, Inés Ayala Sender, Angel Dzhambazki, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Christine Vergiat, Jiří Pospíšil, Francisco Assis ja Agnes Jongerius.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić ja José Inácio Faria.

Marianne Thyssen käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


12. Itseohjautuvat autot (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000004/2016) Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Țapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer ja Jakob von Weizsäcker komissiolle: Itseohjautuva ajaminen (2016/2632(RSP)) (B8-0358/2016)

Ismail Ertug esitteli kysymyksen.

Marianne Thyssen (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Stanislav Polčák PPE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta, Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dieter-Lebrecht Koch, Andrejs Mamikins, Izaskun Bilbao Barandica, Andor Deli, Jiří Pospíšil ja Anne Sander.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Cristian-Silviu Buşoi, Seán Kelly, Angel Dzhambazki ja Ivan Jakovčić.

Marianne Thyssen käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


13. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla)

ITRE-valiokunta
- Uusiutuvan energian tilannekatsaus (2016/2041(INI))
(lausuntoa varten: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI)
(puheenjohtajakokouksen päätös 10. maaliskuuta 2016)

REGI-valiokunta
- Euroopan unionin solidaarisuusrahaston arviointi (2016/2045(INI))
(lausuntoa varten: BUDG, CONT)
(puheenjohtajakokouksen päätös 7. huhtikuuta 2016)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 134 artiklan 3 kohta)

AFET-valiokunta

- Suositus Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. istunnosta (2016/2020(INI))
(lausuntoa varten: DEVE)

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)

ITRE-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)
- Uusiutuvan energian tilannekatsaus (2016/2041(INI))
(lausuntoa varten: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI (työjärjestyksen 54 artikla))
(puheenjohtajakokouksen päätös 10. maaliskuuta 2016)

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 53 artikla)

INTA-valiokunta

- Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa (2015/2353(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG
lausuntoa varten: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, TRAN, REGI

ENVI-valiokunta

- Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen (CRPD) täytäntöönpano kiinnittäen erityistä huomiota YK:n CRPD-komitean päätelmiin (2015/2258(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL (työjärjestyksen 54 artikla)
lausuntoa varten: ENVI, FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI (työjärjestyksen 54 artikla), LIBE (työjärjestyksen 54 artikla)

AGRI-valiokunta

- Uusi eteenpäin suuntautuva ja innovatiivinen tulevaisuuden kauppa- ja investointistrategia (2015/2105(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA
lausuntoa varten: DEVE, AFET, AGRI, EMPL, ITRE, IMCO

ENVI-valiokunta

- Robotiikkaa koskevat yksityisoikeuden säännökset (2015/2103(INL))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI
lausuntoa varten: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO

JURI-valiokunta (työjärjestyksen 39 artikla)

- Unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtäminen unionin yleiselle tuomioistuimelle (N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI
lausuntoa varten: AFCO, JURI (työjärjestyksen 39 artikla)


14. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


15. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 27. huhtikuuta 2016 ja 28. huhtikuuta 2016.


16. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 16.50.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matera, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Cramer, Crowley, Dalli, Drăghici, Gabriel, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö