Index 
Notulen
PDF 282kWORD 264k
Donderdag 14 april 2016 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Verzoekschriften
 4.Het armoedebestrijdingsdoel halen in het licht van stijgende huishoudelijke kosten (debat)
 5.De particuliere sector en ontwikkeling (korte presentatie)
 6.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  6.1.Pakistan, met name de aanslag in Lahore
  6.2.Honduras: de situatie van mensenrechtenactivisten
  6.3.Nigeria
 7.Stemmingen
  7.1.Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens ***II (stemming)
  7.2.Verwerking van persoonsgegevens met het oog op misdaadpreventie ***II (stemming)
  7.3.Gebruik van persoonsgegevens van passagiers (EU-PNR) ***I (stemming)
  7.4.Pakistan, met name de aanslag in Lahore (stemming)
  7.5.Honduras: de situatie van mensenrechtenactivisten (stemming)
  7.6.Nigeria (stemming)
  7.7.Bescherming van bedrijfsgeheimen tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan ***I (stemming)
  7.8.Raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2017 (stemming)
  7.9.Verslag 2015 over Turkije (stemming)
  7.10.Verslag 2015 over Albanië (stemming)
  7.11.Verslag 2015 over Bosnië en Herzegovina (stemming)
  7.12.Het armoedebestrijdingsdoel halen in het licht van stijgende huishoudelijke kosten (stemming)
  7.13.De particuliere sector en ontwikkeling (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Gevolgen van de immigratiecrisis voor de vervoersector in de EU (debat)
 12.Zelfrijdende auto's (debat)
 13.Besluiten inzake bepaalde documenten
 14.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 15.Rooster van de volgende vergaderingen
 16.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Frankrijk - EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185 - C8-0136/2016 - 2016/2043(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst in de vorm van een verklaring betreffende de uitbreiding van de handel in informatietechnologieproducten (ITA) (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Gedeeltelijke herbenoeming van leden van de Rekenkamer - kandidatuur MT ingetrokken (07699/2016 - C8-0142/2016 - 2016/0803(NLE))

verwezen naar

ten principale :

CONT

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Peru inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de regulering van cyberspace (B8-0272/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over een versterking van de transportsector (B8-0273/2016)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de oprichting van een Europees ratingbureau (B8-0274/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over het gebruik van antibiotica in industriële fokkerijen (B8-0275/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

ENVI

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de Iraakse christenen (B8-0276/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de transparantie van de pressiegroepen van multinationals (B8-0277/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFCO

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de opheffing van de meeste sancties tegen Belarus (B8-0278/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de daling van de misdaadcijfers in Zwitserland na de opschorting van de Schengenakkoorden door Frankrijk (B8-0279/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over geluidsemissie in het milieu door machines en apparatuur voor gebruik buitenshuis (B8-0280/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de behandeling van diabetes in de Europese Unie (B8-0281/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie over maatregelen met als doel de aankomst of terugkeer van jihadisten in de EU-lidstaten te belemmeren (B8-0282/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de opschorting van de financiële bijstand aan Oekraïne (B8-0283/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over vrouwendiscriminatie in Saudi-Arabië (B8-0284/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de rol van technologie in het onderwijs en in klassen (B8-0285/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het onderzoek naar het zikavirus (B8-0286/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het watergebrek en de droogte in de Europese Unie (B8-0288/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de oprichting van commissies voor toeristische activiteiten ter versterking van het jongerenwerkgelegenheidsbeleid (B8-0289/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

TRAN

- Dominique Bilde en Steeve Briois. Ontwerpresolutie over de bescherming van de Europese staalindustrie (B8-0290/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

INTA

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de herdefiniëring van wetgeving op het vlak van ontbossingsmaatregelen en het conservatief behoud van natuurlijke bergomgevingen (B8-0291/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh en Marine Le Pen. Ontwerpresolutie ter beperking van de invoer van niet-conventioneel gas dat door middel van fracking of gericht boren wordt geproduceerd (B8-0292/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

ENVI

- Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn en Jean-François Jalkh. Ontwerpresolutie over een verbod op gevaarlijke bestanddelen in cosmetica voor baby's (B8-0293/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de verstrenging van de mededingingsmaatregelen (B8-0294/2016)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

ECON

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de herziening van de voorschriften betreffende de bestrijding van de verslaving aan kansspelen (B8-0295/2016)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de herdefiniëring van wetgeving met betrekking tot de aanwezigheid van pesticiden in in de Europese Unie ingevoerde landbouwproducten (B8-0296/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

INTA

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de herziening van de voorschriften inzake maatregelen ter bescherming van de hulpbronnen van de internationale agrovoedingssector (B8-0297/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de bescherming van de belangen van de consument (B8-0298/2016)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de grensoverschrijdende criminaliteit (B8-0299/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

EMPL

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over mishandeling van vrouwen (B8-0300/2016)

verwezen naar

ten principale :

FEMM

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over het feit dat een einde moet worden gemaakt aan het onderhandelingsproces inzake de kandidatuur van Kosovo (B8-0301/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand en Philippe Loiseau. Ontwerpresolutie over de samenwerkingsovereenkomst tussen Servië en de NAVO (B8-0302/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand en Philippe Loiseau. Ontwerpresolutie over de associatieovereenkomst met Oekraïne (B8-0303/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de kosten van de migratiecrisis (B8-0304/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de strijd tegen zwaarlijvigheid bij kinderen (B8-0305/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de bescherming van de lokale ambachten (B8-0306/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de aanpassing van het verouderde wagenpark en gereedschap van de Europese industrie (B8-0307/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Olaf Stuger en Auke Zijlstra. Ontwerpresolutie over de invoer van leer uit China (B8-0325/2016)

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de herziening van de voorschriften inzake de bestrijding van de namaak van Italiaanse en Europese lederwaren (B8-0326/2016)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ITRE

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de grondige hervorming van het landbouwbeleid (B8-0327/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

INTA

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de inperking van grote melkveebedrijven (B8-0328/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de resultaten van het aan het Griekse volk opgelegde bezuinigingsbeleid (B8-0330/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de strekking van artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (B8-0331/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFCO

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de terugtrekking van de landbouwsector uit de onderhandelingen over het trans-Atlantisch verdrag (B8-0333/2016)

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de betrekkingen tussen de grote distributieketens en de producenten (B8-0334/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het structurele spaaroverschot in de eurozone (B8-0336/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de invoering van een kwantitatieve versoepeling voor de burgers (B8-0339/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de nationale herverdelingsstelsels die worden bedreigd door de migratiecrisis en het vrij verkeer van personen (B8-0340/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de oneerlijke concurrentie van Chinees staal (B8-0341/2016)

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over bewustmaking omtrent voedselverspilling (B8-0382/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de herziening van de voorschriften ter bescherming van het Europese muzikale erfgoed (B8-0383/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de herziening van de voorschriften betreffende cursussen over wettigheid voor jongeren, studenten en werknemers (B8-0384/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de invoering van het "EU-US Privacy Shield" (B8-0386/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het feit dat de dag van de herinnering belangrijk is (B8-0387/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over hulp en ondersteuning voor auteurs- en kwaliteitsfilms (B8-0388/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over jong ondernemerschap in de sector van de hernieuwbare energie (B8-0390/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de herziening van de voorschriften inzake sociale bescherming (B8-0391/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de herziening van de voorschriften betreffende de teelt op vervuilde velden en de sanering van deze velden (B8-0392/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over vertragingen in het Europese wegverkeer (B8-0393/2016)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over nucleaire veiligheid (B8-0394/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het herstel van de investeringen in infrastructuur (B8-0395/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over het misbruik van digitale toestellen door minderjarigen (B8-0396/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de herziening van de voorschriften inzake het toezicht op stortplaatsen en hun impact op het milieu (B8-0397/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over verscherpte controle op ingevoerde levensmiddelen (B8-0398/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de aanbevelingen van de Europese Commissie en de Raad inzake de hervorming van de arbeidsmarkt in Frankrijk (B8-0399/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

ECON

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de etikettering van producten die afkomstig zijn van met ggo's gevoederd vee (B8-0400/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over belangenconflicten bij de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (B8-0401/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over mishandeling van vrouwen (B8-0402/2016)

verwezen naar

ten principale :

FEMM

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de loonkloof tussen vrouwen en mannen (B8-0403/2016)

verwezen naar

ten principale :

FEMM

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de ontwikkeling van het onderzoek naar zeldzame ziekten (B8-0404/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Steeve Briois en Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de akkoorden tussen grote supermarkten en Franse landbouwers (B8-0405/2016)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

- Steeve Briois en Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over het referendum in Bolivia over de wijziging van artikel 168 van de Grondwet (B8-0406/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Steeve Briois en Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over het verzoek van Bosnië en Herzegovina om toetreding tot de Europese Unie (B8-0407/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over journalistieke bronbescherming (B8-0408/2016)

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

CULT

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over een herziening van de wetgeving op het gebied van overheidsuitgaven en gemeenschappelijke inkoopcentrales (B8-0409/2016)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de vaststelling van nieuwe regelgeving met initiatieven ter bevordering van cultureel ondernemerschap (B8-0410/2016)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

CULT

- Louis Aliot, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn en Jean-François Jalkh. Ontwerpresolutie over de regelgeving van minerale oliën in voedingsmiddelen en andere gangbare producten (B8-0411/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over het vaststellen en stimuleren van vormen van reclamesponsoring van de restauratie van minder belangrijk Europees cultureel en artistiek erfgoed (B8-0412/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de regulering van schaduwbankieren (B8-0413/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over supernetten voor elektriciteit (B8-0414/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de opschorting van de uitkering van fondsen aan Turkije en het einde van de onderhandelingen over de toetreding van Turkije (B8-0415/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over een verbod op de bontindustrie (B8-0416/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

EMPL

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over werkgelegenheid voor jongeren in de landbouw (B8-0417/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI


3. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 215, lid 6, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 13 april 2016

(*) (nr. 1422/2015); (*) (nr. 1423/2015); (*) (nr. 1424/2015); (*) (nr. 1425/2015); (*) (nr. 1426/2015); (*) (nr. 1427/2015); (*) (nr. 1428/2015); (*) (nr. 1429/2015); (*) (nr. 1430/2015); (*) (nr. 0202/2016); (*) (nr. 0203/2016); Francesco Orbitello (nr. 0204/2016); (*) (nr. 0205/2016); (*) (nr. 0206/2016); (*) (nr. 0207/2016); (*) (nr. 0208/2016); (*) (nr. 0209/2016); (*) (nr. 0210/2016); (*) (nr. 0211/2016); (*) (nr. 0212/2016); (*) (nr. 0213/2016); (*) (nr. 0214/2016); (*) (nr. 0215/2016); (*) (nr. 0216/2016); (*) (nr. 0217/2016); (*) (nr. 0218/2016); Margarita García Fernández (nr. 0219/2016); (*) (nr. 0220/2016); (*) (nr. 0221/2016); Ioannis Daras (nr. 0222/2016); (*) (nr. 0223/2016); (*) (nr. 0224/2016); (*) (nr. 0225/2016); (*) (nr. 0226/2016); (*) (nr. 0227/2016); Roberto Santucci (nr. 0228/2016); (*) (nr. 0229/2016); Annalisa Santucci (nr. 0230/2016); Renzo Marinotto (nr. 0231/2016); (*) (nr. 0232/2016); Fabian Knipper (nr. 0233/2016); (*) (nr. 0234/2016); (*) (nr. 0235/2016); (*) (nr. 0236/2016); (*) (nr. 0237/2016); (*) (nr. 0238/2016); (*) (nr. 0239/2016); (*) (nr. 0240/2016); Massimo Corradini (nr. 0241/2016); (*) (nr. 0242/2016); Sztyepan Ljavinyec (nr. 0243/2016); (*) (nr. 0244/2016); (*) (nr. 0245/2016); Alberto Cirio (nr. 0246/2016); Mario Cavaliere (nr. 0247/2016); Andreas Cichy (nr. 0248/2016); (*) (nr. 0249/2016); (*) (nr. 0250/2016); (*) (nr. 0251/2016); (*) (nr. 0252/2016); (*) (nr. 0253/2016); (*) (nr. 0254/2016); (*) (nr. 0255/2016); Fabio Donati (nr. 0256/2016); (*) (nr. 0257/2016); (*) (nr. 0258/2016); (*) (nr. 0259/2016); (*) (nr. 0260/2016); (*) (nr. 0261/2016); (*) (nr. 0262/2016); (*) (nr. 0263/2016); Terenzia Mariotto (nr. 0264/2016); (*) (nr. 0265/2016); (*) (nr. 0266/2016); (*) (nr. 0267/2016); (*) (nr. 0268/2016); Giulio Troni (nr. 0269/2016); Stoyan Kanev (nr. 0270/2016); (*) (nr. 0271/2016); Luca Troni (nr. 0272/2016); (*) (nr. 0273/2016); (*) (nr. 0274/2016); (*) (nr. 0275/2016); Christos Taklis (nr. 0276/2016); Guadalupe Gómez (nr. 0277/2016); (*) (nr. 0278/2016); Alessandro Corazza (nr. 0279/2016); Matteo Corazza (nr. 0280/2016); Simona Mulazzani (nr. 0281/2016); Pierino Edi (nr. 0282/2016); (*) (nr. 0283/2016); Mateusz Wojtowicz (nr. 0284/2016); Mateusz Wojtowicz (nr. 0285/2016); (*) (nr. 0286/2016); Enrique González Blanco (nr. 0287/2016); (*) (nr. 0288/2016); (*) (nr. 0289/2016); (*) (nr. 0290/2016); (*) (nr. 0291/2016); Riccardo Magi (nr. 0292/2016); Laura Muñoz Pérez (nr. 0293/2016); (*) (nr. 0294/2016); (*) (nr. 0295/2016); (*) (nr. 0296/2016); Joachim Kussin (nr. 0297/2016); (*) (nr. 0298/2016); (*) (nr. 0299/2016); (*) (nr. 0300/2016); (*) (nr. 0301/2016); (*) (nr. 0302/2016); (*) (nr. 0303/2016); (*) (nr. 0304/2016); Cristian Parma (nr. 0305/2016); Roberta Delbianco (nr. 0306/2016); (*) (nr. 0307/2016); Francesco Orbitello (nr. 0308/2016); (*) (nr. 0309/2016); (*) (nr. 0310/2016); Vincenzina Pari (nr. 0311/2016); Francesco Delbianco (nr. 0312/2016); Oreste Tontini (nr. 0313/2016); Alessandro Riccomini (nr. 0314/2016); Dianne Patrick (nr. 0315/2016); (*) (nr. 0316/2016); (*) (nr. 0317/2016); Giuseppe Amati (nr. 0318/2016); Christian Gielen De Carvalho (nr. 0319/2016); (*) (nr. 0320/2016); (*) (nr. 0321/2016); David Reiling (nr. 0322/2016); (*) (nr. 0323/2016); Dian Dobrev (nr. 0324/2016); (*) (nr. 0325/2016); (*) (nr. 0326/2016).

(*) Naam vertrouwelijk

De Voorzitter deelt mede op 13 april 2016 de verzoekschriften die bij het Europees Parlement zijn ingediend door natuurlijke of rechtspersonen die geen burger zijn van de Europese Unie en niet hun verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat hebben, overeenkomstig het bepaalde in artikel 215, lid 13, van het Reglement, naar de bevoegde commissie te hebben verwezen.


4. Het armoedebestrijdingsdoel halen in het licht van stijgende huishoudelijke kosten (debat)

Verslag over het armoedebestrijdingsdoel halen in het licht van stijgende huishoudelijke kosten [2015/2223(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

Tamás Meszerics leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Julie Ward (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Claude Rolin, namens de PPE-Fractie, Miapetra Kumpula-Natri, namens de S&D-Fractie, Enrique Calvet Chambon, namens de ALDE-Fractie, Lynn Boylan, namens de GUE/NGL-Fractie, Benedek Jávor, namens de Verts/ALE-Fractie, Petr Mach, namens de EFDD-Fractie, Dominique Martin, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Casa, Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid, David Casa, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Javi López, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Davor Škrlec, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivo Vajgl, Mireille D'Ornano, Elisabeth Morin-Chartier, Maria Arena, Yana Toom, Tania González Peñas, Karima Delli, Georgi Pirinski, Paloma López Bermejo en Arne Gericke, namens de ECR-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Maria Grapini, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Kostas Chrysogonos en Bronis Ropė.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Tamás Meszerics.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.12 van de notulen van 14.4.2016.


5. De particuliere sector en ontwikkeling (korte presentatie)

Verslag over de particuliere sector en ontwikkeling [2014/2205(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Nirj Deva (A8-0043/2016)

Nirj Deva presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini, Notis Marias, Heidi Hautala en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 7.13 van de notulen van 14.4.2016.


6. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 12.4.2016 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


6.1. Pakistan, met name de aanslag in Lahore

Ontwerpresoluties B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016 en B8-0476/2016 (2016/2644(RSP))

Jean Lambert, Tunne Kelam, Charles Tannock en Josef Weidenholzer geven een toelichting op de ontwerpresoluties B8-0467/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016 en B8-0468/2016.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Marie-Christine Vergiat en Pavel Telička geven een toelichting op de ontwerpresoluties B8-0475/2016 en B8-0476/2016.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Richard Howitt, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, György Hölvényi, Afzal Khan, Amjad Bashir, Pavel Svoboda en Sajjad Karim.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Alberto Cirio, Notis Marias, Gianluca Buonanno, Michaela Šojdrová, Marijana Petir en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.4 van de notulen van 14.4.2016.


6.2. Honduras: de situatie van mensenrechtenactivisten

Ontwerpresoluties B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016 en B8-0482/2016 (2016/2648(RSP))

Ryszard Czarnecki, Ulrike Lunacek, Josef Weidenholzer, Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo en Beatriz Becerra Basterrechea lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Tomáš Zdechovský, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, en Carlos Zorrinho.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy en Gianluca Buonanno.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.5 van de notulen van 14.4.2016.


6.3. Nigeria

Ontwerpresoluties B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016 en B8-0486/2016 (2016/2649(RSP))

Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Josef Weidenholzer, Davor Ivo Stier, Lola Sánchez Caldentey en Marietje Schaake lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Santiago Fisas Ayxelà, namens de PPE-Fractie, Cécile Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie, Diane James, namens de EFDD-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, en Joachim Zeller.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Marijana Petir, Eduard Kukan en Csaba Sógor.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.6 van de notulen van 14.4.2016.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.50 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter


7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) [05419/1/2016 - C8-0140/2016- 2012/0011(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2016)0125)

Het woord werd gevoerd door:

Jan Philipp Albrecht (rapporteur).


7.2. Verwerking van persoonsgegevens met het oog op misdaadpreventie ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad [05418/1/2016 - C8-0139/2016- 2012/0010(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Marju Lauristin (A8-0138/2016)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2016)0126)

Het woord werd gevoerd door:

Marju Lauristin (rapporteur).


7.3. Gebruik van persoonsgegevens van passagiers (EU-PNR) ***I (stemming)

Tweede verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gebruik van persoonsgegevens van passagiers voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en zware criminaliteit [COM(2011)0032 - C7-0039/2011- 2011/0023(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2016)0127)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0127)


7.4. Pakistan, met name de aanslag in Lahore (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016 (2016/2644(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0466/2016

(ter vervanging van B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0476/2016 ):

ingediend door de volgende leden:

—    Cristian Dan Preda, Elmar Brok, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Hermann Winkler, Thomas Mann, Sven Schulze, László Tőkés, Elisabetta Gardini en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie;

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella en Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Raffaele Fitto, Sajjad Karim, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski, Ian Duncan, Monica Macovei, Arne Gericke, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek en Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie;

—    Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

— Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala en Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie;

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2016)0128)

(Ontwerpresolutie B8-0475/2016 komt te vervallen.)


7.5. Honduras: de situatie van mensenrechtenactivisten (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016 (2016/2648(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0469/2016

(ter vervanging van B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016):

ingediend door de volgende leden:

—    Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Sven Schulze en László Tőkés, namens de PPE-Fractie;

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella en Julie Ward, namens de S&D-Fractie;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki en Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie;

—    Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa en Stelios Kouloglou, namens de GUE/NGL-Fractie;

—    Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun en Josep-Maria Terricabras, namens de Verts/ALE-Fractie;

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie;

—    Barbara Kappel.

Aangenomen (P8_TA(2016)0129)


7.6. Nigeria (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016 (2016/2649(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0478/2016

(ter vervanging van B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016 ):

ingediend door de volgende leden:

—    Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Sven Schulze, László Tőkés en Elisabetta Gardini, namens de PPE-Fractie;

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano en Julie Ward, namens de S&D-Fractie;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská, Peter van Dalen, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki en Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie;

—    Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—    Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli en Stelios Kouloglou, namens de GUE/NGL-Fractie;

—    Jean Lambert, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes en Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie;

—    Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea en Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie;

—    Barbara Kappel.

Aangenomen (P8_TA(2016)0130)


7.7. Bescherming van bedrijfsgeheimen tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan [COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2016)0131)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0131)

Het woord werd gevoerd door:

Julia Reda, namens de Verts/ALE-Fractie, om overeenkomstig artikel 190 van het Reglement om uitstel van de stemming te verzoeken, Sergio Gaetano Cofferati om zich uit te spreken tegen het verzoek en de Commissie te verzoeken met een aanvullende richtlijn op die van vandaag te komen, en Philippe Lamberts om het verzoek te steunen.

Bij ES (142 voor, 492 tegen, 12 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Pervenche Berès om de Commissie om een reactie te verzoeken op het verzoek van Sergio Gaetano Cofferati, en Marianne Thyssen (lid van de Commissie).


7.8. Raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2017 (stemming)

Verslag over de raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2017 (2016/2019(BUD)) - Begrotingscommissie. Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0132)

Het woord werd gevoerd door:

Liadh Ní Riada over amendement 1 en Indrek Tarand (rapporteur) om een mondeling amendement op artikel 216 van de raming voor te stellen (de Voorzitter deelde mede dat dit voorstel volgens het Reglement niet-ontvankelijk was).


7.9. Verslag 2015 over Turkije (stemming)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Verslag 2015 over Turkije (2016/2898(RSP))

Ontwerpresolutie B8-0442/2016

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0133)

Het woord werd gevoerd door:

Bodil Valero, die een mondeling amendement op paragraaf 13 indiende, dat in aanmerking werd genomen.

VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter


7.10. Verslag 2015 over Albanië (stemming)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Verslag 2015 over Albanië (2016/2896(RSP))

Ontwerpresolutie B8-0440/2016

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0134)


7.11. Verslag 2015 over Bosnië en Herzegovina (stemming)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Verslag 2015 over Bosnië en Herzegovina (2016/2897(RSP))

Ontwerpresolutie B8-0441/2016

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0135)

Het woord werd gevoerd door:

József Szájer om voor te stellen de twee resterende stemmingen tot de volgende vergaderperiode uit te stellen, en Marc Tarabella om zich uit te spreken tegen dit voorstel.

Bij ES (132 voor, 300 tegen, 15 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.


7.12. Het armoedebestrijdingsdoel halen in het licht van stijgende huishoudelijke kosten (stemming)

Verslag over het armoedebestrijdingsdoel halen in het licht van stijgende huishoudelijke kosten [2015/2223(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0136)


7.13. De particuliere sector en ontwikkeling (stemming)

Verslag over de particuliere sector en ontwikkeling [2014/2205(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Nirj Deva (A8-0043/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0137)


8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Aanbeveling voor de tweede lezing Jan Philipp Albrecht - A8-0139/2016
Neena Gill, Andrejs Mamikins, Krisztina Morvai, Peter Jahr, Seán Kelly en Angel Dzhambazki

Aanbeveling voor de tweede lezing Marju Lauristin - A8-0138/2016
Neena Gill, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Krisztina Morvai, Peter Jahr, Stanislav Polčák en Angel Dzhambazki

Tweede verslag Timothy Kirkhope - A8-0248/2015
Krisztina Morvai, Neena Gill, Danuta Jazłowiecka voor een motie van orde, Marisa Matias, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová

Verslag Constance Le Grip - A8-0199/2015
Marisa Matias, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Angel Dzhambazki

Verslag Indrek Tarand - A8-0131/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Seán Kelly.


9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 14.00 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

10. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


11. Gevolgen van de immigratiecrisis voor de vervoersector in de EU (debat)

Verklaring van de Commissie: Gevolgen van de immigratiecrisis voor de vervoersector in de EU (2016/2653(RSP))

Marianne Thyssen (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Stanislav Polčák, namens de PPE-Fractie, Ismail Ertug, namens de S&D-Fractie, Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Matthijs van Miltenburg, namens de ALDE-Fractie, Tania González Peñas, namens de GUE/NGL-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Stanislav Polčák, Andor Deli, Inés Ayala Sender, Angel Dzhambazki, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Christine Vergiat, Jiří Pospíšil, Francisco Assis en Agnes Jongerius.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić en José Inácio Faria.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen.

Het debat wordt gesloten.


12. Zelfrijdende auto's (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000004/2016) van Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Tapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer en Jakob von Weizsäcker, aan de Commissie: Zelfrijdende auto's (2016/2632(RSP)) (B8-0358/2016)

Ismail Ertug licht de vraag toe.

Marianne Thyssen (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Stanislav Polčák, namens de PPE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Dieter-Lebrecht Koch, Andrejs Mamikins, Izaskun Bilbao Barandica, Andor Deli, Jiří Pospíšil en Anne Sander.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Cristian-Silviu Buşoi, Seán Kelly, Angel Dzhambazki en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen.

Het debat wordt gesloten.


13. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement)

Commissie ITRE
- Voortgangsverslag hernieuwbare energie (2016/2041(INI))
(advies: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 10 maart 2016)

Commissie REGI
- Solidariteitsfonds van de Europese Unie: een beoordeling (2016/2045(INI))
(advies: BUDG, CONT)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 7 april 2016)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 134, lid 3, van het Reglement)

Commissie AFET

- Aanbeveling betreffende de 71e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (2016/2020(INI))
(advies: DEVE)

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)

Commissie ITRE (artikel 54 van het Reglement)
- Voortgangsverslag hernieuwbare energie (2016/2041(INI))
(advies: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI (artikel 54 van het Reglement))
(
Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 10 maart 2016)

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie INTA

- Voorbereiding van de post-electorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het Parlement in afwachting van het Commissievoorstel (2015/2353(INI))
verwezen naar ten principale: BUDG
advies: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, TRAN, REGI

Commissie ENVI

- Tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, met speciale aandacht voor de slotopmerkingen van het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap (2015/2258(INI))
verwezen naar ten principale: EMPL (artikel 54 van het Reglement)
advies: ENVI, FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI (artikel 54 van het Reglement), LIBE (artikel 54 van het Reglement)

Commissie AGRI

- Een nieuw op te stellen toekomstgerichte en innovatieve strategie voor handel en investeringen (2015/2105(INI))
verwezen naar ten principale: INTA
advies: DEVE, AFET, AGRI, EMPL, ITRE, IMCO

Commissie ENVI

- Civielrechtelijke bepalingen over robotica (2015/2103(INL))
verwezen naar ten principale: JURI
advies: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO

Commissie JURI (artikel 39 van het Reglement)

- Overdracht aan het Gerecht van de EU van rechtsmacht in eerste aanleg over geschillen tussen de Unie en haar personeelsleden (N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD))
verwezen naar ten principale: : JURI
advies: AFCO, JURI (artikel 39 van het Reglement)


14. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


15. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats op 27 april 2016 en 28 april 2016.


16. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 16.50 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matera, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Cramer, Crowley, Dalli, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina

Juridische mededeling - Privacybeleid