Indeks 
Protokół
PDF 288kWORD 291k
Czwartek, 14 kwietnia 2016 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Petycje
 4.Osiągnięcie celu przeciwdziałania ubóstwu w świetle rosnących kosztów ponoszonych przez gospodarstwa domowe (debata)
 5.Sektor prywatny i rozwój (krótka prezentacja)
 6.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
6.1.Pakistan, w szczególności atak w Lahaur
  
6.2.Honduras: sytuacja obrońców praw człowieka
  
6.3.Nigeria
 7.Głosowanie
  
7.1.Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych ***II (głosowanie)
  
7.2.Przetwarzanie danych osobowych do celów zapobiegania przestępstwom ***II (głosowanie)
  
7.3.Wykorzystanie danych dotyczących przelotu pasażera (UE-PNR) ***I (głosowanie)
  
7.4.Pakistan, w szczególności atak w Lahaur (głosowanie)
  
7.5.Honduras: sytuacja obrońców praw człowieka (głosowanie)
  
7.6.Nigeria (głosowanie)
  
7.7.Ochrona tajemnic handlowych przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem ***I (głosowanie)
  
7.8.Preliminarz dochodów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2017 (głosowanie)
  
7.9.Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji (głosowanie)
  
7.10.Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Albanii (głosowanie)
  
7.11.Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Bośni i Hercegowiny (głosowanie)
  
7.12.Osiągnięcie celu przeciwdziałania ubóstwu w świetle rosnących kosztów ponoszonych przez gospodarstwa domowe (głosowanie)
  
7.13.Sektor prywatny i rozwój (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Wpływ kryzysu imigracyjnego na sektor transportu w UE (debata)
 12.Automatyczne kierowanie pojazdami (debata)
 13.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 14.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 15.Kalendarz następnych posiedzeń
 16.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.00.


2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek władz francuskich – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185 - C8-0136/2016 - 2016/2043(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, umowy w formie deklaracji w sprawie rozwoju handlu produktami technologii informacyjnej (ITA) (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – wycofana kandydatura MT (07699/2016 - C8-0142/2016 - 2016/0803(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Republiką Peru dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie uregulowania cyberprzestrzeni (B8-0272/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie umocnienia sektora transportu (B8-0273/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie utworzenia europejskiej agencji ratingowej (B8-0274/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie stosowania antybiotyków w chowie przemysłowym (B8-0275/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ENVI

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie chrześcijan z Iraku (B8-0276/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie przejrzystości wielonarodowych grup nacisku (B8-0277/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie zniesienia większości sankcji wobec Białorusi (B8-0278/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawnie spadku poziomu przestępczości w Szwajcarii w związku z zawieszeniem przez Francję układu z Schengen (B8-0279/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (B8-0280/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie leczenia cukrzycy w Unii Europejskiej (B8-0281/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser i Mylène Troszczynski. Projekt rezolucji w sprawie środków mających na celu powstrzymywanie przybywania i powracania dżihadystów do Unii Europejskiej (B8-0282/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie zawieszenia pomocy finansowej dla Ukrainy (B8-0283/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie dyskryminacji kobiet w Arabii Saudyjskiej (B8-0284/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie roli technologii w nauczaniu oraz jej miejsca w klasach szkolnych (B8-0285/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie badań dotyczących wirusa Zika (B8-0286/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie niedoboru wody i suszy w Unii Europejskiej (B8-0288/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie utworzenia komisji ds. działalności turystycznej w celu wzmocnienie polityki zatrudnienia ludzi młodych (B8-0289/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

TRAN

- Dominique Bilde i Steeve Briois. Projekt rezolucji w sprawie ochrony europejskiej stali (B8-0290/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

INTA

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie przeglądu przepisów w zakresie wyrębu lasów i środków ochrony naturalnych ekosystemów górskich (B8-0291/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh i Marine Le Pen. Projekt rezolucji w sprawie ograniczenia importu gazu ze złóż niekonwencjonalnych wydobywanego metodą szczelinowania hydraulicznego lub odwiertów kierunkowych (B8-0292/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

ENVI

- Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn i Jean-François Jalkh. Projekt rezolucji w sprawie zakazu stosowania niebezpiecznych składników w kosmetykach dla niemowląt (B8-0293/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wzmocnienia środków w dziedzinie konkurencji (B8-0294/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

ECON

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie uregulowania przepisów w dziedzinie zwalczania uzależnień od gier hazardowych (B8-0295/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie uregulowania przepisów dotyczących obecności pestycydów w produktach rolnych przywożonych do Unii Europejskiej (B8-0296/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

INTA

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie uregulowania przepisów dotyczących działań na rzecz ochrony zasobów międzynarodowego sektora rolno-spożywczego (B8-0297/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie ochrony interesów konsumentów (B8-0298/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie przestępczości transgranicznej (B8-0299/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

EMPL

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie znęcania się nad kobietami (B8-0300/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

FEMM

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie konieczności zaprzestania procesu negocjacji w związku z kandydaturą Kosowa (B8-0301/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand i Philippe Loiseau. Projekt rezolucji w sprawie umowy o współpracy między Serbią a NATO (B8-0302/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Nicolas Bay, Edouard Ferrand i Philippe Loiseau. Projekt rezolucji w sprawie układu o stowarzyszeniu z Ukrainą (B8-0303/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie kosztów kryzysu migracyjnego (B8-0304/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie walki z otyłością u dzieci (B8-0305/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie ochrony lokalnego rzemiosła (B8-0306/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie modernizacji przestarzałych maszyn i urządzeń w europejskich przedsiębiorstwach przemysłowych (B8-0307/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Olaf Stuger i Auke Zijlstra. Projekt rezolucji w sprawie przywozu wyrobów skórzanych z Chin (B8-0325/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie przeglądu przepisów dotyczących walki z podrabianiem włoskich i europejskich wyrobów skórzanych (B8-0326/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

ITRE

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie głębokiej reformy polityki rolnej (B8-0327/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

INTA

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie objęcia regulacjami przemysłowych gospodarstw hodowlanych (B8-0328/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie skutków narzuconej społeczeństwu greckiemu polityki wyrzeczeń (B8-0330/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zastosowania art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej (B8-0331/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie wyeliminowania sektora rolnego z negocjacji w sprawie traktatu transatlantyckiego (B8-0333/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie stosunków pomiędzy sieciami supermarketów a producentami (B8-0334/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie nadwyżki oszczędności strukturalnych w strefie euro (B8-0336/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie wprowadzenia luzowania ilościowego dla ludności (B8-0339/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zagrożenia krajowych systemów socjalnych w związku z kryzysem migracyjnym oraz w sprawie swobodnego przepływu osób (B8-0340/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie nieuczciwej konkurencji w związku z importem stali z Chin (B8-0341/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie uwrażliwienia na kwestie marnotrawstwa żywności (B8-0382/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie uregulowania przepisów dotyczących ochrony europejskiego dorobku muzycznego (B8-0383/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie ponownego określenia przepisów dotyczących szkoleń z zakresu przestrzegania prawa adresowanych do młodych osób, studentów i pracowników (B8-0384/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie integracji tarczy prywatności UE–USA (B8-0386/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie znaczenia Dnia Pamięci (B8-0387/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie wspierania kina autorskiego wysokiej jakości (B8-0388/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie przedsiębiorczości młodych osób w sektorze energii ze źródeł odnawialnych (B8-0390/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie przeglądu przepisów dotyczących ochrony socjalnej (B8-0391/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie przeglądu przepisów dotyczących upraw na zanieczyszczonych polach oraz ich remediacji (B8-0392/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie spowolnień w europejskim ruchu drogowym (B8-0393/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie bezpieczeństwa jądrowego (B8-0394/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie pobudzenia inwestycji w infrastrukturę (B8-0395/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie nadużywania urządzeń cyfrowych przez małoletnich (B8-0396/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie przeglądu przepisów dotyczących kontroli składowisk odpadów i ich wpływu na środowisko (B8-0397/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie wzmożenia kontroli wwożonych środków spożywczych (B8-0398/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zaleceń Komisji Europejskiej i Rady dotyczących reformy rynku pracy we Francji (B8-0399/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

ECON

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie etykietowania produktów pochodzących od zwierząt karmionych GMO (B8-0400/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie konfliktu interesów w Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności (B8-0401/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie znęcania się nad kobietami (B8-0402/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

FEMM

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn (B8-0403/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

FEMM

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wzmożenia badań nad chorobami rzadkimi (B8-0404/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Steeve Briois i Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie porozumień między sklepami wielkopowierzchniowymi a francuskimi hodowcami (B8-0405/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

- Steeve Briois i Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie referendum w Boliwii dotyczącego zmiany art. 168 Konstytucji (B8-0406/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Steeve Briois i Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie wniosku Bośni i Hercegowiny o przystąpienie do Unii Europejskiej (B8-0407/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie ochrony tajemnicy źródeł informacji dziennikarskiej (B8-0408/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

CULT

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie ponownego określenia przepisów dotyczących wydatków publicznych i centralnych jednostek zakupujących (B8-0409/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie przyjęcia nowych przepisów dotyczących inicjatyw na rzecz przedsiębiorczości w kulturze (B8-0410/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

CULT

- Louis Aliot, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn i Jean-François Jalkh. Projekt rezolucji w sprawie uregulowania zawartości olejów mineralnych w środkach spożywczych i innych produktach codziennego użytku (B8-0411/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie ustanowienia i wspierania form „sponsorowania” prac renowacyjnych mniejszych obiektów europejskiego dziedzictwa kulturowego i artystycznego (B8-0412/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie uregulowania działalności parabankowej (B8-0413/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie supersieci energii elektrycznej (B8-0414/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zamrożenia przekazywania środków dla Turcji i zatrzymania negocjacji dotyczących jej przystąpienia do Unii Europejskiej (B8-0415/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie zakazania działalności przemysłu futrzarskiego (B8-0416/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

EMPL

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie pracy młodych ludzi w rolnictwie (B8-0417/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI


3. Petycje

Poniższe petycje, które wpisano do rejestru ogólnego ze wskazanymi poniżej datami, przekazano właściwej komisji zgodnie z art. 215 ust. 6 Regulaminu:

Dnia 13 kwietnia 2016 r.

(*) (nr 1422/2015); (*) (nr 1423/2015); (*) (nr 1424/2015); (*) (nr 1425/2015); (*) (nr 1426/2015); (*) (nr 1427/2015); (*) (nr 1428/2015); (*) (nr 1429/2015); (*) (nr 1430/2015); (*) (nr 0202/2016); (*) (nr 0203/2016); Francesco Orbitello (nr 0204/2016); (*) (nr 0205/2016); (*) (nr 0206/2016); (*) (nr 0207/2016); (*) (nr 0208/2016); (*) (nr 0209/2016); (*) (nr 0210/2016); (*) (nr 0211/2016); (*) (nr 0212/2016); (*) (nr 0213/2016); (*) (nr 0214/2016); (*) (nr 0215/2016); (*) (nr 0216/2016); (*) (nr 0217/2016); (*) (nr 0218/2016); Margarita García Fernández (nr 0219/2016); (*) (nr 0220/2016); (*) (nr 0221/2016); Ioannis Daras (nr 0222/2016); (*) (nr 0223/2016); (*) (nr 0224/2016); (*) (nr 0225/2016); (*) (nr 0226/2016); (*) (nr 0227/2016); Roberto Santucci (nr 0228/2016); (*) (nr 0229/2016); Annalisa Santucci (nr 0230/2016); Renzo Marinotto (nr 0231/2016); (*) (nr 0232/2016); Fabian Knipper (nr 0233/2016); (*) (nr 0234/2016); (*) (nr 0235/2016); (*) (nr 0236/2016); (*) (nr 0237/2016); (*) (nr 0238/2016); (*) (nr 0239/2016); (*) (nr 0240/2016); Massimo Corradini (nr 0241/2016); (*) (nr 0242/2016); Sztyepan Ljavinyec (nr 0243/2016); (*) (nr 0244/2016); (*) (nr 0245/2016); Alberto Cirio (nr 0246/2016); Mario Cavaliere (nr 0247/2016); Andreas Cichy (nr 0248/2016); (*) (nr 0249/2016); (*) (nr 0250/2016); (*) (nr 0251/2016); (*) (nr 0252/2016); (*) (nr 0253/2016); (*) (nr 0254/2016); (*) (nr 0255/2016); Fabio Donati (nr 0256/2016); (*) (nr 0257/2016); (*) (nr 0258/2016); (*) (nr 0259/2016); (*) (nr 0260/2016); (*) (nr 0261/2016); (*) (nr 0262/2016); (*) (nr 0263/2016); Terenzia Mariotto (nr 0264/2016); (*) (nr 0265/2016); (*) (nr 0266/2016); (*) (nr 0267/2016); (*) (nr 0268/2016); Giulio Troni (nr 0269/2016); Stoyan Kanev (nr 0270/2016); (*) (nr 0271/2016); Luca Troni (nr 0272/2016); (*) (nr 0273/2016); (*) (nr 0274/2016); (*) (nr 0275/2016); Christos Taklis (nr 0276/2016); Guadalupe Gómez (nr 0277/2016); (*) (nr 0278/2016); Alessandro Corazza (nr 0279/2016); Matteo Corazza (nr 0280/2016); Simona Mulazzani (nr 0281/2016); Pierino Edi (nr 0282/2016); (*) (nr 0283/2016); Mateusz Wojtowicz (nr 0284/2016); Mateusz Wojtowicz (nr 0285/2016); (*) (nr 0286/2016); Enrique González Blanco (nr 0287/2016); (*) (nr 0288/2016); (*) (nr 0289/2016); (*) (nr 0290/2016); (*) (nr 0291/2016); Riccardo Magi (nr 0292/2016); Laura Muñoz Pérez (nr 0293/2016); (*) (nr 0294/2016); (*) (nr 0295/2016); (*) (nr 0296/2016); Joachim Kussin (nr 0297/2016); (*) (nr 0298/2016); (*) (nr 0299/2016); (*) (nr 0300/2016); (*) (nr 0301/2016); (*) (nr 0302/2016); (*) (nr 0303/2016); (*) (nr 0304/2016); Cristian Parma (nr 0305/2016); Roberta Delbianco (nr 0306/2016); (*) (nr 0307/2016); Francesco Orbitello (nr 0308/2016); (*) (nr 0309/2016); (*) (nr 0310/2016); Vincenzina Pari (nr 0311/2016); Francesco Delbianco (nr 0312/2016); Oreste Tontini (nr 0313/2016); Alessandro Riccomini (nr 0314/2016); Dianne Patrick (nr 0315/2016); (*) (nr 0316/2016); (*) (nr 0317/2016); Giuseppe Amati (nr 0318/2016); Christian Gielen De Carvalho (nr 0319/2016); (*) (nr 0320/2016); (*) (nr 0321/2016); David Reiling (nr 0322/2016); (*) (nr 0323/2016); Dian Dobrev (nr 0324/2016); (*) (nr 0325/2016); (*) (nr 0326/2016).

(*) Nazwisko poufne

Przewodniczący poinformował, że w dniu 13 kwietnia 2016 r. przesłał do komisji przedmiotowo właściwej – zgodnie z przepisami art. 215 ust. 13 Regulaminu – petycje adresowane do Parlamentu Europejskiego przez osoby fizyczne lub prawne, które nie są obywatelami Unii Europejskiej i nie zamieszkują lub nie mają siedziby na terytorium państwa członkowskiego.


4. Osiągnięcie celu przeciwdziałania ubóstwu w świetle rosnących kosztów ponoszonych przez gospodarstwa domowe (debata)

Sprawozdanie w sprawie osiągnięcia celu przeciwdziałania ubóstwu w świetle rosnących kosztów ponoszonych przez gospodarstwa domowe [2015/2223(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

Tamás Meszerics przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali: Julie Ward (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Claude Rolin w imieniu grupy PPE, Miapetra Kumpula-Natri w imieniu grupy S&D, Enrique Calvet Chambon w imieniu grupy ALDE, Lynn Boylan w imieniu grupy GUE/NGL, Benedek Jávor w imieniu grupy Verts/ALE, Petr Mach w imieniu grupy EFDD, Dominique Martin w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Casę, Krisztina Morvai niezrzeszona, David Casa, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Javi López, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Enrique Calveta Chambona, Marian Harkin, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Miapetrę Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Davor Škrlec, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Iva Vajgla, Mireille D'Ornano, Elisabeth Morin-Chartier, Maria Arena, Yana Toom, Tania González Peñas, Karima Delli, Georgi Pirinski, Paloma López Bermejo i Arne Gericke w imieniu grupy ECR.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marijana Petir, Maria Grapini, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Kostas Chrysogonos i Bronis Ropė.

Głos zabrali: Marianne Thyssen i Tamás Meszerics.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.12 protokołu z dnia 14.04.2016 r.


5. Sektor prywatny i rozwój (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie sektora prywatnego i rozwoju [2014/2205(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Nirj Deva (A8-0043/2016)

Nirj Deva dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini, Notis Marias, Heidi Hautala i Krisztina Morvai.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 7.13 protokołu z dnia 14.4.2016.


6. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 12.4.2016)


6.1. Pakistan, w szczególności atak w Lahaur

Projekty rezolucji B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016 i B8-0476/2016 (2016/2644(RSP))

Jean Lambert, Tunne Kelam, Charles Tannock i Josef Weidenholzer przedstawili projekty rezolucji B8-0467/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016 i B8-0468/2016.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Marie-Christine Vergiat i Pavel Telička przedstawili projekty rezolucji B8-0475/2016 i B8-0476/2016.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Richard Howitt w imieniu grupy S&D, Bas Belder, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulică, György Hölvényi, Afzal Khan, Amjad Bashir, Pavel Svoboda i Sajjad Karim.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Alberto Cirio, Notis Marias, Gianluca Buonanno, Michaela Šojdrová, Marijana Petir i Seán Kelly.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.4 protokołu z dnia 14.4.2016.


6.2. Honduras: sytuacja obrońców praw człowieka

Projekty rezolucji B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016 i B8-0482/2016 (2016/2648(RSP))

Ryszard Czarnecki, Ulrike Lunacek, Josef Weidenholzer, Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo i Beatriz Becerra Basterrechea przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Tomáš Zdechovský w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE i Carlos Zorrinho.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy i Gianluca Buonanno.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.5 protokołu z dnia 14.4.2016.


6.3. Nigeria

Projekty rezolucji B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016 i B8-0486/2016 (2016/2649(RSP))

Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Josef Weidenholzer, Davor Ivo Stier, Lola Sánchez Caldentey i Marietje Schaake przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Santiago Fisas Ayxelà w imieniu grupy PPE, Kashetu Kyenge w imieniu grupy S&D, Diane James w imieniu grupy EFDD, Diane Dodds niezrzeszona i Joachim Zeller.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Marijana Petir, Eduard Kukan i Csaba Sógor.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.6 protokołu z dnia 14.4.2016.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11.50 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz. 12.00.)

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca


7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [05419/1/2016 - C8-0140/2016- 2012/0011(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2016)0125)

Wystąpienia

Jan Philipp Albrecht (sprawozdawca).


7.2. Przetwarzanie danych osobowych do celów zapobiegania przestępstwom ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającej decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW [05418/1/2016 - C8-0139/2016- 2012/0010(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Marju Lauristin (A8-0138/2016)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2016)0126)

Wystąpienia

Marju Lauristin (sprawozdawczyni).


7.3. Wykorzystanie danych dotyczących przelotu pasażera (UE-PNR) ***I (głosowanie)

Drugie sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystania danych dotyczących przelotu pasażera w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania [COM(2011)0032 - C7-0039/2011- 2011/0023(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2016)0127)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2016)0127)


7.4. Pakistan, w szczególności atak w Lahaur (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016 (2016/2644(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0466/2016

(zastępujący B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0476/2016 ):

złożony przez następujących posłów:

—    Cristian Dan Preda, Elmar Brok, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Hermann Winkler, Thomas Mann, Sven Schulze, László Tőkés, Elisabetta Gardini i Inese Vaidere w imieniu grupy PPE;

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella i Elena Valenciano w imieniu grupy S&D;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Raffaele Fitto, Sajjad Karim, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski, Ian Duncan, Monica Macovei, Arne Gericke, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek i Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR;

—    Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic i Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE;

— Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala i Bronis Ropė w imieniu grupy Verts/ALE;

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2016)0128)

(Projekt rezolucji B8-0475/2016 stał się bezprzedmiotowy.)


7.5. Honduras: sytuacja obrońców praw człowieka (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016 (2016/2648(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0469/2016

(zastępujący B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016):

złożony przez następujących posłów:

—    Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Sven Schulze i László Tőkés w imieniu grupy PPE;

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella i Julie Ward w imieniu grupy S&D;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki i Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR;

—    Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic i Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE;

—   Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa i Stelios Kouloglou w imieniu grupy GUE/NGL;

—    Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun i Josep-Maria Terricabras w imieniu grupy Verts/ALE;

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD;

—    Barbara Kappel.

Przyjęto (P8_TA(2016)0129)


7.6. Nigeria (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016 (2016/2649(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0478/2016

(zastępujący B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016 ):

złożony przez następujących posłów:

—    Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Sven Schulze, László Tőkés i Elisabetta Gardini w imieniu grupy PPE;

—    Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano i Julie Ward w imieniu grupy S&D;

—    Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská, Peter van Dalen, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki i Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR;

—    Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic i Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE;

—    Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli i Stelios Kouloglou w imieniu grupy GUE/NGL;

—    Jean Lambert, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes i Bronis Ropė w imieniu grupy Verts/ALE;

—    Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea i Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD;

—    Barbara Kappel.

Przyjęto (P8_TA(2016)0130)


7.7. Ochrona tajemnic handlowych przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem [COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2016)0131)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2016)0131)

Wystąpienia

Julia Reda w imieniu grupy Verts/ALE, aby zwrócić się, na podstawie art. 190 ust. 4 Regulaminu, o odroczenie głosowania, Sergio Gaetano Cofferati, aby sprzeciwić się temu wnioskowi i wystąpić do Komisji o przedstawienie dyrektywy uzupełniającej dyrektywę poddaną dziś pod głosowanie, i Philippe Lamberts, aby poprzeć wniosek.

W GE (przy 142 głosach za, 492 głosach przeciw i 12 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Pervenche Berès, aby zwrócić się o zajęcie przez Komisję stanowiska w sprawie wniosku złożonego przez Sergia Gaetana Cofferatiego, oraz Marianne Thyssen (członkini Komisji).


7.8. Preliminarz dochodów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2017 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2017 (2016/2019(BUD)) - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Indrek Tarand (A8-0131/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0132)

Wystąpienia

Liadh Ní Riada w sprawie poprawki 1 i Indrek Tarand (sprawozdawca), aby zaproponować poprawkę ustną do art. 216 projektu preliminarza (przewodnicząca poinformowała, że zgodnie z Regulaminem wniosek ten jest niedopuszczalny).


7.9. Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji (głosowanie)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji (2016/2898(RSP))

Projekt rezolucji B8-0442/2016

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0133)

Wystąpienia

Bodil Valero przedstawił poprawkę ustną do ustępu 13. Poprawka została przyjęta.

PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca


7.10. Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Albanii (głosowanie)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Albanii (2016/2896(RSP))

Projekt rezolucji B8-0440/2016

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0134)


7.11. Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Bośni i Hercegowiny (głosowanie)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Bośni i Hercegowiny (2016/2897(RSP))

Projekt rezolucji B8-0441/2016

(Wymagana większość zwykła)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0135)

Wystąpienia

József Szájer, aby zaproponować odroczenie dwóch pozostałych głosowań do następnej sesji, i Marc Tarabella, aby sprzeciwić się temu wnioskowi.

W GE (przy 132 głosach za, 300 głosach przeciw i 15 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.


7.12. Osiągnięcie celu przeciwdziałania ubóstwu w świetle rosnących kosztów ponoszonych przez gospodarstwa domowe (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie osiągnięcia celu przeciwdziałania ubóstwu w świetle rosnących kosztów ponoszonych przez gospodarstwa domowe [2015/2223(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0136)


7.13. Sektor prywatny i rozwój (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sektora prywatnego i rozwoju [2014/2205(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Nirj Deva (A8-0043/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0137)


8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Zalecenie do drugiego czytania Jan Philipp Albrecht - A8-0139/2016
Neena Gill, Andrejs Mamikins, Krisztina Morvai, Peter Jahr, Seán Kelly i Angel Dzhambazki

Zalecenie do drugiego czytania Marju Lauristin - A8-0138/2016
Neena Gill, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Krisztina Morvai, Peter Jahr, Stanislav Polčák i Angel Dzhambazki

Drugie sprawozdanie Timothy Kirkhope - A8-0248/2015
Krisztina Morvai, Neena Gill, Danuta Jazłowiecka w kwestii formalnej, Marisa Matias, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová

Sprawozdanie Constance Le Grip - A8-0199/2015
Marisa Matias, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Angel Dzhambazki

Sprawozdanie Indrek Tarand - A8-0131/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Seán Kelly.


9. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.00 i wznowione o godz. 15.05.)

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


11. Wpływ kryzysu imigracyjnego na sektor transportu w UE (debata)

Oświadczenie Komisji: Wpływ kryzysu imigracyjnego na sektor transportu w UE (2016/2653(RSP))

Marianne Thyssen (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Stanislav Polčák w imieniu grupy PPE, Ismail Ertug w imieniu grupy S&D, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Matthijs van Miltenburg w imieniu grupy ALDE, Tania González Peñas w imieniu grupy GUE/NGL, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Krisztina Morvai niezrzeszona, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stanislava Polčáka, Andor Deli, Inés Ayala Sender, Angel Dzhambazki, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Inés Ayalę Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Marie-Christine Vergiat, Jiří Pospíšil, Francisco Assis i Agnes Jongerius.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić i José Inácio Faria.

Głos zabrała Marianne Thyssen.

Debata została zamknięta.


12. Automatyczne kierowanie pojazdami (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000004/2016), które skierowali Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Țapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer i Jakob von Weizsäcker, do Komisji: Pojazdy bezzałogowe (2016/2632(RSP)) (B8-0358/2016)

Ismail Ertug rozwinął pytanie.

Marianne Thyssen (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Stanislav Polčák w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Dieter-Lebrecht Koch, Andrejs Mamikins, Izaskun Bilbao Barandica, Andor Deli, Jiří Pospíšil i Anne Sander.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Cristian-Silviu Buşoi, Seán Kelly, Angel Dzhambazki i Ivan Jakovčić.

Głos zabrała Marianne Thyssen.

Debata została zamknięta.


13. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)

komisja ITRE
- Sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej (2016/2041(INI))
(opinia: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 10 marca 2016 r.)

komisja REGI
- Fundusz Solidarności Unii Europejskiej: ocena (2016/2045(INI))
(opinia: BUDG, CONT)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 7 kwietnia 2016 r.)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 134 ust. 3 Regulaminu)

komisja AFET

- Zalecenie w sprawie 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (2016/2020(INI))
(opinia: DEVE)

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)

komisja ITRE (art. 54 Regulaminu)
- Sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej (2016/2041(INI))
(opinia: AGRI, JURI, ECON, INTA, TRAN, REGI, ENVI (art. 54 Regulaminu))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 10 marca 2016 r.)

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja INTA

- Przygotowanie przeglądu powyborczego WRF na lata 2014–2020: uwagi Parlamentu poprzedzające wniosek Komisji (2015/2353(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG
opinia: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, TRAN, REGI

komisja ENVI

- Wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem uwag podsumowujących Komitetu ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych (2015/2258(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL (art. 54 Regulaminu)
opinia: ENVI, FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI (art. 54 Regulaminu), LIBE (art. 54 Regulaminu)

komisja AGRI

- Nowa, perspektywiczna i innowacyjna przyszła strategia w dziedzinie handlu i inwestycji (2015/2105(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA
opinia: DEVE, AFET, AGRI, EMPL, ITRE, IMCO

komisja ENVI

- Przepisy prawa cywilnego dotyczące robotyki (2015/2103(INL))
odesłano do komisji przedm. właśc.: JURI
opinia: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO

komisja JURI (art. 39 Regulaminu)

- Przekazanie Sądowi UE właściwości do rozpoznawania w pierwszej instancji sporów między Unią a jej pracownikami (N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: JURI
opinia: AFCO, JURI (art. 39 Regulaminu)


14. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


15. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach 27 kwietnia 2016 r. i 28 kwietnia 2016 r.


16. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 16.50.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matera, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Cramer, Crowley, Dalli, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Quisthoudt-Rowohl, Saryusz-Wolski, Vallina

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności