Rodyklė 
Protokolas
PDF 281kWORD 263k
Ketvirtadienis, 2016 m. balandžio 14 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Peticijos
 4.Kovos su skurdu tikslo siekimas atsižvelgiant į didėjančias namų ūkių išlaidas (diskusijos)
 5.Privatusis sektorius ir vystymasis (trumpas pristatymas)
 6. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  6.1.Pakistanas, ypač išpuolis Lahore
  6.2.Hondūras: žmogaus teisių gynėjų padėtis
  6.3.Nigerija
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis ***II (balsavimas)
  7.2.Asmens duomenų tvarkymas nusikalstamų veikų prevencijos tikslais ***II (balsavimas)
  7.3.Keleivio duomenų įrašo duomenų naudojimas (ES PNR) ***I (balsavimas)
  7.4.Pakistanas, ypač išpuolis Lahore (balsavimas)
  7.5.Hondūras: žmogaus teisių gynėjų padėtis (balsavimas)
  7.6.Nigerija (balsavimas)
  7.7.Komercinių paslapčių apsauga nuo neteisėto gavimo, naudojimo ir atskleidimo ***I (balsavimas)
  7.8.Parlamento 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmata (balsavimas)
  7.9.2015 m. ataskaita dėl Turkijos (balsavimas)
  7.10.2015 m. ataskaita dėl Albanijos (balsavimas)
  7.11.2015 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos (balsavimas)
  7.12.Kovos su skurdu tikslo siekimas atsižvelgiant į didėjančias namų ūkių išlaidas (balsavimas)
  7.13.Privatusis sektorius ir vystymasis (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Imigracijos krizės poveikis transporto sektoriui ES (diskusijos)
 12.Autonominis vairavimas (diskusijos)
 13.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 14.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 15.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 16.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Prancūzijos paraiška „EGF/2015/010 FR/MoryGlobal“) (COM(2016)0185 - C8-0136/2016 - 2016/2043(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Susitarimo, kaip Deklaracijos dėl prekybos informacinių technologijų produktais (ITS) išplėtimo, sudarymo Europos Sąjungos vardu (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. Atsiimta MT kandidatūra (07699/2016 - C8-0142/2016 - 2016/0803(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Peru Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu (12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kibernetinės erdvės reguliavimo (B8-0272/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl transporto sektoriaus stiprinimo (B8-0273/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos reitingų agentūros steigimo (B8-0274/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl antibiotikų naudojimo pramoniniuose ūkiuose (B8-0275/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ENVI

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Irako krikščionių (B8-0276/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl daugiašalėms įmonėms atstovaujančių lobistų grupių skaidrumo (B8-0277/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl daugumos sankcijų Baltarusijai panaikinimo (B8-0278/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nusikalstamumo lygio sumažėjimo Šveicarijoje Prancūzijai sustabdžius taikyti Šengeno susitarimą (B8-0279/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl aplinkos triukšmo, kurį skleidžia lauko sąlygomis naudojama įranga (B8-0280/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl diabeto gydymo Europos Sąjungoje (B8-0281/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser ir Mylène Troszczynski. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl priemonių, kuriomis siekiama sustabdyti džihadistų atvykimą arba grįžimą į Europos Sąjungos valstybes nares (B8-0282/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl finansinės pagalbos Ukrainai sustabdymo (B8-0283/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl moterų diskriminacijos Saudo Arabijoje (B8-0284/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl technologijų vaidmens mokyme ir klasėse (B8-0285/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Zikos viruso mokslinių tyrimų (B8-0286/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vandens trūkumo ir sausrų Europos Sąjungoje (B8-0288/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl turizmo veiklos, skirtos jaunimo užimtumo politikai stiprinti, komitetų įsteigimo (B8-0289/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

TRAN

- Dominique Bilde ir Steeve Briois. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos plieno sektoriaus apsaugos (B8-0290/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

INTA

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl natūralių kalnų vietovėse esančių miškų naikinimo operacijų bei natūralių kalnų vietovių apsaugos ir atsargumo priemonių srities teisės aktų keitimo (B8-0291/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh ir Marine Le Pen. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl netradicinės gavybos dujų, išgautų hidraulinio ardymo arba kryptinio gręžimo būdu, importo apribojimo (B8-0292/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

ENVI

- Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn ir Jean-François Jalkh. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kūdikiams skirtų kosmetinių priemonių pavojingų sudedamųjų dalių draudimo (B8-0293/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl konkurencijos priemonių stiprinimo (B8-0294/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

ECON

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teisės aktų, taikomų kovos su priklausomybe nuo azartinių žaidimų srityje, keitimo (B8-0295/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pesticidų kiekio Europos Sąjungoje importuojamuose žemės ūkio produktuose teisės aktų keitimo (B8-0296/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

INTA

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tarptautinio žemės ūkio maisto produktų sektoriaus išteklių apsaugos priemonių srities teisės aktų keitimo (B8-0297/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vartotojų interesų apsaugos (B8-0298/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tarpvalstybinio nusikalstamumo (B8-0299/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

EMPL

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl blogo elgesio su moterimis (B8-0300/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

FEMM

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl būtinybės nutraukti derybų dėl Kosovo pripažinimo šalimi kandidate procesą (B8-0301/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand ir Philippe Loiseau. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Serbijos ir NATO bendradarbiavimo susitarimo (B8-0302/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand ir Philippe Loiseau. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl asociacijos susitarimo su Ukraina (B8-0303/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl išlaidų, susijusių su migracijos krize (B8-0304/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su vaikų nutukimu (B8-0305/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vietinių amatų įmonių apsaugos (B8-0306/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pasenusių ES pramonės mašinų ir įrangos (B8-0307/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Olaf Stuger ir Auke Zijlstra. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl odos importo iš Kinijos (B8-0325/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su itališkų ir europietiškų odos dirbinių padirbinėjimu teisės aktų keitimo (B8-0326/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

ITRE

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nuodugnios žemės ūkio politikos reformos (B8-0327/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

INTA

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl fermų-gamyklų reglamentavimo (B8-0328/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Graikijos žmonėms primestų griežtų taupymo priemonių rezultatų (B8-0330/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES sutarties 50 straipsnio apibrėžimo (B8-0331/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl žemės ūkio sektoriaus pašalinimo iš derybų dėl transatlantinio susitarimo (B8-0333/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl didmenininkų ir gamintojų santykių (B8-0334/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl santaupų struktūrinio pertekliaus euro zonoje (B8-0336/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vadinamojo žmonėms skirto kiekybinio skatinimo taikymo (B8-0339/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nacionalinių socialinės apsaugos sistemų, kurioms kyla grėsmė dėl migracijos krizės ir laisvo asmenų judėjimo (B8-0340/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Kinijos plieno gamintojų vykdomos nesąžiningos konkurencijos (B8-0341/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl informuotumo apie maisto švaistymą didinimo (B8-0382/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos muzikinio paveldo išsaugojimo srities teisės aktų keitimo (B8-0383/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl jaunimui, studentams ir darbuotojams skirto su teisės laikymusi susijusio švietimo programų srities teisės aktų naujos apibrėžties (B8-0384/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES ir JAV privatumo apsaugos integracijos (B8-0386/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl atminimo dienos svarbos (B8-0387/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pagalbos ir paramos nekomerciniam ir kokybiškam kinui (B8-0388/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl jaunųjų verslininkų atsinaujinančių energijos šaltinių sektoriuje (B8-0390/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl socialinės apsaugos srities teisės aktų keitimo (B8-0391/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ūkininkavimo užterštuose laukuose ir atitinkamo dirvos gerinimo srities teisės aktų keitimo (B8-0392/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos kelių transporto sulėtėjimo (B8-0393/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl branduolinės saugos (B8-0394/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl investicijų į infrastruktūrą atnaujinimo (B8-0395/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vaikų piktnaudžiavimo skaitmeniniais prietaisais (B8-0396/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl sąvartynų kontrolės ir jų poveikio aplinkai srities teisės aktų keitimo (B8-0397/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl didesnės importuojamų maisto produktų kontrolės (B8-0398/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Komisijos ir Tarybos rekomendacijų dėl darbo rinkos reformos Prancūzijoje (B8-0399/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl produktų, gautų iš GMO šertų gyvūnų, ženklinimo (B8-0400/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl interesų konflikto Europos maisto saugos tarnyboje (B8-0401/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl smurto prieš moteris (B8-0402/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

FEMM

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumo (B8-0403/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

FEMM

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl retųjų ligų tyrimų skatinimo (B8-0404/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Steeve Briois ir Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prekybos centrų ir Prancūzijos ūkininkų susitarimų (B8-0405/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

- Steeve Briois ir Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl referendumo Bolivijoje siekiant iš dalies pakeisti Konstitucijos 168 straipsnį (B8-0406/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Steeve Briois ir Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Bosnijos ir Hercegovinos paraiškos dėl stojimo į Europos Sąjungą (B8-0407/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl žurnalistų šaltinių konfidencialumo apsaugos (B8-0408/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

CULT

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teisės aktų, kuriais reglamentuojamos valstybės išlaidos ir centrinės perkančiosios organizacijos, keitimo (B8-0409/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujų teisės aktų, nustatančių kultūrinio verslumo skatinimo iniciatyvas, priėmimo (B8-0410/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

CULT

- Louis Aliot, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn ir Jean-François Jalkh. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mineralinių alyvų maisto produktų ir kitų kasdienio vartojimo prekių sudėtyje reglamentavimo (B8-0411/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl rėmimo reklamos tikslais būdų nustatymo ir skatinimo antraeilių Europos kultūros paveldo objektų ir meno kūrinių restauravimo darbams atlikti (B8-0412/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl šešėlinės bankų sistemos reguliavimo (B8-0413/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl elektros supertinklų (B8-0414/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Turkijai mokamų lėšų įšaldymo ir derybų dėl jos stojimo sustabdymo (B8-0415/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kailių pramonės uždraudimo (B8-0416/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

EMPL

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl jaunų žmonių užimtumo žemės ūkyje (B8-0417/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI


3. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 6 dalį peticijos, kurios buvo įtrauktos į registrą toliau nurodytomis datomis, perduotos atsakingam komitetui:

2016 m. balandžio 13 d.

(*) (n° 1422/2015); (*) (n° 1423/2015); (*) (n° 1424/2015); (*) (n° 1425/2015); (*) (n° 1426/2015); (*) (n° 1427/2015); (*) (n° 1428/2015); (*) (n° 1429/2015); (*) (n° 1430/2015); (*) (n° 0202/2016); (*) (n° 0203/2016); Francesco Orbitello (n° 0204/2016); (*) (n° 0205/2016); (*) (n° 0206/2016); (*) (n° 0207/2016); (*) (n° 0208/2016); (*) (n° 0209/2016); (*) (n° 0210/2016); (*) (n° 0211/2016); (*) (n° 0212/2016); (*) (n° 0213/2016); (*) (n° 0214/2016); (*) (n° 0215/2016); (*) (n° 0216/2016); (*) (n° 0217/2016); (*) (n° 0218/2016); Margarita García Fernández (n° 0219/2016); (*) (n° 0220/2016); (*) (n° 0221/2016); Ioannis Daras (n° 0222/2016); (*) (n° 0223/2016); (*) (n° 0224/2016); (*) (n° 0225/2016); (*) (n° 0226/2016); (*) (n° 0227/2016); Roberto Santucci (n° 0228/2016); (*) (n° 0229/2016); Annalisa Santucci (n° 0230/2016); Renzo Marinotto (n° 0231/2016); (*) (n° 0232/2016); Fabian Knipper (n° 0233/2016); (*) (n° 0234/2016); (*) (n° 0235/2016); (*) (n° 0236/2016); (*) (n° 0237/2016); (*) (n° 0238/2016); (*) (n° 0239/2016); (*) (n° 0240/2016); Massimo Corradini (n° 0241/2016); (*) (n° 0242/2016); Sztyepan Ljavinyec (n° 0243/2016); (*) (n° 0244/2016); (*) (n° 0245/2016); Alberto Cirio (n° 0246/2016); Mario Cavaliere (n° 0247/2016); Andreas Cichy (n° 0248/2016); (*) (n° 0249/2016); (*) (n° 0250/2016); (*) (n° 0251/2016); (*) (n° 0252/2016); (*) (n° 0253/2016); (*) (n° 0254/2016); (*) (n° 0255/2016); Fabio Donati (n° 0256/2016); (*) (n° 0257/2016); (*) (n° 0258/2016); (*) (n° 0259/2016); (*) (n° 0260/2016); (*) (n° 0261/2016); (*) (n° 0262/2016); (*) (n° 0263/2016); Terenzia Mariotto (n° 0264/2016); (*) (n° 0265/2016); (*) (n° 0266/2016); (*) (n° 0267/2016); (*) (n° 0268/2016); Giulio Troni (n° 0269/2016); Stoyan Kanev (n° 0270/2016); (*) (n° 0271/2016); Luca Troni (n° 0272/2016); (*) (n° 0273/2016); (*) (n° 0274/2016); (*) (n° 0275/2016); Christos Taklis (n° 0276/2016); Guadalupe Gómez (n° 0277/2016); (*) (n° 0278/2016); Alessandro Corazza (n° 0279/2016); Matteo Corazza (n° 0280/2016); Simona Mulazzani (n° 0281/2016); Pierino Edi (n° 0282/2016); (*) (n° 0283/2016); Mateusz Wojtowicz (n° 0284/2016); Mateusz Wojtowicz (n° 0285/2016); (*) (n° 0286/2016); Enrique González Blanco (n° 0287/2016); (*) (n° 0288/2016); (*) (n° 0289/2016); (*) (n° 0290/2016); (*) (n° 0291/2016); Riccardo Magi (n° 0292/2016); Laura Muñoz Pérez (n° 0293/2016); (*) (n° 0294/2016); (*) (n° 0295/2016); (*) (n° 0296/2016); Joachim Kussin (n° 0297/2016); (*) (n° 0298/2016); (*) (n° 0299/2016); (*) (n° 0300/2016); (*) (n° 0301/2016); (*) (n° 0302/2016); (*) (n° 0303/2016); (*) (n° 0304/2016); Cristian Parma (n° 0305/2016); Roberta Delbianco (n° 0306/2016); (*) (n° 0307/2016); Francesco Orbitello (n° 0308/2016); (*) (n° 0309/2016); (*) (n° 0310/2016); Vincenzina Pari (n° 0311/2016); Francesco Delbianco (n° 0312/2016); Oreste Tontini (n° 0313/2016); Alessandro Riccomini (n° 0314/2016); Dianne Patrick (n° 0315/2016); (*) (n° 0316/2016); (*) (n° 0317/2016); Giuseppe Amati (n° 0318/2016); Christian Gielen De Carvalho (n° 0319/2016); (*) (n° 0320/2016); (*) (n° 0321/2016); David Reiling (n° 0322/2016); (*) (n° 0323/2016); Dian Dobrev (n° 0324/2016); (*) (n° 0325/2016); (*) (n° 0326/2016).

(*) Nom confidentiel

Pirmininkas pranešė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 13 dalį jis 2016 m. balandžio 13 d. atsakingam komitetui perdavė Europos Parlamento gautas peticijas, pateiktas fizinių ar juridinių asmenų, kurie nėra Europos Sąjungos piliečiai ir negyvena jokioje valstybėje narėje ar neturi ten registruotos buveinės.


4. Kovos su skurdu tikslo siekimas atsižvelgiant į didėjančias namų ūkių išlaidas (diskusijos)

Pranešimas dėl kovos su skurdu tikslo siekimo atsižvelgiant į didėjančias namų ūkių išlaidas [2015/2223(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

Tamás Meszerics pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Marianne Thyssen (Komisijos narė).

Kalbėjo: Julie Ward (FEMM komiteto nuomonės referentė), Claude Rolin PPE frakcijos vardu, Miapetra Kumpula-Natri S&D frakcijos vardu, Enrique Calvet Chambon ALDE frakcijos vardu, Lynn Boylan GUE/NGL frakcijos vardu, Benedek Jávor Verts/ALE frakcijos vardu, Petr Mach EFDD frakcijos vardu, Dominique Martin ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Casa), nepriklausoma Parlamento narė Krisztina Morvai, David Casa (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Javi López (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Enrique Calvet Chambon), Marian Harkin (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Miapetra Kumpula-Natri), Kostadinka Kuneva, Davor Škrlec (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivo Vajgl), Mireille D'Ornano, Elisabeth Morin-Chartier, Maria Arena, Yana Toom, Tania González Peñas, Karima Delli, Georgi Pirinski, Paloma López Bermejo ir Arne Gericke ECR frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir, Maria Grapini, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Kostas Chrysogonos ir Bronis Ropė.

Kalbėjo: Marianne Thyssen ir Tamás Meszerics.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 04 14 protokolo 7.12 punktas.


5. Privatusis sektorius ir vystymasis (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl privačiojo sektoriaus ir vystymosi [2014/2205(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Nirj Deva (A8-0043/2016)

Nirj Deva padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini, Notis Marias, Heidi Hautala ir Krisztina Morvai.

Kalbėjo Marianne Thyssen (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2016 04 14 protokolo 7.13 punktas.


6.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2016 04 12 protokolo 2 punktas)


6.1. Pakistanas, ypač išpuolis Lahore

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016 ir B8-0476/2016 (2016/2644(RSP))

Jean Lambert, Tunne Kelam, Charles Tannock ir Josef Weidenholzer pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų B8-0467/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016 ir B8-0468/2016.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Marie-Christine Vergiat ir Pavel Telička pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų B8-0475/2016 ir B8-0476/2016.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Richard Howitt S&D frakcijos vardu, Bas Belder (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), György Hölvényi, Afzal Khan, Amjad Bashir, Pavel Svoboda ir Sajjad Karim.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Alberto Cirio, Notis Marias, Gianluca Buonanno, Michaela Šojdrová, Marijana Petir ir Seán Kelly.

Kalbėjo Marianne Thyssen (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 04 14 protokolo 7.4 punktas.


6.2. Hondūras: žmogaus teisių gynėjų padėtis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016 ir B8-0482/2016 (2016/2648(RSP))

Ryszard Czarnecki, Ulrike Lunacek, Josef Weidenholzer, Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo ir Beatriz Becerra Basterrechea pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Tomáš Zdechovský PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu ir Carlos Zorrinho.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy ir Gianluca Buonanno.

Kalbėjo Marianne Thyssen (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 04 14 protokolo 7.5 punktas.


6.3. Nigerija

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016 ir B8-0486/2016 (2016/2649(RSP))

Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Josef Weidenholzer, Davor Ivo Stier, Lola Sánchez Caldentey ir Marietje Schaake pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Santiago Fisas Ayxelà PPE frakcijos vardu, Kashetu Kyenge S&D frakcijos vardu, Diane James EFDD frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Diane Dodds ir Joachim Zeller.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Marijana Petir, Eduard Kukan ir Csaba Sógor.

Kalbėjo Marianne Thyssen (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 04 14 protokolo 7.6 punktas.

(Posėdis sustabdytas 11.50 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.00 val.)

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja


7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


7.1. Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) [05419/1/2016 - C8-0140/2016- 2012/0011(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA(2016)0125)

Kalbėjo:

Jan Philipp Albrecht (pranešėjas).


7.2. Asmens duomenų tvarkymas nusikalstamų veikų prevencijos tikslais ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar traukimo baudžiamojon atsakomybėn už jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuria panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR [05418/1/2016 - C8-0139/2016- 2012/0010(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Marju Lauristin (A8-0138/2016)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA(2016)0126)

Kalbėjo:

Marju Lauristin (pranešėja).


7.3. Keleivio duomenų įrašo duomenų naudojimas (ES PNR) ***I (balsavimas)

Antrasis pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl keleivio duomenų įrašo duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais [COM(2011)0032 - C7-0039/2011- 2011/0023(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2016)0127)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0127)


7.4. Pakistanas, ypač išpuolis Lahore (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016 (2016/2644(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0466/2016

(keičia B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0476/2016 ):

pateiktas šių Parlamento narių:

—    Cristian Dan Preda, Elmar Brok, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Hermann Winkler, Thomas Mann, Sven Schulze, László Tőkés, Elisabetta Gardini ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu;

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella ir Elena Valenciano S&D frakcijos vardu;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Raffaele Fitto, Sajjad Karim, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski, Ian Duncan, Monica Macovei, Arne Gericke, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek ir Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu;

—    Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

— Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala ir Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu;

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0128)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0475/2016 anuliuotas.)


7.5. Hondūras: žmogaus teisių gynėjų padėtis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016 (2016/2648(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0469/2016

(keičia B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—    Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Sven Schulze ir László Tőkés PPE frakcijos vardu;

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella ir Julie Ward S&D frakcijos vardu;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu;

—    Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa ir Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu;

—    Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun ir Josep-Maria Terricabras Verts/ALE frakcijos vardu;

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu;

—    Barbara Kappel.

Priimta (P8_TA(2016)0129)


7.6. Nigerija (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016 (2016/2649(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0478/2016

(keičia B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016 ):

pateiktas šių Parlamento narių:

—    Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Sven Schulze, László Tőkés ir Elisabetta Gardini PPE frakcijos vardu;

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano ir Julie Ward S&D frakcijos vardu;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská, Peter van Dalen, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu;

—    Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—    Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli ir Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu;

—    Jean Lambert, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes ir Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu;

—    Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea ir Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu;

—    Barbara Kappel.

Priimta (P8_TA(2016)0130)


7.7. Komercinių paslapčių apsauga nuo neteisėto gavimo, naudojimo ir atskleidimo ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl neatskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos (komercinių paslapčių) apsaugos nuo neteisėto gavimo, naudojimo ir atskleidimo [COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2016)0131)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0131)

Kalbėjo:

Julia Reda Verts/ALE frakcijos vardu pagal Darbo tvarkos taisyklių 190 straipsnį paprašė atidėti balsavimą, Sergio Gaetano Cofferati pasisakė prieš ir paprašė, kad Komisija pateiktų papildomą direktyvą be tos, dėl kurios buvo balsuojama šiandien,o Philippe Lamberts pritarė prašymui.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (142 balsavo už, 492 – prieš, 12 susilaikė) atmetė prašymą.

Pervenche Berès paprašė, kad Komisija pareikštų savo nuomonę dėl Sergio Gaetano Cofferati pateikto prašymo, ir Marianne Thyssen (Komisijos narė).


7.8. Parlamento 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmata (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos(2016/2019(BUD)) – Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0132)

Kalbėjo:

Liadh Ní Riada dėl 1 pakeitimo ir Indrek Tarand (pranešėjas), jis pasiūlė Pranešimo dėl Europos Parlamento 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos 216 straipsnio žodinį pakeitimą (pirmininkė nurodė, kad pagal Darbo tvarkos taisykles toks prašymas nepriimtinas).


7.9. 2015 m. ataskaita dėl Turkijos (balsavimas)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: 2015 m. ataskaita dėl Turkijos (2016/2898(RSP))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0442/2016

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0133)

Kalbėjo:

Bodil Valero pateikė 13 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas balsuoti.

PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja


7.10. 2015 m. ataskaita dėl Albanijos (balsavimas)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: 2015 m. ataskaita dėl Albanijos (2016/2896(RSP))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0440/2016

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0134)


7.11. 2015 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos (balsavimas)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: 2015 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos (2016/2897(RSP))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0441/2016

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0135)

Kalbėjo:

József Szájer pasiūlė atidėti du likusius balsavimus kitai sesijai, o Marc Tarabella pasisakė prieš.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (132 balsavo už, 300 – prieš, 15 susilaikė) atmetė prašymą.


7.12. Kovos su skurdu tikslo siekimas atsižvelgiant į didėjančias namų ūkių išlaidas (balsavimas)

Pranešimas dėl kovos su skurdu tikslo siekimo atsižvelgiant į didėjančias namų ūkių išlaidas [2015/2223(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0136)


7.13. Privatusis sektorius ir vystymasis (balsavimas)

Pranešimas dėl privačiojo sektoriaus ir vystymosi [2014/2205(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Nirj Deva (A8-0043/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0137)


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Rekomendacija antrajam svarstymui Jan Philipp Albrecht - A8-0139/2016
Neena Gill, Andrejs Mamikins, Krisztina Morvai, Peter Jahr, Seán Kelly ir Angel Dzhambazki

Rekomendacija antrajam svarstymui Marju Lauristin - A8-0138/2016
Neena Gill, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Krisztina Morvai, Peter Jahr, Stanislav Polčák ir Angel Dzhambazki

Antras pranešimas Timothy Kirkhope - A8-0248/2015
Krisztina Morvai, Neena Gill, Danuta Jazłowiecka dėl procedūros, Marisa Matias, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová

Pranešimas: Constance Le Grip - A8-0199/2015
Marisa Matias, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Angel Dzhambazki

Pranešimas: Indrek Tarand - A8-0131/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Seán Kelly.


9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 14.00 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

10. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


11. Imigracijos krizės poveikis transporto sektoriui ES (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Imigracijos krizės poveikis transporto sektoriui ES (2016/2653(RSP))

Marianne Thyssen (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Stanislav Polčák PPE frakcijos vardu, Ismail Ertug S&D frakcijos vardu, Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu, Matthijs van Miltenburg ALDE frakcijos vardu, Tania González Peñas GUE/NGL frakcijos vardu, Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu, Krisztina Morvai, , nepriklausoma Parlamento narė (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Stanislav Polčák), Andor Deli, Inés Ayala Sender, Angel Dzhambazki (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Inés Ayala Sender), Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Christine Vergiat, Jiří Pospíšil, Francisco Assis ir Agnes Jongerius.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić ir José Inácio Faria.

Kalbėjo Marianne Thyssen.

Diskusijos baigtos.


12. Autonominis vairavimas (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000004/2016), kurį pateikė Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Tapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer ir Jakob von Weizsäcker Komisijai: Autonominis vairavimas (2016/2632(RSP)) (B8-0358/2016)

Ismail Ertug pristatė klausimą.

Marianne Thyssen (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Stanislav Polčák PPE frakcijos vardu, Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu, Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu, Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu, Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu, Dieter-Lebrecht Koch, Andrejs Mamikins, Izaskun Bilbao Barandica, Andor Deli, Jiří Pospíšil ir Anne Sander.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Cristian-Silviu Buşoi, Seán Kelly, Angel Dzhambazki ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo Marianne Thyssen.

Diskusijos baigtos.


13. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)

ITRE komitetas

- Atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo pažangos ataskaita (2016/2041(INI))
(nuomonė: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 10 kovo 2016)

REGI komitetas

- Europos Sąjungos solidarumo fondas: vertinimas (2016/2045(INI))
(nuomonė: BUDG, CONT)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 7 balandžio 2016)

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva Darbo tvarkos taisyklių 134 straipsnio 3 dalis)

AFET komitetas

- Rekomendacija dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 71-osios sesijos (2016/2020(INI))
(nuomonė: DEVE)

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

ITRE komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 10 kovo 2016

- Atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo pažangos ataskaita (2016/2041(INI))
(nuomonė: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 3 10)

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

INTA komitetas

- Pasirengimas porinkiminei 2014–2020 m. DFP peržiūrai. Parlamento indėlis prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą (2015/2353(INI))
perduota atsakingam komitetui: BUDG
nuomonė: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, TRAN, REGI

ENVI komitetas

- Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimas, ypač atsižvelgiant į JT Neįgaliųjų teisių konvencijos komiteto baigiamąsias pastabas (2015/2258(INI))
perduota atsakingam komitetui: EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
nuomonė: ENVI, FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), LIBE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

AGRI komitetas

- Nauja į perspektyvą orientuota ir novatoriška ateities strategija dėl prekybos ir investicijų (2015/2105(INI))
perduota atsakingam komitetui: INTA
nuomonė: DEVE, AFET, AGRI, EMPL, ITRE, IMCO

ENVI komitetas

- Robotikai taikomos civilinės teisės nuostatos (2015/2103(INL))
perduota atsakingam komitetui: : JURI
nuomonė: EMPL, ITRE, IMCO

JURI komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

- Jurisdikcijos perdavimas Europos Sąjungos Bendrajam Teismui kaip pirmajai instancijai spręsti Sąjungos ir jos tarnautojų ginčus (N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD))
perduota atsakingam komitetui: JURI
nuomonė: AFCO, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)


14. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


15. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2016 m. balandžio 27 d. ir 2016 m. balandžio 28 d..


16. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Posėdis baigtas 16.50 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matera, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Cramer, Crowley, Dalli, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina

Teisinė informacija - Privatumo politika