Indiċi 
Minuti
PDF 288kWORD 267k
Il-Ħamis, 14 ta' April 2016 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Petizzjonijiet
 4.L-ilħuq tal-mira tal-ġlieda kontra l-faqar fid-dawl tal-ispejjeż li qed jiżdiedu għall-familji (dibattitu)
 5.Is-settur privat u l-iżvilupp (preżentazzjoni qasira)
 6.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  
6.1.Il-Pakistan, b'mod partikolari l-attakk f'Lahore
  
6.2.Ħonduras: is-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem
  
6.3.In-Niġerja
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  
7.1.Il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali u l-moviment liberu ta’ dik id-dejta (Regolament dwar il-Protezzjoni ta’ Dejta Ġenerali) ***II (votazzjoni)
  
7.2.Il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta’ prevenzjoni, investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, u l-moviment liberu ta’ dik id-dejta (Direttiva) ***II (votazzjoni)
  
7.3.L-użu tad-dejta fir-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (UE-PNR) ***I (votazzjoni)
  
7.4.Il-Pakistan, b'mod partikolari l-attakk f'Lahore (votazzjoni)
  
7.5.Ħonduras: is-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem (votazzjoni)
  
7.6.In-Niġerja (votazzjoni)
  
7.7.Il-protezzjoni ta' informazzjoni ta' kompetenza u tan-negozju (sigrieti kummerċjali) kontra l-ksib, l-użu u l-iżvelar illegali tagħhom ***I (votazzjoni)
  
7.8.L-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2017 (votazzjoni)
  
7.9.Rapport 2015 dwar it-Turkija (votazzjoni)
  
7.10.Rapport 2015 dwar l-Albanija (votazzjoni)
  
7.11.Rapport 2015 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina (votazzjoni)
  
7.12.L-ilħuq tal-mira tal-ġlieda kontra l-faqar fid-dawl tal-ispejjeż li qed jiżdiedu għall-familji (votazzjoni)
  
7.13.Is-settur privat u l-iżvilupp (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 11.L-impatt tal-kriżi tal-immigrazzjoni fuq is-settur tat-trasport fl-UE (dibattitu)
 12.Sewqan awtonomu (dibattitu)
 13.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 14.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 15.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 16.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni minn Franza – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185 - C8-0136/2016 - 2016/2043(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL, REGI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea, ta’ ftehim fil-forma tad-Dikjarazzjoni dwar l-Espansjoni tal-Kummerċ fil-Prodotti tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni (ITA) (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE))

irriferut

responsabbli :

INTA

- Tiġdid parzjali ta' membri tal-Qorti tal-Awdituri - kandidatura rtirata MT (07699/2016 - C8-0142/2016 - 2016/0803(NLE))

irriferut

responsabbli :

CONT

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Perù dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn għal perijodu qasir (12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE))

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET

2) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-regolamentazzjoni taċ-ċiberspazju (B8-0272/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tisħiħ tas-settur tat-trasport (B8-0273/2016)

irriferut

responsabbli :

TRAN

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħolqien ta' aġenzija Ewropea tal-klassifikazzjoni (B8-0274/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-użu tal-antibijotiċi fl-azjendi industrijali (B8-0275/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

ENVI

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-Insara tal-Iraq (B8-0276/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-trasparenza tal-gruppi ta' pressjoni tal-kumpaniji multinazzjonali (B8-0277/2016)

irriferut

responsabbli :

AFCO

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tneħħija tal-parti l-kbira tas-sanzjonijiet kontra l-Belarussja (B8-0278/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tnaqqis tar-rata tal-kriminalità fl-Isvizzera wara s-sospensjoni tal-Ftehim ta' Schengen min-naħa ta' Franza (B8-0279/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar emissjonijiet akustiċi ambjentali ta' makkinarju u tagħmir intiż għal użu fil-miftuħ (B8-0280/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-trattament tad-dijabete fl-Unjoni Ewropea (B8-0281/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser u Mylène Troszczynski. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar miżuri maħsuba biex iżommu l-ġiħadisti milli jaslu jew jirritornaw fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (B8-0282/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sospensjoni tal-għajnuna finanzjarja għall-Ukrajna (B8-0283/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-diskriminazzjoni tan-nisa fl-Arabja Sawdija (B8-0284/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rwol tat-teknoloġija fit-tagħlim u fil-klassijiet (B8-0285/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-riċerka marbuta mal-virus Zika (B8-0286/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar in-nuqqas ta' ilma u n-nixfa fl-Unjoni Ewropea (B8-0288/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħolqien ta' kumitati għall-attività turistika bil-għan li tiġi msaħħa l-politika tax-xogħol taż-żgħażagħ (B8-0289/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

TRAN

- Dominique Bilde u Steeve Briois. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tal-industrija Ewropea tal-azzar (B8-0290/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

INTA

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-ridefinizzjoni ta' leġiżlazzjonijiet dwar id-deforestazzjoni u l-protezzjoni u l-konservazzjoni ta' ambjenti naturali tal-muntanji (B8-0291/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh u Marine Le Pen. Mozzjoni għal riżoluzzjoni bil-ħsieb li tirrestrinġi l-importazzjonijiet tal-gass mhux konvenzjonali prodott permezz tal-fratturazzjoni idrawlika jew tat-tħaffir direzzjonali (B8-0292/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

ENVI

- Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn u Jean-François Jalkh. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-projbizzjoni ta' sustanzi perikolużi fil-prodotti kosmetiċi għat-trabi (B8-0293/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tisħiħ tal-miżuri ta' kompetizzjoni (B8-0294/2016)

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

ECON

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-ridefinizzjoni tal-leġiżlazzjonijiet dwar il-ġlieda kontra l-vizzju tal-logħob tal-azzard (B8-0295/2016)

irriferut

responsabbli :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rieżami tal-leġiżlazzjoni li tirrigwardja l-preżenza ta' pestiċidi fi prodotti agrikoli importati fl-Unjoni Ewropea (B8-0296/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

INTA

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-definizzjoni mill-ġdid tar-regolamenti għall-ħarsien tar-riżorsi tas-settur agroalimentari internazzjonali (B8-0297/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħarsien tal-interessi tal-konsumaturi (B8-0298/2016)

irriferut

responsabbli :

IMCO

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kriminalità transnazzjonali (B8-0299/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

EMPL

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-maltrattament tan-nisa (B8-0300/2016)

irriferut

responsabbli :

FEMM

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħtieġa li l-proċess ta' negozjati għall-kandidatura tal-Kosovo jintemm (B8-0301/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand u Philippe Loiseau. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ftehim ta' kooperazzjoni bejn is-Serbja u n-NATO (B8-0302/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand u Philippe Loiseau. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni mal-Ukrajna (B8-0303/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-ispiża tal-kriżi tal-migrazzjoni (B8-0304/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-obeżità fit-tfal (B8-0305/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħarsien tal-artiġjanat lokali (B8-0306/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-aġġustament tal-makkinarju u tal-għodda antikwati fl-industriji Ewropej (B8-0307/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Olaf Stuger u Auke Zijlstra. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-importazzjoni tal-ġild miċ-Ċina (B8-0325/2016)

irriferut

responsabbli :

INTA

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-definizzjoni mill-ġdid tal-leġiżlazzjoni rigward il-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni ta' prodotti tal-ġilda Taljani u Ewropej (B8-0326/2016)

irriferut

responsabbli :

IMCO

opinjoni :

ITRE

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-riforma profonda tal-politika agrikola (B8-0327/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

INTA

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-istabbiliment ta' qafas ġenerali għall-azjendi agrikoli industrijali (B8-0328/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-riżultati tal-politiki ta' awsterità imposti fuq il-poplu Grieg (B8-0330/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-punti prinċipali tal-Artikolu 50 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (B8-0331/2016)

irriferut

responsabbli :

AFCO

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-irtirar tas-settur agrikolu min-negozjati dwar it-trattat Transatlantiku (B8-0333/2016)

irriferut

responsabbli :

INTA

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-relazzjonijiet bejn is-supermarkets u l-produtturi (B8-0334/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-eċċess ta' tfaddil strutturali fiż-żona tal-euro (B8-0336/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-introduzzjoni ta’ "tnaqqis kwantitattiv għall-poplu" (B8-0339/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sistemi ridistributtivi nazzjonali mhedda mill-kriżi tal-migrazzjoni u l-moviment liberu tal-persuni (B8-0340/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kompetizzjoni inġusta mwettqa mill-azzar Ċiniż (B8-0341/2016)

irriferut

responsabbli :

INTA

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sensibilizzazzjoni rigward il-ħela ta' ikel (B8-0382/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-ridefinizzjoni tal-leġiżlazzjonijiet fil-qasam tas-salvagwardja tal-patrimonju mużikali Ewropew (B8-0383/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-ridefinizzjoni tal-leġiżlazzjonijiet fil-qasam tal-korsijiet ta' edukazzjoni fil-legalità għal żgħażagħ, studenti u ħaddiema (B8-0384/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-integrazzjoni tal-"EU-US Privacy Shield" (B8-0386/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-importanza tal-Jum tat-Tifkira (B8-0387/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għajnuna u l-appoġġ għaċ-ċinema artistika u ta' kwalità (B8-0388/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-imprenditorija taż-żgħażagħ fis-settur tal-enerġija rinnovabbli (B8-0390/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-ridefinizzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni soċjali (B8-0391/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-reviżjoni tar-regoli dwar it-tkabbir ta' uċuħ tar-raba’ fl-għelieqi kontaminati u r-riabilitazzjoni tagħhom (B8-0392/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-dewmien fit-traffiku fit-toroq Ewropew (B8-0393/2016)

irriferut

responsabbli :

TRAN

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sikurezza nukleari (B8-0394/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-irkupru tal-investimenti fl-infrastruttura (B8-0395/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-użu eċċessiv tat-tagħmir diġitali mill-minorenni (B8-0396/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-definizzjoni mill-ġdid tar-regolamenti fir-rigward tal-kontroll tas-siti tal-iskart u tal-impatt ambjentali tagħhom (B8-0397/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar iż-żieda tal-kontrolli fuq il-prodotti tal-ikel importati (B8-0398/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Kunsill dwar ir-riforma tas-suq tax-xogħol fi Franza (B8-0399/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

ECON

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tikkettar tal-prodotti minn annimali mitmugħa b'OĠM (B8-0400/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kunflitti ta' interess fl-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (B8-0401/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-maltrattamenti kontra n-nisa (B8-0402/2016)

irriferut

responsabbli :

FEMM

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-diverġenza bejn il-pagi tan-nisa u dawk tal-irġiel (B8-0403/2016)

irriferut

responsabbli :

FEMM

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tisħiħ tar-riċerka dwar il-mard rari (B8-0404/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Steeve Briois u Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ftehimiet bejn il-hypermarkets u dawk li jrabbu l-bhejjem għal-laħam Franċiżi (B8-0405/2016)

irriferut

responsabbli :

IMCO

- Steeve Briois u Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-referendum fil-Bolivja għall-modifika tal-Artikolu 168 tal-Kostituzzjoni (B8-0406/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Steeve Briois u Edouard Ferrand. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-applikazzjoni tal-Bożnija-Ħerzegovina għall-adeżjoni mal-Unjoni Ewropea (B8-0407/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tal-kunfidenzjalità tas-sorsi tal-ġurnalisti (B8-0408/2016)

irriferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

CULT

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-definizzjoni mill-ġdid tal-leġislazzjoni dwar in-nefqa pubblika u ċ-ċentri uniċi ta' xiri (B8-0409/2016)

irriferut

responsabbli :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-adozzjoni ta' leġislazzjoni ġdida dwar inizjattivi li jrawmu l-intraprenditorija kulturali (B8-0410/2016)

irriferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

CULT

- Louis Aliot, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn u Jean-François Jalkh. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-regolamentazzjoni taż-żjut minerali fl-ikel u fi prodotti komuni oħra (B8-0411/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-definizzjoni u l-inċentivazzjoni ta' għamliet ta' "sponsorizzazzjoni pubbliċitarja" għal xogħlijiet ta' restawr tal-wirt kulturali u artistiku Ewropew minuri (B8-0412/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-regolamentazzjoni tas-sistema bankarja "parallela" (shadow banking) (B8-0413/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-supergrids tal-elettriku (B8-0414/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-iffriżar tal-pagamenti ta' fondi lit-Turkija u l-interruzzjoni tan-negozjati bil-ħsieb tal-adeżjoni tagħha (B8-0415/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-projbizzjoni fl-industrija tal-fer (B8-0416/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

EMPL

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-impjieg taż-żgħażagħ fl-agrikoltura (B8-0417/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI


3. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet li ġejjin, li kienu tniżżlu fir-reġistru fid-dati li jidhru hawn taħt, ġew mgħoddija lill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 215(6) tar-Regoli ta' Proċedura:

Data: 13 ta' April 2016

(*) (Nru 1422/2015); (*) (Nru 1423/2015); (*) (Nru 1424/2015); (*) (Nru 1425/2015); (*) (Nru 1426/2015); (*) (Nru 1427/2015); (*) (Nru 1428/2015); (*) (Nru 1429/2015); (*) (Nru 1430/2015); (*) (Nru 0202/2016); (*) (Nru 0203/2016); Francesco Orbitello (Nru 0204/2016); (*) (Nru 0205/2016); (*) (Nru 0206/2016); (*) (Nru 0207/2016); (*) (Nru 0208/2016); (*) (Nru 0209/2016); (*) (Nru 0210/2016); (*) (Nru 0211/2016); (*) (Nru 0212/2016); (*) (Nru 0213/2016); (*) (Nru 0214/2016); (*) (Nru 0215/2016); (*) (Nru 0216/2016); (*) (Nru 0217/2016); (*) (Nru 0218/2016); Margarita García Fernández (Nru 0219/2016); (*) (Nru 0220/2016); (*) (Nru 0221/2016); Ioannis Daras (Nru 0222/2016); (*) (Nru 0223/2016); (*) (Nru 0224/2016); (*) (Nru 0225/2016); (*) (Nru 0226/2016); (*) (Nru 0227/2016); Roberto Santucci (Nru 0228/2016); (*) (Nru 0229/2016); Annalisa Santucci (Nru 0230/2016); Renzo Marinotto (Nru 0231/2016); (*) (Nru 0232/2016); Fabian Knipper (Nru 0233/2016); (*) (Nru 0234/2016); (*) (Nru 0235/2016); (*) (Nru 0236/2016); (*) (Nru 0237/2016); (*) (Nru 0238/2016); (*) (Nru 0239/2016); (*) (Nru 0240/2016); Massimo Corradini (Nru 0241/2016); (*) (Nru 0242/2016); Sztyepan Ljavinyec (Nru 0243/2016); (*) (Nru 0244/2016); (*) (Nru 0245/2016); Alberto Cirio (Nru 0246/2016); Mario Cavaliere (Nru 0247/2016); Andreas Cichy (Nru 0248/2016); (*) (Nru 0249/2016); (*) (Nru 0250/2016); (*) (Nru 0251/2016); (*) (Nru 0252/2016); (*) (Nru 0253/2016); (*) (Nru 0254/2016); (*) (Nru 0255/2016); Fabio Donati (Nru 0256/2016); (*) (Nru 0257/2016); (*) (Nru 0258/2016); (*) (Nru 0259/2016); (*) (Nru 0260/2016); (*) (Nru 0261/2016); (*) (Nru 0262/2016); (*) (Nru 0263/2016); Terenzia Mariotto (Nru 0264/2016); (*) (Nru 0265/2016); (*) (Nru 0266/2016); (*) (Nru 0267/2016); (*) (Nru 0268/2016); Giulio Troni (Nru 0269/2016); Stoyan Kanev (Nru 0270/2016); (*) (Nru 0271/2016); Luca Troni (Nru 0272/2016); (*) (Nru 0273/2016); (*) (Nru 0274/2016); (*) (Nru 0275/2016); Christos Taklis (Nru 0276/2016); Guadalupe Gómez (Nru 0277/2016); (*) (Nru 0278/2016); Alessandro Corazza (Nru 0279/2016); Matteo Corazza (Nru 0280/2016); Simona Mulazzani (Nru 0281/2016); Pierino Edi (Nru 0282/2016); (*) (Nru 0283/2016); Mateusz Wojtowicz (Nru 0284/2016); Mateusz Wojtowicz (Nru 0285/2016); (*) (Nru 0286/2016); Enrique González Blanco (Nru 0287/2016); (*) (Nru 0288/2016); (*) (Nru 0289/2016); (*) (Nru 0290/2016); (*) (Nru 0291/2016); Riccardo Magi (Nru 0292/2016); Laura Muñoz Pérez (Nru 0293/2016); (*) (Nru 0294/2016); (*) (Nru 0295/2016); (*) (Nru 0296/2016); Joachim Kussin (Nru 0297/2016); (*) (Nru 0298/2016); (*) (Nru 0299/2016); (*) (Nru 0300/2016); (*) (Nru 0301/2016); (*) (Nru 0302/2016); (*) (Nru 0303/2016); (*) (Nru 0304/2016); Cristian Parma (Nru 0305/2016); Roberta Delbianco (Nru 0306/2016); (*) (Nru 0307/2016); Francesco Orbitello (Nru 0308/2016); (*) (Nru 0309/2016); (*) (Nru 0310/2016); Vincenzina Pari (Nru 0311/2016); Francesco Delbianco (Nru 0312/2016); Oreste Tontini (Nru 0313/2016); Alessandro Riccomini (Nru 0314/2016); Dianne Patrick (Nru 0315/2016); (*) (Nru 0316/2016); (*) (Nru 0317/2016); Giuseppe Amati (Nru 0318/2016); Christian Gielen De Carvalho (Nru 0319/2016); (*) (Nru 0320/2016); (*) (Nru 0321/2016); David Reiling (Nru 0322/2016); (*) (Nru 0323/2016); Dian Dobrev (Nru 0324/2016); (*) (Nru 0325/2016); (*) (Nru 0326/2016).

(*) Isem kunfidenzjali

Il-President ħabbar li fid-data 13 ta' April 2016, skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 215(13) tar-Regoli ta' Proċedura, irrefera lill-kumitat responsabbli l-petizzjonijiet mibgħuta minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi li la jkunu ċittadini tal-Unjoni Ewropea u lanqas ikunu residenti fi Stat Membru, u lanqas ma jkollhom l-uffiċċju reġistrat fi Stat Membru.


4. L-ilħuq tal-mira tal-ġlieda kontra l-faqar fid-dawl tal-ispejjeż li qed jiżdiedu għall-familji (dibattitu)

Rapport dwar l-ilħuq tal-mira tal-ġlieda kontra l-faqar fid-dawl tal-ispejjeż li qed jiżdiedu għall-familji [2015/2223(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

Tamás Meszerics ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Julie Ward (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Claude Rolin f'isem il-Grupp PPE, Miapetra Kumpula-Natri f'isem il-Grupp S&D, Enrique Calvet Chambon f'isem il-Grupp ALDE, Lynn Boylan f'isem il-Grupp GUE/NGL, Benedek Jávor f'isem il-Grupp Verts/ALE, Petr Mach f'isem il-Grupp EFDD, Dominique Martin f'isem il-Grupp ENF, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' David Casa, Krisztina Morvai Membru mhux affiljata, David Casa, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Javi López, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Davor Škrlec, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivo Vajgl, Mireille D'Ornano, Elisabeth Morin-Chartier, Maria Arena, Yana Toom, Tania González Peñas, Karima Delli, Georgi Pirinski, Paloma López Bermejo u Arne Gericke f'isem il-Grupp ECR.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Marijana Petir, Maria Grapini, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Kostas Chrysogonos u Bronis Ropė.

Interventi ta': Marianne Thyssen u Tamás Meszerics.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.12 tal-Minuti ta' 14.4.2016.


5. Is-settur privat u l-iżvilupp (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar is-settur privat u l-iżvilupp [2014/2205(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Nirj Deva (A8-0043/2016)

Nirj Deva għamel il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini, Notis Marias, Heidi Hautala u Krisztina Morvai.

Intervent ta': Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 7.13 tal-Minuti ta' 14.4.2016.


6. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 2 tal-Minuti ta' 12.4.2016.)


6.1. Il-Pakistan, b'mod partikolari l-attakk f'Lahore

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016 u B8-0476/2016 (2016/2644(RSP))

Jean Lambert, Tunne Kelam, Charles Tannock u Josef Weidenholzer ressqu l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0467/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016 u B8-0468/2016.

PRESIDENZA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Viċi President

Marie-Christine Vergiat u Pavel Telička ressqu l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0475/2016 u B8-0476/2016.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Richard Howitt f'isem il-Grupp S&D, Bas Belder, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, György Hölvényi, Afzal Khan, Amjad Bashir, Pavel Svoboda u Sajjad Karim.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Alberto Cirio, Notis Marias, Gianluca Buonanno, Michaela Šojdrová, Marijana Petir u Seán Kelly.

Intervent ta': Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.4 tal-Minuti ta' 14.4.2016.


6.2. Ħonduras: is-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016 u B8-0482/2016 (2016/2648(RSP))

Ryszard Czarnecki, Ulrike Lunacek, Josef Weidenholzer, Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo u Beatriz Becerra Basterrechea ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Tomáš Zdechovský f'isem il-Grupp PPE, Elena Valenciano f'isem il-Grupp S&D, Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Carlos Zorrinho.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy u Gianluca Buonanno.

Intervent ta': Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.5 tal-Minuti ta' 14.4.2016.


6.3. In-Niġerja

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016 u B8-0486/2016 (2016/2649(RSP))

Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Josef Weidenholzer, Davor Ivo Stier, Lola Sánchez Caldentey u Marietje Schaake ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Santiago Fisas Ayxelà f'isem il-Grupp PPE, Cécile Kashetu Kyenge f'isem il-Grupp S&D, Diane James f'isem il-Grupp EFDD, Diane Dodds Membru mhux affiljata, u Joachim Zeller.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Marijana Petir, Eduard Kukan u Csaba Sógor.

Intervent ta': Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.6 tal-Minuti ta' 14.4.2016.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.50. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.00.)

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President


7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


7.1. Il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali u l-moviment liberu ta’ dik id-dejta (Regolament dwar il-Protezzjoni ta’ Dejta Ġenerali) ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (ir-Regolament dwar il-Protezzjoni ta' Data Ġenerali) [05419/1/2016 - C8-0140/2016- 2012/0011(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

Dikjarat approvat (P8_TA(2016)0125)

Interventi

Jan Philipp Albrecht (rapporteur).


7.2. Il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta’ prevenzjoni, investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, u l-moviment liberu ta’ dik id-dejta (Direttiva) ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tad-direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta' prevenzjoni, investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni ta' reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta' pieni kriminali, u l-moviment liberu ta' dik id-data u li jħassar id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI [05418/1/2016 - C8-0139/2016- 2012/0010(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Marju Lauristin (A8-0138/2016)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

Dikjarat approvat (P8_TA(2016)0126)

Interventi

Marju Lauristin (rapporteur).


7.3. L-użu tad-dejta fir-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (UE-PNR) ***I (votazzjoni)

It-tieni rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu tad-dejta fir-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri għall-prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi u delitti serji [COM(2011)0032 - C7-0039/2011- 2011/0023(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2016)0127)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2016)0127)


7.4. Il-Pakistan, b'mod partikolari l-attakk f'Lahore (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016 (2016/2644(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0466/2016

(flok B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0476/2016 ):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—    Cristian Dan Preda, Elmar Brok, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Hermann Winkler, Thomas Mann, Sven Schulze, László Tőkés, Elisabetta Gardini u Inese Vaidere f'isem il-Grupp PPE;

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella u Elena Valenciano f'isem il-Grupp S&D;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Raffaele Fitto, Sajjad Karim, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski, Ian Duncan, Monica Macovei, Arne Gericke, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek u Angel Dzhambazki f'isem il-Grupp ECR;

—    Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic u Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE;

— Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala u Bronis Ropė f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli u Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2016)0128)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0475/2016 iddekadiet.)


7.5. Ħonduras: is-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016 (2016/2648(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0469/2016

(flok B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—    Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Sven Schulze u László Tőkés f'isem il-Grupp PPE;

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella u Julie Ward f'isem il-Grupp S&D;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki u Ruža Tomašić f'isem il-Grupp ECR;

—    Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic u Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE;

—   Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa u Stelios Kouloglou f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—    Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun u Josep-Maria Terricabras f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo u Isabella Adinolfi f'isem il-Grupp EFDD;

—    Barbara Kappel.

Adozzjoni (P8_TA(2016)0129)


7.6. In-Niġerja (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016 (2016/2649(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0478/2016

(flok B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016 ):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—    Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Sven Schulze, László Tőkés u Elisabetta Gardini f'isem il-Grupp PPE;

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano u Julie Ward f'isem il-Grupp S&D;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská, Peter van Dalen, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki u Ruža Tomašić f'isem il-Grupp ECR;

—    Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic u Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE;

—    Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli u Stelios Kouloglou f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—    Jean Lambert, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes u Bronis Ropė f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—    Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea u Laura Ferrara f'isem il-Grupp EFDD;

—    Barbara Kappel.

Adozzjoni (P8_TA(2016)0130)


7.7. Il-protezzjoni ta' informazzjoni ta' kompetenza u tan-negozju (sigrieti kummerċjali) kontra l-ksib, l-użu u l-iżvelar illegali tagħhom ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni taʼ informazzjoni taʼ kompetenza u tan-negozju (sigrieti kummerċjali) kontra l-ksib, l-użu u l-iżvelar illegali tagħhom [COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2016)0131)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2016)0131)

Interventi

Julia Reda f'isem il-Grupp Verts/ALE, biex titlob, skont l-Artikolu 190 tar-Regoli ta' Proċedura, il-posponiment tal-votazzjoni, Sergio Gaetano Cofferati kontra t-talba u biex jitlob li l-Kummissjoni tressaq direttiva kumplimentarja għal dik li ġiet ivvutata llum, u Philippe Lamberts, għat-talba.

B'VE (142 favur, 492 kontra, 12 astensjoni), il-Parlament irrifjuta t-talba.

Pervenche Berès biex titlob li l-Kummissjoni tieħu pożizzjoni dwar it-talba magħmula minn Sergio Gaetano Cofferati, u Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni).


7.8. L-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2017 (votazzjoni)

Rapport dwar l-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2017 (2016/2019(BUD)) - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0132)

Interventi

Liadh Ní Riada dwar l-emenda 1 u Indrek Tarand (rapporteur) biex iressaq emenda orali għall-Artikolu 216 tal-abbozz tal-estimi (Il-President avżat li, skont ir-Regola ta' Proċedura, din it-talba hi inammissibbli).


7.9. Rapport 2015 dwar it-Turkija (votazzjoni)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Rapport 2015 dwar it-Turkija (2016/2898(RSP))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0442/2016

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0133)

Interventi

Bodil Valero ressaq emenda orali għall-paragrafu 13. L-emenda orali ġiet aċċettata.

PRESIDENZA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Viċi President


7.10. Rapport 2015 dwar l-Albanija (votazzjoni)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Rapport 2015 dwar l-Albanija (2016/2896(RSP))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0440/2016

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0134)


7.11. Rapport 2015 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina (votazzjoni)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Rapport 2015 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina (2016/2897(RSP))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0441/2016

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0135)

Interventi

József Szájer biex jipproponi li ż-żewġ votazzjonijiet li kien għad fadal jiġu posposti għall-perjodu ta' sessjoni li jmiss, u Marc Tarabella kontra din it-talba.

B'VE (132 favur, 300 kontra, 15 astensjoni), il-Parlament irrifjuta t-talba.


7.12. L-ilħuq tal-mira tal-ġlieda kontra l-faqar fid-dawl tal-ispejjeż li qed jiżdiedu għall-familji (votazzjoni)

Rapport dwar l-ilħuq tal-mira tal-ġlieda kontra l-faqar fid-dawl tal-ispejjeż li qed jiżdiedu għall-familji [2015/2223(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0136)


7.13. Is-settur privat u l-iżvilupp (votazzjoni)

Rapport dwar is-settur privat u l-iżvilupp [2014/2205(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Nirj Deva (A8-0043/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0137)


8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari Jan Philipp Albrecht - A8-0139/2016
Neena Gill, Andrejs Mamikins, Krisztina Morvai, Peter Jahr, Seán Kelly u Angel Dzhambazki

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari Marju Lauristin - A8-0138/2016
Neena Gill, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Krisztina Morvai, Peter Jahr, Stanislav Polčák u Angel Dzhambazki

It-tieni rapport Timothy Kirkhope - A8-0248/2015
Krisztina Morvai, Neena Gill, Danuta Jazłowiecka għal punt ta' ordni, Marisa Matias, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová

Rapport Constance Le Grip - A8-0199/2015
Marisa Matias, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Angel Dzhambazki

Rapport Indrek Tarand - A8-0131/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Seán Kelly.


9. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.00. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.05)

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

10. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


11. L-impatt tal-kriżi tal-immigrazzjoni fuq is-settur tat-trasport fl-UE (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: L-impatt tal-kriżi tal-immigrazzjoni fuq is-settur tat-trasport fl-UE (2016/2653(RSP))

Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Stanislav Polčák f'isem il-Grupp PPE, Ismail Ertug f'isem il-Grupp S&D, Kosma Złotowski f'isem il-Grupp ECR, Matthijs van Miltenburg f'isem il-Grupp ALDE, Tania González Peñas f'isem il-Grupp GUE/NGL, Karima Delli f'isem il-Grupp Verts/ALE, Krisztina Morvai Membru mhux affiljata, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Stanislav Polčák, Andor Deli, Inés Ayala Sender, Angel Dzhambazki, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Christine Vergiat, Jiří Pospíšil, Francisco Assis u Agnes Jongerius.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić u José Inácio Faria.

Intervent ta': Marianne Thyssen.

Id-dibattitu ngħalaq.


12. Sewqan awtonomu (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000004/2016) mressqa minn Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Tapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer u Jakob von Weizsäcker, lill-Kummissjoni: Is-sewqan awtonomu (2016/2632(RSP)) (B8-0358/2016)

Ismail Ertug daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Stanislav Polčák f'isem il-Grupp PPE, Inés Ayala Sender f'isem il-Grupp S&D, Kosma Złotowski f'isem il-Grupp ECR, Dita Charanzová f'isem il-Grupp ALDE, Karima Delli f'isem il-Grupp Verts/ALE, Dieter-Lebrecht Koch, Andrejs Mamikins, Izaskun Bilbao Barandica, Andor Deli, Jiří Pospíšil u Anne Sander.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Cristian-Silviu Buşoi, Seán Kelly, Angel Dzhambazki u Ivan Jakovčić.

Intervent ta': Marianne Thyssen.

Id-dibattitu ngħalaq.


13. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat ITRE
- Rapport ta' progress dwar l-enerġija rinnovabbli (2016/2041(INI))
(opinjoni: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 10 ta' Marzu 2016)

Kumitat REGI

- Il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea: valutazzjoni (2016/2045(INI))
(opinjoni: BUDG, CONT)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 7 ta' April 2016)

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 134(3) tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AFET

- Rakkomandazzjoni dwar il-71 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (2016/2020(INI))
(opinjoni: DEVE)

Kumitati assoċjati (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
- Rapport ta' progress dwar l-enerġija rinnovabbli (2016/2041(INI))
(opinjoni: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 10 ta' Marzu 2016

Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat INTA

- Tħejjija tar-reviżjoni postelettorali tal-QFP 2014-2020: L-input tal-Parlament qabel il-proposta tal-Kummissjoni (2015/2353(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli: BUDG
opinjoni: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, TRAN, REGI

Kumitat ENVI

- Implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità b'riferiment partikolari għall-Osservazzjonijiet Konklużivi tal-Kumitat tan-NU dwar is-CPRD (2015/2258(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli: EMPL (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: ENVI, FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), LIBE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AGRI

- Strateġija futura ġdida progressiva u innovattiva dwar il-kummerċ u l-investiment (2015/2105(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA
opinjoni: DEVE, AFET, AGRI, EMPL, ITRE, IMCO

Kumitat ENVI

- Regoli tad-Dritt Ċivili dwar ir-Robotika (2015/2103(INL))
irriferut lill-kumitat responsabbli: JURI
opinjoni: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO

Kumitat JURI (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura)

- It-trasferiment lill-Qorti Ġenerali tal-UE tal-kompetenza sabiex tiddeċiedi, fl-ewwel istanza, it-tilwimiet bejn l-Unjoni u l-membri tal-persunal tagħha (N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: JURI
opinjoni: AFCO, JURI (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura)


14. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 192(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lid-destinatarji msemmija fihom.


15. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru fid-dati 27 ta' April 2016 u 28 ta' April 2016.


16. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 16.50.

Klaus Welle

Martin Schulz

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matera, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Skużati:

Cramer, Crowley, Dalli, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina

Avviż legali - Politika tal-privatezza